Konverentsi päevakava


Bioloogiaõpetajate konverents
BIOLOOGIA ARENEVAL HARIDUSMAASTIKUL
7.-9. jaanuar 2010, Tartus

EBÜ talvepäevade peamine eesmärk on tuua kokku kõigi tasandite bioloogiahariduse kujundajad ja edendajad laiemapõhjalise võrgustiku arendamiseks, enesetäiendamiseks ja kogemuste jagamiseks.

7. jaanuar 2010
Ülikooli päev — teadlaselt õpetajale
TÜ õppehoone Vanemuise 46, ringauditoorium

10:30   Registreerumine, tervituskohv
11:00   Avamine, tervitused 
11:15   Hans Trass — Õpetlane ja õpetaja Viktor Masing
11:30 — 13:00   Elurikkus
Martin Zobel — Bioloogiline mitmekesisus ökosüsteemides – uued väljakutsed
Mati Martin — Bioloogiline mitmekesisus loomariigis
13:00 — 14:00   Lõuna 
14:00 — 16:00   Uurimuslik õpe
Margus Pedaste — Kuidas bioloogiatunnis uurimuslikku õpet läbi viia?
Mart Laanpere — Uuriv õppimine ja m-õpe
16:00 — 16:30  

Energiapaus 

 

16:30 — 18:30   EBÜ üldkoosolek
— Põhikirja muutused
— Auliikmete valimine
— Aruanne 2009
— ID-kaardi kasutamisest
19:00   Koosviibimine Vallikraavi 4, Eduard Vilde lokaal & kohvik  
     

8.jaanuar 2010
Koolide ja koostööpartnerite päev — õpetajalt õpetajale & koostööpartnerilt õpetajale
TÜ õppehoone Vanemuise 46, auditoorium 117

09:00 — 10:30   Auliikmete esitlemine
Erast Parmasto — Eluteaduste uurimusliku õppe võimalustest
10:30 — 11:00   Elurikkus
Ivar Puura — Võtmesündmused loomade arengus: universaalsest fülogeneesipuust Kambiumi radatsioonini
11:00 — 11:30   Energiapaus 
11:30 — 13:00   Koostööpartnerite ettekanded
Maris Kivistik — Keskkonnaameti loodushariduse koostöövõrgustikust
Helle Kont, Anneli Ehlvest — Tartu Keskkonnahariduse Keskuse õppekava täiendavad programmid
Külli Kalamees-Pani, Ivar Puura — Loodusmuuseumi õppekava täiendavad programmid
13:00 — 14:00   Lõuna.
Firmade tutvustus, kirjanduse müük 
14:00 — 15:00   Õpetajate ettekanded 
Ana Valdmann – Mis on PARSEL?
Marlen Tärgla – Probleemõppe lõimimine 7.- 8. kl bioloogia tunnijaotuskavasse
Urve Jõgi – Mängulised õppimisviisid
Urmas Lekk – Sotsiaalsed oskused
15:00 — 15:30   Energiapaus 
15:30 — 16:30   Õpetajate ettekanded 
Urmas Tokko – Uuenenud Koolielu portaal ja aineveerandid
Külli Relve – Võimalus looduse uurimiseks
Asta Tuusti – Projekt Case Forest – «tiigrihüppe» ja õuesõppe sümbioos
 
17:00 — 21:00   Klubiõhtu Tartu Miina Härma Gümnaasiumis
Avatud ruum – koostöövõrgustike arendamine
Üllatuskülaline
   

9. jaanuar 2010
Looduskeskuste päev — looduskeskuselt koolile
Väljasõidud looduskeskustesse

09:00    Väljasõidud looduskeskustesse 
    I grupp: Emajõe Suursoo keskus 
    II grupp: Palupõhja Looduskool 
    III grupp: Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA matkarajad
• Praktiline loodusetundmine sh jäljed lumel, puud talvel, elu lumel
12:00   Lõuna
12:30   Programm jätkub
    • Õppekava täiendavad loodusharidusprogrammid
14:00   Saabumine looduskeskustest Tartusse 

 

  Päevakava väljaprintimiseks   |    Konverentsile registreerunud inimesed

Öömaja broneerinutel majutamine kesklinnas, Pepleri 14 Hostelis.
Maksta tuleb sularahas, 250 kr/in kaheses toas.
Kontakteerumisel palutakse viidata tellimuse numbrile: L-20091222-3
check in 14:00; check out 11:00

 


Uuendatud 3.01.2010