logo
 
EBÜ arhiiv


 

Head uut aastat kõigile kolleegidele! Uue aasta kaarti saate vaadata siit: http://www.ebu.ee/doc/uut_aastat.jpg. Uue aasta kingituseks on tasuta sissepääs Tallinna loomaaeda. Alates 1. jaanuarist on kõigile EBÜlastele liikmekaardi ettenäitamisel loomaiakülastus tasuta. Meeldivaid kohtumisi uuel aastal!

1. detsembril toimus Tallinnas Eesti Haridusfoorumi, Õpetajate Liidu ja TLÜ haridusuuringute instituudi koostöös haridusfoorumi konverents "Õpetaja erinevate ootuste risttules". EBÜ seisukohti esindas Evi Piirsalu. Olulisemad tõstatud probleemid olid järgmised: 1) vähemalt 6 erineva uuringu põhjal on õpetajate tegelik üldtööaeg üle 50 tunni nädalas. Probleemi lahendamiseks tehti ettepanek kehtestada õpetaja nädalakoormuseks 16-18 tundi. 2) Meie õpetajaskonna erinevus muust maailmast on see, et Eesti õpetajad on valdavalt naised ja vanuselt üle maailma keskmise. 3) Atesteerimisjuhend vajab täielikku ümbertegemist - rohkem on vaja valikuvõimalusi ja vähem punkte tuleb atesteerimisel täita. Lisaks sellele leiti, et kes on kaks korda järjest olnud vanemõpetaja või metoodik, enam järjekordselt atesteerimist läbima ei peaks. Põhjalikuma ülevaate saab aadressilt http://www.haridusfoorum.ee.

17. novembril toimus Tartus Mart Reiniku Gümnaasiumis õpetajate Liidu esindajatekoja laiendatud koosolek, kuhu olid kutsutud ka õpetajakutse ja palga ning atesteerimise toimkondade esindajad. EBÜst osalesid Margus Pedaste, Saima Kaarna ja Evi Piirsalu. Valmistati ette õpetajate Liidu seisukohad 1. detsembril Tallinnas toimuvaks haridusfoorumi konverentsiks. Arutati õpetaja tööaja, palga, kutseomistamise, atesteerimise ja kvalifikatsiooni probleeme. õpetaja tööaega küsitlevatest uuringutest andsid ülevaate Aarne Tõldsepp ja Lehte Jõemaa, atesteerimisest Jüri Vene ning õpetajate kvalifikatsioonist ja koolitusest Margus Pedaste. Kohal käis ka kolmeliikmeline HTMi esindus - nõunik ja pedagoog-metoodikute atesteerimiskomisjoni esimees Riho Raave, nõunik Ain Tõnisson ning jurist.

10. novembril toimus Tartus EBÜ juhatuse koosolek, millel otsustati järgmist: 
- Muuta EBÜ esindajaid õpetajate Liidus. Uus esindajate loend on järgmine: i) esindajatekoja liikmed - Margus Pedaste ja Kersti Veskimets, ii) õpetajakutse toimkond - Saima Kaarna, iii) palga ja atesteerimise toimkond - Evi Piirsalu, iv) täiendkoolituse ja õpetajate ettevalmistuse toimkond - Kaupo Järviste, v) seadusloome toimkond - Karin Poola, vi) IKT toimkond - Margus Pedaste, vii) õpetaja töövõime ja töökeskkonna toimkond - Inge Vahter, viii) õppekava ja riigieksamite toimkond - Ana Valdmann, ix) kutseeetika toimkond - Kersti Veskimets. 
- EBÜ juhatusest astus tagasi Andres Raa ning teda asendab EBÜ juhatuses alates 10. novembrist Krista Piir. 
- EBÜ juhatus otsustas, et astub tagasi järgmisel üldkoosolekul (planeeritud talvepäevade raames 16.02.2008). 
- EBÜ juhatus otsustas ühiselt ette valmistada talvepäevad. 
- EBÜ juhatus ootab motiveeritud ettepanekuid EBÜ auliikmete (aktiivse töö lõpetanud õpetajate koolitaja ning õpetaja) nimetamiseks aadressil ebu@ebu.ee.

21. septembril ilmus õpetajate Lehes Margus Pedaste artikkel "Kes õpetab teie koolis bioloogiat?" (http://www.opleht.ee/Arhiiv/2007/21.09.07/aine/5.shtml). Artikkel tutvustab, milline haridus on Eesti koolides õpetavatel bioloogiaõpetajatel ja analüüsib selle võimalikke tagajärge ning otsib lahendusi olukorra parandamisele.

15. septembril toimus Tallinnas Gustav Adolfi Gümnaasiumis Eesti õpetajate Liidu esindajatekoja koosolek, millel osalesid EBÜst Margus Pedaste ja Kersti Veskimets. Arutati õpetajate Liidu juhtimisega seonduvaid küsimusi, tehti muudatused olemasolevates töötoimkondades ja moodustati töörühm õpetajate Liidu põhikirja muudatuste ettevalmistamiseks ja õpetajate tööd reguleerivate õigusaktide läbivaatamiseks. EBÜst kuulub töörühma Margus Pedaste. Lisaks sellele anti ülevaade õpetajatele sülearvutite jagamise programmist.

21. ja 22. augustil toimus Tõstamaal Eesti õpetajate Liidu suvekool, kuhu olid kutsutud ka õpetajate Liitu mittekuuluvate aineliitude esindused. EBÜst osalesid Margus Pedaste ja Kersti Veskimets. Kõik aineliidud andsid ülevaate oma liikmeskonnast, eesmärkidest ja tegevustest. Arutati võimalusi aineliitude tegevuse toetamiseks seadusandluse ja koostöö arendamise kaudu. Analüüsiti õpetajate Liidu rolli ühiskonnas ning selle tähtsuse tõstmise võimalusi ja selgete prioriteetide seadmist. Toimus ka väljasõit Manija saarele.

