logo
 
EBÜ arhiiv


 

29.11.2004 saadeti TÜ Õppekavaarenduskeskusele nende esitatud küsimustiku vastused õppekava loodusainete õpetamise eesmärkide ja ainevaldkonna "Loodus" seletuskirja kohta. Suuliselt esitatakse need ainevaldkonna "Loodus" laiendatud töörühma koosolekul 4.12. Vastavad alusmaterjalid on kättesaadavad aadressilt http://www.ut.ee/curriculum/ainevaldkonnad/loodus.

10.11.2004 saadeti "Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu seisukoht Eesti bioloogiaolümpiaadi kohta" Tartu Ülikooli teaduskoolile, Haridus- ja Teadusministrile, Tartu Ülikooli Bioloogia-geograafiateaduskonna dekaanile, Bioloogia ainenõukogule ja Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse loodusainete peaeksperdile.
Vastused: TÜ Teaduskool, TÜ Bioloogia-geograafiateaduskond, Haridus- ja Teadusministeerium, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

01.10.2004 ilmus Õpetajate Lehes artikkel õpetaja kutsestandardi ja kutseaasta teemadel, mis kajastas Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu seisukohti: "Kuidas ajada poliitikat - absurd kutsestandardi ja kutseaasta rakendamisel".

12. juunil sõlmiti leping veebiserveri kasutamiseks Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrguga EENet. Ühingu kodulehe aadressiks sai www.ebu.ee ja juhatuse ühiseks e-posti aadressiks ebu@ebu.ee.

27. mail saadeti juhatuse pöördumine Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele põhjendatud palvega lükata edasi õpetaja kutseaasta kehtestamine ning õpetajakutset omistavate komisjonide moodustamine. Vastust pole siiani saadud.

6. mail loodi Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu postiloend (list), mille aadressiks sai org.eby@lists.ut.ee. Kõik ühingu liikmed, kes olid esitanud e-posti aadressi liideti automaatselt postiloendiga.

16. ja 17. aprillil 2004. a. toimus Tartu Ülikoolis Loodusteaduste didaktika lektoraadi poolt organiseeritud Eesti Bioloogiaõpetajate Konverents. Konverentsi esimesel päeval (16.04.2004) asutati Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing ning toimus selle 1. Üldkoosolek.

 

logo
logo


Meie toetajad:
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079