logo
 
Valikkursuse õppematerjal | Urmas Tokko konspekt


Taimeanatoomia

Taimeanatoomia on teadus taime ja tema organite siseehitusest.

Taimeanatoomias räägitakse taime vegetatiivsetest organitest — juur, vars ja leht — ning generatiivsetest organitest — õis ja tema tekised, seeme ja vili. Vegetatiivsed elundid moodustavad taime keha ning täidavad taime elutegevuse põhilisi ülesandeid (sh vegetatiivne paljunemine), generatiivsed elundid on suguliseks paljunemiseks.


    Taime organitele omaseid seaduspärasusi:
    — sümmeetria (üks või palju sümmeetriatasapindu);
    — geotropism - taimeorganite võime kindlal viisil ruumis orienteeruda (näiteks juur kasvab alati Maa keskpunkti suunas, olenemata seemne mulda asetamise suunast);
    — muundumine - teatava ülesande täitmisega seoses või keskkonna mõjul toimub organi ühe talitluse tugevnemine koos vastava kujumuutusega;

Taime organite evolutsiooniline* kujunemine

Pikemat aega oli taimede keha kudedeks ja organiteks eristumata, sellist taime keha nimetatakse rakiseks. Et esimesed organismid, sealhulgas esimesed taimed tekkisid vees, ei olnud neil algselt vaja erilisi kinnitumisorganeid ega tugikudet - vesi on stabiilsem keskkond kui õhk.

Rakisest hakkasid eralduma kinnitusharud ja lehetaolised rakiseosad (näiteks vetikatel).

Organite eristumine algas maismaal. Tekkis võsu, mis koosneb telgosast (vars), sellel olevatest pungadest ja lehtedest. Eristus ka juur. Juur võimaldas toitainete vastuvõttu, vars oli juhteteeks (lehtedes toodetud orgaanilised ained liiguvad alla, juure poolt imatud mineraalained ja vesi üles), leht kujunes fotosünteesivaks organiks.

Peamiste vegetatiivsete organite algmed on olemas juba idus.

Evolutsioon - elusa looduse ajalooline areng liikide üksteisest põlvnemise kaudu.


Koostanud © Urmas Tokko
Tartu Tamme Gümnaasiumi bioloog
Elektronpost: tokko@tamme.tartu.ee

Post: Tamme Gümnaasium
Tamme pst 24a
50404 Tartu
Telefon: 7428880, fax: 7428744


Õppematerjali kopeerimine ja paljundamine autori loata on keelatud

Õppematerjali lugejal palutakse arvestada tõigaga, et see kajastab mõnevõrra varasemaid vaateid. Vetikaid on käsitletud taimeriigi osana (ja mitte protistidena). Seeneriigi jaotamine hõimkondadeks ei lange päris kokku "Üldbioloogia II osas" tooduga.

Õppematerjal on valminud Keskkonnafondi Tartumaa osakonna materiaalsel toel, 1998...1999


Urmas Tokko konspekt

Autor ja toimetajad on tƤnulikud mistahes mƤrkuste, paranduste ja tƤpsustuste eest. Konspekt on osaliselt vananenud. Ootame ka uusi kasulikke veebiviiteid.

Koostanud © Urmas Tokko
Tartu Tamme GĆ¼mnaasiumi bioloog
Elektronpost: tokko@tamme.tartu.ee

Post: Tamme GĆ¼mnaasium
Tamme pst 24a
50404 Tartu
Telefon: 7428880, fax: 7428744


ƕppematerjali kopeerimine ja paljundamine autori loata on keelatud

ƕppematerjali lugejal palutakse arvestada tƵigaga, et see kajastab mƵnevƵrra varasemaid vaateid. Vetikaid on kƤsitletud taimeriigi osana (ja mitte protistidena). Seeneriigi jaotamine hƵimkondadeks ei lange pƤris kokku "Ɯldbioloogia II osas" tooduga.

ƕppematerjal on valminud Keskkonnafondi Tartumaa osakonna materiaalsel toel, 1998...1999

Seni     korda konspekti uuritud alates 13.05.09


Urmas Tokko konspekt

PeatĆ¼kid

Urmas Tokko konspekt

PeatĆ¼kid

Eesti BioloogiaƵpetajate Ɯhing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079