logo
 
EBÜ arhiiv


 

2005. a. novembri alguses saadeti EBÜ seisukohad seonduvalt uue riikliku õppekava koostamisega järgnevatele institutsioonidele:
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ning Haridus- ja Teadusminister (vastuseid pole)
Järgnevatele institutsioonidele/isikutele saadeti koopia vastavast seisukohavõtust koos kaaskirjadega:
Peaminister (Vastus)
Riigikogu kultuurikomisjon (Vastus)
Keskkonnaministeerium (vastuseks saadeti meile ka oma pöördumine)
Sotsiaalministeerium (vastust pole)
Riigikogu esimees pr. Ene Ergma (vastust pole)
Eesti Teaduste Akadeemia Bioloogia, geoloogia ja keemia osakond (vastust pole)
Tartu Ülikooli Bioloogia-gegraafiateduskonna nõukogu (vastuseks saadeti meile ka oma pöördumine)
Tartu Ülikooli Arstiteduskonna nõukogu (vastust pole)

06.08.2005 saadeti Haridus- ja Teadusministeeriumile EBÜ küsimused seoses õppekavaarenduses toimunud muutustega. Vastus 15.11.2005

18.05.2005 pöördumisega TÜ Teaduskooli poole tehti ettepanek arutada EBÜ, TÜ Teaduskooli ja TÜ Bioloogia-geograafiateaduskonna esindajate vahel olümpiaadi korraldust ja läbiviimist 7.-9. klasside osas. (Vastust pole). Sellele järgnes ühiskoosolek 04.10.2005 TÜ Teaduskooli, EBÜ ja Tartu Keskkonnahariduskeskuse esindajate vahel. Koosolekul andis Keskkonnahariduskeskus nõusoleku organiseerida bioloogiaolümpiaadi lõppvoor põhikoolile. Nende sooviks on korraldada 3-päevane laager, mille rahastamiseks esitati novembris taotlus KIK-ile.

12.01.2005 saadeti REKKi hindamiskomisjonile EBÜ seisukohad õpilaste hindamise korra planeeritavate muudatuste osas. Uue hindamiskorra eelnõu.

09.01.2005 saadeti EBÜ pöördumine palvega oma töös rakendada TÜ Loodusteaduste didaktika lektoraadi poolt koos bioloogiaõpetajate aktiiviga väljatöötatud põhikooli bioloogias õpetatavate protsesside ja mõistete süsteemi REKKi ainenõukogule, REKKi bioloogia riiklikke eksameid ettevalmistavale komisjonile, TÜ õppekava arendusosakonnale/bioloogia ainevaldkonna juhile ja kirjastusele Avita.
Pöördumine, Selgitused, Süsteem

06.01.2005 saadeti TÜ Teaduskooli nõukogule EBÜ ettepanekud bioloogiaolümpiaadi korraldamise osas.

 

 

logo
logo


Meie toetajad:
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079