| osalejate nimistu |


Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu suveseminar
EBÜ 5. suvepäevad
Bioloogiaõpetuse roll keskkonnaalase kirjaoskuse kujundamisel
17.-19. august 2010, Tallinnas ja Aegna saarel

 

Teisipäev, 17. august 2010
Keskkond ja jätkusuutlik areng kui erinevate õppeainete lõimija
Tallinna Reaalkool, Tallinna vanalinn, Aegna looduskeskus | Pildid esimesest tööpäevast

10:30—11:00   Kogunemine Tallinna Reaalkoolis Estonia pst.
Registreerumine, tervituskohv
11:00—11:35   Suvepäevade avamine
11:40—12:15   Ettekanded:

Tiit Sillaots, Keskkonnaministeerium — 100 aastat keskkonnakaitset
Lae 41-slaidine esitlus alla siit

Keit Heinmets — Uue põlvkonna «Minu Miksike»
Lae esitlus alla siit

12:30—14:30   Ekskursioon Tallinna vanalinna
14:30—15:15   Tallinna Lillefestival, lilleaedade külastamine
16:00—17:00   Bioloogiline mitmekesisus Tallinnas — bussiekskursioon
17:00—17:45   RMK Viimsi Looduskeskuse külastus
Maakondlikud keskkonnahariduse ümarlauad Maailmakohvik I
18:00—19:30   Sõit hõljukiga Aegna saarele Rohuneeme sadamast
19:30—20:30   Majutus Aegna Loodushariduskeskuse kämpingus
21:00—22:00   Õhtusöök
Aegna Loodushariduskeskuse tutvustus

Kolmapäev, 18. august 2010
Keskkonnahariduslikud õuesõppe programmid
Aegna looduskeskus | Pildid Aegna päevast ja õppekäikudest

10:00—11:00   Kohtumine Aegna saare püsielaniku Hugo Udusaarega
11:00—11:50   Aegna saarel korraldatavate õppeprogrammide tutvustamine

Andres Raa — Kas laevaliiklus muudab Aegna rannajoont?
Lae alla 40-slaidine esitlus siit

12:10—14:00   Õppekäik I
15:00—17:00   Õppekäik II
17:00—18:30   Õppekäik III
20:00—23:00   Üllatuskülaline: Tiit Hunt — slaidiprogramm Eesti kaladest
Ajurünnak «Milline võiks olla Aegna saare tulevik?»

Neljapäev, 19. august 2010
Maakondlikud keskkonnahariduse ümarlauad – bioloogiaõpetajate võrgustike partnerid
Aegna looduskeskus, Tallinna Loomaaed | Pildid kolmandast päevast

10:00—11:45   Lahkumine Aegnalt
11:45—14:00   Tallinna Loomaaed
Kohtumine Loodushariduse ja avalike suhete teenistuse osakonna töötajatega
Arutelu – maakondlikud bioloogiaõpetajate võrgustiku partnerid | vt Maailmakohvik
14:00—14:30   EBÜ Suveseminari lõpetamine

Uuendatud 31.08.2010