Tagasiside Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu VII Talvekonverentsile

 

Eesti Bioloogiaõpetajate ühingu Talvekonverents
18...19. jaanuaril 2013 Tartus

Hea konverentsil osalenu,
Palume Teie hinnangut toimunud konverentsile ning ootame samas ka Teie ettepanekuid edaspidiseks. Palume täita kõik väljad ning klõpsata nuppu «Saada».


 1. Minu üldhinnang lõppenud üritusele:
Kommentaariks:   

 2. Mulle pakkusid sellel konverentsil kõige enam huvi järgmised kolm etteastet:
 1)
 2)
 3)
Kommentaariks:   

 3. Ettekannetest kavatsen oma edasises töös tugineda/kasutada:


Kommentaariks:   

 4. Osalesin järgmises töötoas:
Kommentaariks:   

 5. Lõppenud ürituse tegevused toetasid õpetaja professionaalset arengut:
Kommentaariks:   

 6. Lõppenud üritus aitab luua jätkusuutlikku koostvõrgustikku:
Kommentaariks:   

 7. Minu hinnang tehnilisele korraldusele:
Puudused:   

 8. Tähelepanekud ja soovitused edasisteks tegevuseks:
   

 9. Minu taustandmed:
Olen:
   Minu vanus:
Sünnikoht:
Haridustase:
Emakeel:
Staatus tööturul: