logo
 
Urmas Tokko konspekt

TAIMEDE LIIKUMISNÄHTUSED

Taimede liikumised on seotud kasvamise või rakkude turgori* muutumisega, liikumise all peetakse siin silmas asendimuutusi ruumis.


Liigutuste tüübid taimedel

Tropismid (suundused) on kõverdumisliikumised, mille suuna määrab kindlasuunaline ärriti.

 Fototropismi puhul on ärritajaks valgus, peamiselt liigub taimeosa valguse poole, harvem sellest eemale.
 Geotropismi tõttu suundub juur Maa keskpunkti poole, olenemata seemne mulda asetamise asendist. Geotropismi puhul on ärritajaks raskusjõud, maakera külgetõmme.
 Kemotropismi puhul on ärritajaks mingi keemiline aine, näiteks vesi, süsihappegaas.

Tropismid on tavaliselt kasvuliikumised, kiiresti kasvav külg kumerdub, aeglaselt kasvav külg jääb nõgusaks.

Nastid on kõverdusliikumised, mille suund on määratud reageeriva organi ehitusega ning mis seetõttu ärritaja suunast ei olene. Siin on tegemist nn hajusate ärritajatega — temperatuur, valgus, tuul. Nastid on tavaliselt turgorliikumised, rakkude siserõhk organi eri osades muutub erinevalt.

 Seismonasti puhul on ärritajaks põrutus või puudutus. Tuntud näide on häbeliku mimoosi (Mimosa pudica) lehtede longu langemine.
 Fotonasti puhul on ärritajaks valgus, selle tõttu toimub õhulõhede avanemine ja sulgumine. Kemonast koos seismonastiga on märgata putuktoiduliste taimede puhul.

Turgor - raku siserõhk.Harjutusi

 1. Täitke tabel:
    Ärritaja iseloomustus Liigutamise põhialus
  TROPISMID    
  NASTID    

 2. Loetlege fotoperiodismi nähtuse avaldumist loomadel!


 3. Kas alati kaasneb areng kasvuga, kasv arenguga või selline otsene seos puudub?


 4. Milline kasvu ja arengut reguleeriv tegur on olulisim (on teiste aluseks)? Põhjendage!


 5. Kas teate...
  ...vähemalt kahte fütohormooni?
  ...kasvu ja arengut reguleerivaid tegureid?
  ... nasti ja tropismi definitsioone?

 6. Kas oskate...
  ... tuua näiteid fotoperiodismist, geotropismist, fototropismist ja seismonastist?
  ...selgitada taimeorganite liikumise põhimõtteid?

 7. Kas mõistate...
  ...fütohormoonide rolli taimes?
  ...liikumisnähtuste rolli taime jaoks?


Urmas Tokko konspekt

Autor ja toimetajad on tänulikud mistahes märkuste, paranduste ja täpsustuste eest. Konspekt on osaliselt vananenud. Ootame ka uusi kasulikke veebiviiteid.

Koostanud © Urmas Tokko
Tartu Tamme Gümnaasiumi bioloog
Elektronpost: tokko@tamme.tartu.ee

Post: Tamme Gümnaasium
Tamme pst 24a
50404 Tartu
Telefon: 7428880, fax: 7428744


Õppematerjali kopeerimine ja paljundamine autori loata on keelatud

Õppematerjali lugejal palutakse arvestada tõigaga, et see kajastab mõnevõrra varasemaid vaateid. Vetikaid on käsitletud taimeriigi osana (ja mitte protistidena). Seeneriigi jaotamine hõimkondadeks ei lange päris kokku "Üldbioloogia II osas" tooduga.

Õppematerjal on valminud Keskkonnafondi Tartumaa osakonna materiaalsel toel, 1998...1999

Seni     korda konspekti uuritud alates 13.05.09


Urmas Tokko konspekt

Peatükid

Urmas Tokko konspekt

Peatükid

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079