logo
 
Urmas Tokko konspekt

Kasutatud materjalid

Kirjandus

 • Hamari, R.; Paarlahti, J. 1994. Reviiri, lukion biologia. Porvoo
 • Henno, O. 1963. Puude ja põõsaste määraja. Tln Eesti Riiklik Kirjastus
 • Hrzanovski, V.; Ponomarenko, S. 1988. Botaanika. Tln "Valgus"
 • Jaagomäe, Õ. 1989. Seenenäitus. Ekskursioonijuht ENSV Riiklikus Loodusmuuseumis
 • Kalamees, K. 1966. Seened. Tln.
 • Kalamees, K. 1976. Meie seeni. Tln
 • Kalamees, K. 1979. Eesti riisikad. Tln "Valgus"
 • Kalamees, K. 1986. Seenespekter. Tln "Valgus"
 • Kalda, A.; Kukk, E.; Masing, V. jt. 1965. Botaanika õpik kõrgematele koolidele, 1., 2. ja 3. osa. Tln "Valgus"
 • Kiik, H. 1989. Maailma viljad. Tln "Valgus"
 • Kokassaar, U. 1996. Laboratoorsete tööde kogumik gümnaasiumile. Tln "Avita"
 • Kukk, T. 1996 Soontaimede anatoomia väike praktikum. TÜ Kirjastus
 • Kuresoo, R. jt. 1993. Mitmekesisuse teooria. XIX teoreetilise bioloogia kevadkooli materjalid, Trt
 • Kõiva, H.; Kärk, K. 1974. Botaanika V klassile. Tln "Valgus"
 • Kõiva, H.; Kärk, K. 1979. Botaanika VI klassile. Tln "Valgus"
 • Leisner, T. 1973. Eesti pilvikud. Tln "Valgus"
 • Lõhmus, E. 1984. Eesti metsakasvukohatüübid. Tln
 • Martin, M.; Toom, M. jt. 1997. Bioloogia. Praktilised tööd VII klassile. Tln "Avita"
 • Masing, V. 1992. Ökoloogialeksikon. Tln Eesti Entsüklopeediakirjastus
 • Nielsen, H. 1990. Mürktaimed. Tln "Valgus"
 • Paal, J. 1997. Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsioon. Tln
 • Raukas, A. 1995. Eesti Loodus. Tln "Valgus" Eesti Entsüklopeediakirjastus
 • Sarapuu, T.; Kallak, H-H. 1993. Bioloogia XII klassile. Tln Koolibri
 • Stockley, C. 1998. Bioloogialeksikon. Tln "Koolibri"
 • Toom, M. 1991. Botaanika. Õppematerjal kõrgkooli astujale. Tln
 • Toom, M. 1995. Bioloogia VIII klassile. Tln "Koolibri"
 • Trass, H.; Randlane, T. jt. 1994. Eesti suursamblikud. Tartu "Greif"

Loengukonspektid

 • V. Masing, H. Trass, U. Kokassaar, E. Parmasto, E. Kukk, M. Zobel

Soovitatavad Internetileheküljed

Netiviited uuendatud, uudse leiu korral teatage sellest meilegi!
Otsingumootorid


Urmas Tokko konspekt

Autor ja toimetajad on tänulikud mistahes märkuste, paranduste ja täpsustuste eest. Konspekt on osaliselt vananenud. Ootame ka uusi kasulikke veebiviiteid.

Koostanud © Urmas Tokko
Tartu Tamme Gümnaasiumi bioloog
Elektronpost: tokko@tamme.tartu.ee

Post: Tamme Gümnaasium
Tamme pst 24a
50404 Tartu
Telefon: 7428880, fax: 7428744


Õppematerjali kopeerimine ja paljundamine autori loata on keelatud

Õppematerjali lugejal palutakse arvestada tõigaga, et see kajastab mõnevõrra varasemaid vaateid. Vetikaid on käsitletud taimeriigi osana (ja mitte protistidena). Seeneriigi jaotamine hõimkondadeks ei lange päris kokku "Üldbioloogia II osas" tooduga.

Õppematerjal on valminud Keskkonnafondi Tartumaa osakonna materiaalsel toel, 1998...1999

Seni     korda konspekti uuritud alates 13.05.09


Urmas Tokko konspekt

Peatükid

Urmas Tokko konspekt

Peatükid

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079