logo
 
Urmas Tokko konspekt

KATTESEEMNETAIMED — Angiospermae

Katteseemnetaimede (ehk õistaimede) liike arvatakse maakeral olevat üle 300 000, see on praegu valitsevaks taimerühmaks Maal. Õistaimed ilmusid Maale ca 135 miljonit aastat tagasi, kriidiajastul.

Õis arvatakse olevat kujunenud kas eoseid kandvast võsust või paljasseemnetaimede mõlemasugulisest käbist.

Katteseemnetaimede hulka kuuluvad kõik tähtsamad kultuurtaimed (vt Kultuurtaimed).

Katteseemnetaimede üldtunnused:
Õie olemasolu ning sellest tulenevalt:
— seemnete arenemine sigimikus*;
— putuktolmlemine*;
— kaheliviljastamine* (vt Õitsemine ja viljastamine);
— trahheede, sõeltorude ja saaterakkude olemasolu (vt Taimekoed, juhtkude);
— suguline põlvkond (gametofaas ehk haplofaas)* väga lühiajaline


Gametofaas ehk haplofaas tähendab, et taime rakkude kromosoomistik on sel ajal haploidne (ühekordne, igat kromosoomi on vaid üks, neil puuduvad sarnased paarilised).

Kaheliviljastamine on nähtus, kus üks tolmuteras olnud sperm ühineb munarakuga, pannes aluse idu- ja tulevase organismi tekkele ning teine sperm ühineb lootekoti keskrakuga (teis-tuumaga), pannes aluse toitekoe tekkele (vt Õis).

Putuktolmlemine - tolmlemisviis, mille puhul putukad kannavad ühe taime õietolmu teise taime emakale. Putuktolmlejate õied on enamasti värvikirevad ja lõhnavad. Kõik katteseemnetaimed pole putuktolmlejad.

Sigimik - emaka alumine osa, milles paiknevad seemnealgmed ja millest peale viljastamist kujuneb vili.

Sporofaas ehk diplofaas tähendab, et taime rakkude kromosoomistik on sel ajal diploidne (kahekordne, igal kromosoomil on temaga sarnane, homoloogiline paariline).


Ühe- ja kaheiduleheliste taimede võrdlus (Toom, 1991)

Katteseemnetaimed jagatakse ühe- ja kaheidulehelisteks seemne ehituse alusel, kuid neil taimerühmadel on ka teisi iseärasusi:

TUNNUS

ÜHEIDULEHELISED

KAHEIDULEHELISED

Idulehtede arv seemnes
üks
kaks
Juurestik
narmasjuurestik
valdavalt sammasjuurestik
Juhtkimbud varre ristlõikel
hajusalt
korrapäraselt ühel ringil
Lehtede roodumine
rööp- või kaarroodsed
sulg- või sõrmroodsed
Lehelaba serv
terve
harva terve
Õieosade arv
3 või selle kordne arv (6, 9 jne)
4, 5 või rohkem
Õiekate
Lihtne (vt Õis)
tupp ja kroon
Eluvorm
enamasti rohttaimed
puud, põõsad, rohttaimed

Harjutusi

  1. Võrrelge katteseemnetaimi paljasseemnetaimedega, leidke vähemalt 4 erinevust! Millised katteseenetaimede tunnused lasevad arvata nende kõrgemat arengutaset ja miks?

  2. Mis on okaspuudel võimaldanud levida põhiliselt jahedamas kliimas? Mis takistaks nende laialdast levikut troopikas? Vastamisel kasutage oma teadmisi paljasseemnetaimede ehitusest ja talitlusest!

  3. Millised on paljasseemnetaimede kõrgemale arengutasemele viitavad tunnused sõnajalgtaimedega võrreldes, milles täiuslikum eluviis täpselt seisneb?

  4. Kas teate...
    ... paljasseemnetaimede ja katteseemnetaimede paljunemise iseärasusi?
    ...paljasseemnetaimede ja katteseemnetaimede üldtunnuseid ning kas oskate neid lahti mõtestada?

  5. Kas oskate võrrelda paljasseemnetaimi ja katteseemnetaimi ning üheidulehelisi katteseemnetaimi kaheidulehelistega?

  6. Kas mõistate taimeriigi rühmade evolutsioonilise täiustumise suundi (vetikad » samblad » sõnajalgtaimed » paljasseemnetaimed » katteseemnetaimed)?


Urmas Tokko konspekt

Autor ja toimetajad on tänulikud mistahes märkuste, paranduste ja täpsustuste eest. Konspekt on osaliselt vananenud. Ootame ka uusi kasulikke veebiviiteid.

Koostanud © Urmas Tokko
Tartu Tamme Gümnaasiumi bioloog
Elektronpost: tokko@tamme.tartu.ee

Post: Tamme Gümnaasium
Tamme pst 24a
50404 Tartu
Telefon: 7428880, fax: 7428744


Õppematerjali kopeerimine ja paljundamine autori loata on keelatud

Õppematerjali lugejal palutakse arvestada tõigaga, et see kajastab mõnevõrra varasemaid vaateid. Vetikaid on käsitletud taimeriigi osana (ja mitte protistidena). Seeneriigi jaotamine hõimkondadeks ei lange päris kokku "Üldbioloogia II osas" tooduga.

Õppematerjal on valminud Keskkonnafondi Tartumaa osakonna materiaalsel toel, 1998...1999

Seni     korda konspekti uuritud alates 13.05.09


Urmas Tokko konspekt

Peatükid

Urmas Tokko konspekt

Peatükid

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079