16. augustil tegi Aktuaalne Kaamera Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu suvepäevadest klipi.

15.-17. augustini toimusid EBÜ organiseerimisel RMK Sagadi looduskoolis Eesti bioloogiaõpetajate 1. suvepäevad. Vaadake kokkuvõtet suvepäevadest!

7. augustil toimus Tartus EBÜ juhatuse koosolek, kus osalesid Margus Pedaste, Andres Raa, Tago Sarapuu, Saima Kaarna, Anne Laius ja Aiki Jõgeva. Puudus Anu Parts. Arutati järgmisi punkte: 1) strateegia seonduvalt õpetajate Liidu arenguga, 2) strateegia seonduvalt EBÜ üritustega (talvepäevad, suvepäevad, aastakoosolek), 3) tagasivaade meie 1,5 aastale EBÜ juhatuses ning plaanid tulevaks 1,5 aastaks, 4) plaanid seonduvalt EBÜ raamatupidamisega.

19. mail toimus Eesti õpetajate Liidu 90. sünnipäevale pühendatud konverents, kus Margus Pedaste sai EÕL tunnustuskirja tekstiga: "Täname Teid vastutustundliku suhtumise eest riikliku õppekava arendustöösse. Tunnustame Teid ülesnäidatud meelekindluse eest seismaks hea õpilaste ja hariduse käekäigu, õigluse, aususe ning väärikuse eest.".

14. mail lisandusid EBÜ veebilehtedele põhikooli ja gümnaasiumi bioloogias rakendatavad PowerPoint-i esitlused. Palume täiendusi saata Tago Sarapuule tago@ut.ee.

9. mail toimus Keskkonnainvesteeringute Keskuse 7. aastapäevale pühendatud seminar, kus tänati EBÜ-t hea koostöö eest ning kingiti tänutäheks KIK-i seinakell.

20. aprillil saadeti REKKi õppekavaarenduse osakonnale bioloogiaõpetajate aktiivi arutelule tuginevalt koostatud seisukohad seoses loodusõpetuse 1.-6. klassi ainekavade arendamisega (REKK-i vastus).

16. aprillil saadeti haridus- ja teadusministrile EBÜ pöördumine seoses õppekirjanduse nõutele vastavuse kinnitamise uue määrusega (ministeeriumi vastus, REKK-i vastus).

31. märtsil toimus EBÜ juhatuse koosolek. 1. Arutati bioloogiaõpetajate suvepäevade organiseerimist (toimuvad augustis Sagadi koolituskeskuses Andres Raa ja Asta Tuusti organiseerimisel, EBÜ tegevuskava täitmist, majanduslikku seisu ning raamatupidamisega seonduvat ja võeti seisukohad õpetajate Liidu plaanidega seonduvalt. 2. Otsustati, et Aiki Jõgeva koostab bioloogiaõpetajate aktiivi vastavale arutelule tuginedes REKKile ettepanekud loodusõpetuse ning inimese ja keskkonna ainekava edasiarendamiseks. 3. Otsustati, et Margus Pedaste koostab uuele haridus- ja teadusministrile ettepaneku peatada 27.03. kinnitatud ja 1. maist kehtima hakkav uus õppekirjanduse kinnitamise kord seal esinevate oluliste probleemide tõttu.

29. märtsil esitas Lauri Mällo avalduse lahkumiseks EBÜ juhatusest. Vastavalt põhikirjale jätkab uue juhatuse liikmena Aiki Jõgeva Kääpa Põhikoolist.

23. märtsil toimus Tallinnas õpetajate Liidu esindajatekoja koosolek. EBÜt esindas Liia Varend. Koosolekul arutati koostöövõimaluste üle õpetajate palga ja tööaja küsimustes Eesti Haridustöötajate Liiduga ja valiti vastav kontaktisik. Kuulati ära aineliitude seisukohad strateegiatest õppekavaarenduse suhtes. EBÜ esitas oma seisukohad lähtuvalt jaanuaris toimunud aastakoosolekul vastu võetud otsustest. Lisaks eelnevale arutati õpetajate Liidu tööplaani seoses liidu 90. sünnipäevaga 17. mail. Sellega seonduvalt planeeritakse 18. mail Estonia talveaias konverentsi.

2. veebruari õpetajate Lehes (nr. 5, 2007) ilmus M. Pedaste artikkel "Bioloogiaõpetajate talvepäevad: ainekava ja uurimuslik õpe".

14. jaanuaril toimus EBÜ juhatuse koosolek ja kinnitati ühingu 2007. a. tegevuskava.

12.-14. jaanuaril 2007. a. toimusid Tartus Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu ja TÜ BG Loodusteadusliku hariduse lektoraadi koostöös Eesti bioloogiaõpetajate 1. talvepäevad ja nende raames ka EBÜ aastakoosolek (protokoll). Talvepäevade teemaks oli "Bioloogia ainekava ja uurimuslik õpe". Talvepäevadel osales 89 ja EBÜ aastakoosolekul 59 inimest (ürituse fotod). Talvepäevadel koostati järgmised pöördumised: Haridus- ja teadusministrile (vastust pole), Riigikogu kultuurikomisjonile (vastus),  Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele (REKK-i vastus) ning Eesti Arstide Liidule.

 

 

logo
logo


Meie toetajad:
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079