logo
 
Urmas Tokko konspekt

Taimede eluvormid

Taimede eluvormid on ökoloogiliselt ja morfoloogiliselt sarnaste organismide rühmad - neil on evolutsiooniliselt kujunenud rida sarnaseid kohastumusi teatavates tingimustes elamiseks.

Lihtsaim on mõista eluvorme sõltuvalt organismide oleluskeskkonnast (õhk, vesi, muld jne.) või eluea ja puitumisastme järgi (puud, põõsad, puhmad, rohttaimed). Levinuim viis taimede eluvormide eristamiseks on aga ebasoodsate ajaperioodide üleelamiskoha järgi.

Raunkieri klassifikatsioon uuenemispungade paiknemiskoha järgi taimedel ebasoodsal aastaajal:
— Fanerofüüdid (kõrgtaimed) - uuenemispungad maapinnast rohkem kui 0,25 m kõrgusel, taime maapealsed osad püsivad ka ebasoodsal aastaajal (näiteks puud)
— Kamefüüdid - uuenemispungad kuni 0,25 m kõrgusel, osa maapealseid osi talvitub (näiteks pohl)
— Hemikrüptofüüdid - pungad maapinnal (maasikas)
— Krüptofüüdid (peittaimed) - maapealsed osad talveks hävivad. Siinhulgas:
— Ggeofüüdid - pungad mullas (kuldtäht)
— Helofüüdid - sootaimed (kaisel)
— Hüdrofüüdid - pungad vees (vesiroos)
— Terofüüdid elavad ebasoodsa aastaaja (talve) üle ainult seemnetena (varakevadik)

 

Harjutusi

Üldistage!

 1. Mis on Raunkieri taimede eluvormide klassifikatsiooni aluseks?
 2. Mis on Jaccardi sarnasuskoefitsiendi arvutamise aluseks?
 3. Mis on Grime'i taimede elustrateegiate liigitamise aluseks?

 4. Täitke tabel, kirjutades sobivasse kohta taimede strateegiatüüp!
  KESKKOND Viljakas Väheviljaks
  Stabiilne    
  Ebastabiilne    

 5. Jutustage, millest sõltub Tartu Toomemäe pargitaimestiku liigirikkus!

 6. Teil on ühe saare taimeliikide nimekiri. Mida saate öelda selle ala floora iseloomustamiseks pärast mõningast analüüsi?

 7. Metsas A on metsaga B võrreldes 20 taimeliiki enam, kokku 160 liiki. Teadlane on leidnud neis metsades 100 ühist taimeliiki. Milline on koosluste A ja B floorade sarnasusaste?

 8. Milline bioloogiline mõte (taime seisukohalt) on...
  — C-taimede intensiivsel vegetatiivsel paljunemisel?
  — S-taimede pikal elueal?
  — R-taimede suurel seemnesaagil soodsal perioodil?

 9. Kas teate...
  ...taimede eluvormide ja strateegiatüüpide klassifikatsiooni?
  ...floora iseloomustamiseks vajalikke näitajaid?
  ...mõisteid: floora; elustrateegia; eluvorm; relikt; endeem?

 10. Kas oskate...
  ...võrrelda eri strateegiatüüpide edukust sõltuvalt keskkonna iseloomust?
  ...tuua näiteid vastavate eluvormidega taimeliikidest?

 11. Kas mõistate...
  ...floora liigirikkust mõjutavate tegurite tagajärgi?
  ...floristilise rajoneerimise põhimõtteid?
  ...elustrateegia tüübi järgi välja lugeda infot taimeliigi kohta?


Urmas Tokko konspekt

Autor ja toimetajad on tänulikud mistahes märkuste, paranduste ja täpsustuste eest. Konspekt on osaliselt vananenud. Ootame ka uusi kasulikke veebiviiteid.

Koostanud © Urmas Tokko
Tartu Tamme Gümnaasiumi bioloog
Elektronpost: tokko@tamme.tartu.ee

Post: Tamme Gümnaasium
Tamme pst 24a
50404 Tartu
Telefon: 7428880, fax: 7428744


Õppematerjali kopeerimine ja paljundamine autori loata on keelatud

Õppematerjali lugejal palutakse arvestada tõigaga, et see kajastab mõnevõrra varasemaid vaateid. Vetikaid on käsitletud taimeriigi osana (ja mitte protistidena). Seeneriigi jaotamine hõimkondadeks ei lange päris kokku "Üldbioloogia II osas" tooduga.

Õppematerjal on valminud Keskkonnafondi Tartumaa osakonna materiaalsel toel, 1998...1999

Seni     korda konspekti uuritud alates 13.05.09


Urmas Tokko konspekt

Peatükid

Urmas Tokko konspekt

Peatükid

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079