logo
 
Urmas Tokko konspekt

Elustrateegiad

Entsüklopeedia ütleb, et strateegia on eeskiri, mis määrab üheselt mängija käitumise kõikides mängus tekkivates olukordades. Sõjanduses peetakse strateegia all silmas nii sõjaks valmistumist kui operatsioonide ettevalmistamist ja teostamist, nähes ette ka relvaliikide koostöö.

Ent järgnevalt tuleb juttu sellistest omapärastest "relvadest" eluvõitluses nagu eluviis, paljunemine ja eluiga.

Elustrateegia on olulisemate kohastumuste kogum, mis tagab liigi populatsioonide* säilimise läbi põlvkondade. Strateegia on omane teatud hulgale liikidele, seega on palju sarnasusi ka nende liikide ökoloogias.

Taimede elustrateegiate jaotamisel võetakse aluseks liigi konkurentsivõime, ebasoodsate olude talumise viis ja populatsiooni dünaamika (arvukuse muutumise) laad.

Ühe jaotuse järgi (Grime'i järgi) on olemas
C - konkurentsi (tugevad) taimed,
S - stressi (-kindlad) taimed,
R - ruderaaltaimed.

Järgnevalt nende lühike iseloomustus:

C-taimed kasvavad pidevalt soodsas keskkonnas, nende populatsioon on enam-vähem stabiilne*, neid iseloomustab pikk eluiga, tugev kasv ja harv seemneline uuenemine (tavaliselt intensiivsem vegetatiivne paljunemine)

C-taimed on näiteks kuusk, kõrvenõges, kerahein, kopsurohi ja seljarohi.

S-taimed kasvavad pidevalt ebasoodsates tingimustes, populatsioon on stabiilne, neid iseloomustab pikk eluiga, erilised kohastumused, nõrk kasv ja valdavalt vegetatiivne uuenemine (näiteks rabataimed, varjutaimed).

R-taimed kasvavad muutlikus, lühiajaliselt soodsas keskkonnas, neid iseloomustab kiire kasv ja paljunemine soodsatel perioodidel, rikkalik seemneline uuenemine ja populatsiooni suur dünaamilisus, arvukuse kõikumine väga madalast kuni väga kõrgeni (näiteks umbrohud, ajutiste veekogude taimed).

Strateegiatüüp võib ajas muutuda (näiteks raiesmikutaimed).

Populatsioon - ühte liiki isendite kogum teatud alal, kus on võimalik nende vaba ristumine.

Stabiilne populatsioon - isendite arvukus kõigub vähe, püsib pidevalt samal tasemel.


Urmas Tokko konspekt

Autor ja toimetajad on tänulikud mistahes märkuste, paranduste ja täpsustuste eest. Konspekt on osaliselt vananenud. Ootame ka uusi kasulikke veebiviiteid.

Koostanud © Urmas Tokko
Tartu Tamme Gümnaasiumi bioloog
Elektronpost: tokko@tamme.tartu.ee

Post: Tamme Gümnaasium
Tamme pst 24a
50404 Tartu
Telefon: 7428880, fax: 7428744


Õppematerjali kopeerimine ja paljundamine autori loata on keelatud

Õppematerjali lugejal palutakse arvestada tõigaga, et see kajastab mõnevõrra varasemaid vaateid. Vetikaid on käsitletud taimeriigi osana (ja mitte protistidena). Seeneriigi jaotamine hõimkondadeks ei lange päris kokku "Üldbioloogia II osas" tooduga.

Õppematerjal on valminud Keskkonnafondi Tartumaa osakonna materiaalsel toel, 1998...1999

Seni     korda konspekti uuritud alates 13.05.09


Urmas Tokko konspekt

Peatükid

Urmas Tokko konspekt

Peatükid

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079