Läbivad teemad bioloogias
EBÜ VIII talvekonverents Tartus
21.— 22. veebruaril 2014


EBÜ VIII Talvekonverents toimus Tartus 21.-22. veebruaril 2014

  Vaata kava    Reede, 21.02.2014, TÜ Omicum

Talvekonverentsi avamine,
EBÜ president Aiki Jõgeva

Kaasaegsed suunad terioloogias,
Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste insituudi zooloogia lektor Harri Valdmann
Ettekandes anti ülevaade nii ulukite kui ka teiste meie imetajate arvukusest, rändest, haigustest.

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.
Majandusõpetajate Ühing, Elbe Metsatalu
Esitlusest jäi kõlama, et õppeainete potentsiaalses mõjus ainevaldkondade ettevõtlikkust toetavate õpiväljundite arendamisele on tõsiseid ressursse III kooliastmes, seda eeskätt loodusainete valdkonnas.
  Loengu slaidid (pdf)

Õppekäigud asutustesse.
•  Tartu uus Loodusmaja
— tutvuti Loodusmaja uue hoone ja õppetöö võimalustega
•  Tartu Tervishoiu Kõrgkool
— tutvuti kõrgkooli õppetöö võimaluste ja teadustööga
•  Maaülikool
— tutvuti Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadustööga
•  Töötuba uue õppekava täitmise probleemistikust
— tehti kokkuvõtteid kodulehel olnud küsimustikule antud vastustest, arutleti põhiprobleeme ja koostati asjakohane pöördumine

Ühingu üldkoosolek.
Kuulati ära aastaaruanne, tutvustati uusi auliikmeid ja kuulati nende sõnavõtte,
valitud õpetajatele omistati Siili auhind, toimusid uue juhatuse valimised, lahendati jooksvad küsimusi. 

Vestlusring restoranis «Entri»,
Üllatuskülalisena astus üles eesti metsandustegelane, loodusfotograaf,
loodusteaduste ning loodushoiu populariseerija Hendrik Relve

Koosolijail oli meeldiv võimalus teha slaidiesitluse vahendusel virtuaalne maailmareis muheda jutu ja maheda kitarrimuusika saatel. 

 

Laupäev, 22.02.2014, Vanemuise ringauditoorium

Tehnika kasutamise uued võimalused loodusainete õppimisel.
TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna tehnoloogiahariduse professor Margus Pedaste
  Loengu slaidid (pdf)

Osalusdisain Go-Lab mudelite ja õpistsenaariumite näitel.
TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna tehnoloogiahariduse spetsialist Urmas Heinaste
  Projekti planeerimise leht
  Töötoa tööleht

3-D arvuti tarkvara ja mudelite kasutamine loodusõpetuses.
TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna tehnoloogiahariduse vanemteadur dr Leo Siiman
  Sketchfab üldleht
  Töötoa tööleht

Uutest õppeprogrammidest Jääajakeskuses.
Sagadi Looduskooli projektijuht Asta Tuusti
  Jääajakeskuse üldleht
  Jääajakeskuse õppematerjalid ja teemalehed

Rändava Bioklassi tutvustus.
Bioklassi projekti esindaja Karl Annusver
  Rändava bioklassi tutvustus
  Rändava bioklassi tutvustus
  Rändava bioklassi tellimine

ELF-i tegevuste tutvustus ja materjalide jaotamine.
Eesti Loodusfondi juhatuse esimees Silvia Lotman ja büroojuht Kristiina Kübarsepp
  Sitasitikas Sass I digiraamat | Sitasitikas Sass II digiraamat
  Infomaterjalid kahepaiksetest

Tervishoiumuuseumi uute plaanide tutvustus.
Muuseumipedagoog Helena Orle
  Tervishoiumuuseumi koduleht
  Tervishoiumuuseum Facebookis

Tunnikontroll nutitelefoniga.
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja Urve Jõgi
  Esitluse slaidid (pdf)
  Socrative koduleht

Singapuri õppereisi kogemusest.
Tallinna Reaalkooli bioloogiaõpetaja, Siili preemia laureaat Kersti Veskimets
  Esitluse slaidid (pdf)
  Töötoa tööleht

Uuest ülikooli sisseastumiseksamist.
Tartu Kommertsgümnaasiumi bioloogiaõpetaja, TÜ loodusteadusliku hariduse keskuse doktorant Ana Valdmann

Huvitavaid õppematerjale Scientix portaalis.
Kääpa Põhikooli bioloogia-, keemia- ja inglise keele õpetaja, EBÜ president Aiki Jõgeva
  Esitluse infoleht (pdf)
  Scientix koduleht

 

  Piltreportaaž konverentsist

Viimased täiendused 16.03.2014