logo
 

EBÜ liikmeskond


Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu liikmeskond jaguneb tegevliikmeteks, toetajaliikmeteks ja auliikmeteks. EBÜ tegevust juhib ja seda esindab 7-liikmeline juhatus.

EBÜ auliikmeteks on aktiivsest õppetööst loobunud õpetajad ja õppejõud. Auliikmeks kutsutakse isikuid üldkoosoleku või juhatuse otsusega. Meie auliikmete nimed on toodud eraldi lehel.

EBÜ tegevliikmed on loodusteadusliku kõrgharidusega bioloogiat õpetavad üldharidus- ja ametikoolide tegevõpetajad ja bioloogiaõpetajaid koolitavad kõrgkoolide õppejõud. Tegevliikmeks vastuvõtmist võivad taotleda kõik põhikirja tingimustele (punkt 1.1. ja 3.1.1.) vastavad füüsilised isikud, kes soovivad arendada EBÜ eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Tegevliikmete nimekiri. Ajas on liikmete hulk muutunud:


EBÜ liikmeks astumisel tuleb täita elektrooniline registreerumisvorm. EBÜ juhatus vaatab avalduse läbi ning teatab soovijale hiljemalt kuu aja jooksul oma otsuse. Juhatuse positiivse otsuse korral tuleb uuel liikmekandidaadil üle kanda ühekordne sisseastumismaks (3.00 €) ja jooksva aasta liikmemaks (15.00 €) Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu arvele EE112200221025109079 Swedbanki. Tegevliikmed kannavad iga-aastase liikmemaksu (15 €) hiljemalt 1. aprilliks. Liikmemaksu tasumisel palume kasutada viitenumbrit 110000, lisades liikme nime selgitusse vaid juhul, kui maksate kellegi teise eest. Liikmemaksu suuruse otsustab iga-aastane ühingu üldkoosolek.

EBÜ liige saab liikmekaardi ning talle laienevad kõik liikmeskonna soodustused. Siit võite aga uurida, kuidas ühing kasutab kogutavat liikmemaksu.

EBÜ liikmekaart

EBÜ toetajaliikmed on bioloogiahariduse edendamisega seotud isikud, asutused ja organisatsioonid. Toetajaliikmeks kutsutakse füüsilisi ja juriidilisi isikuid üldkoosoleku või juhatuse otsusega. Käesoleval ajal on EBÜ toetajaliikmed:
   1. TÜ Loodusteadusliku hariduse keskus
   2. Tallinna botaanikaaed
   3. Tartu botaanikaaed
   4. Eesti loodusmuuseum (Tallinnas)
   5. RMK Sagadi metsakeskus
   6. TÜ Loodusmuuseum
   7. Tallinna loomaaed
   8. Eesti Maaülikooli Järvemuuseum Akva:rium

 

logo
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079