Bioloogiaõpetajate suveseminari päevakava
| osalejate nimistu | registreerumisvorm |


Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu suveseminar
EBÜ 5. suvepäevad
Bioloogiaõpetuse roll keskkonnaalase kirjaoskuse kujundamisel
17.-19. august 2010, Tallinnas ja Aegna saarel

 

Teisipäev, 17. august 2010
Keskkond ja jätkusuutlik areng kui erinevate õppeainete lõimija
Tallinna Reaalkool, Tallinna vanalinn, Aegna looduskeskus

10:30—11:00   Kogunemine Tallinna Reaalkoolis Estonia pst.
Registreerumine, tervituskohv
11:00—11:35   Suvepäevade avamine
11:40—12:15   Ettekanded
12:30—14:30   Ekskursioon Tallinna vanalinna
14:30—15:15   Tallinna Lillefestival, lilleaedade külastamine
15:15—16:00   Lõuna (oma kulul)
16:00—17:00   Bioloogiline mitmekesisus Tallinnas — bussiekskursioon
17:00—17:45   RMK Viimsi Looduskeskuse külastus
Maakondlikud keskkonnahariduse ümarlauad Maailmakohvik I
18:00—19:30   Sõit hõljukiga Aegna saarele Rohuneeme sadamast
19:30—20:30   Majutus Aegna Loodushariduskeskuse kämpingus
21:00—22:00   Õhtusöök
Aegna Loodushariduskeskuse tutvustus

Kolmapäev, 18. august 2010
Keskkonnahariduslikud õuesõppe programmid
Aegna looduskeskus

09:00—10:00   Hommikusöök
10:00—11:00   Kohtumine Aegna saare püsielaniku Hugo Udusaarega
11:00—11:50   Aegna saarel korraldatavate õppeprogrammide tutvustamine
11:50—12:10   Kohvipaus
12:10—14:00   Õppekäik I
14:00—15:00   Lõuna
15:00—17:00   Õppekäik II
17:00—18:30   Õppekäik III
19:00—20:00   Õhtusöök
20:00—23:00   Üllatuskülaline
Ajurünnak «Milline võiks olla Aegna saare tulevik?»

Neljapäev, 19. august 2010
Maakondlikud keskkonnahariduse ümarlauad – bioloogiaõpetajate võrgustike partnerid
Aegna looduskeskus, Tallinna Loomaaed

08:00—09:00   Hommikusöök
10:00—11:45   Ärasõit Aegnalt hõljukiga
11:45—14:00   Tallinna Loomaaed
Kohtumine Loodushariduse ja avalike suhete teenistuse osakonna töötajatega
Arutelu – maakondlikud bioloogiaõpetajate võrgustiku partnerid
14:00—14:30   EBÜ Suveseminari lõpetamine
14:30   Tellitud buss: Loomaaed-Reaalkool-Maaliinide bussijaam

 Allalaetav kava

Uuendatud 4.08.2010