Tagasiside Eesti bioloogiaõpetajate suvepäevadele

 

17...19. augustil 2010
Tallinnas ja Aegnal


Statistiline väljavõte tagasisidest

Küsimus \ hinne
7
6
5
Keskmine
N

Teie üldhinnang lõppenud üritusele

36
8
-
6,82
44

Lõppenud ürituse tegevused toetasid õpetaja professionaalset arengut

14
28
2
6,27
44

Lõppenud üritus aitab luua jätkusuutlikku võrgustikku

11
33
-
6,25
44

Teie hinnang korraldusele

25
16
3
6,50
44

2. Mulle pakkus sellel üritusel kõige enam huvi (tuli valida üks):

* Andres Raa: Aegna rannajoone uurimisprojekt – 11%
* Ekskursioon Loomaaias – 9%
* Eliko Petser: Aegna Loodushariduskeskuse tutvustus – 9%
* Hannes Tõnisson: mereranna õppekäik – 16%
* Keskkonnaharidus Tallinna Loomaaias – 5%
* Kohtumine Udusaare Hugoga – 7%
* Külli Relve: Aegna projektid – 7%
* Loore Erlich: sammaltaimede õppekäik – 7%
* Olev Abner: soontaimede õppekäik – 16%
* RMK Viimsi Looduskeskuse külastus – 5%
* Üllatuskülaline: Tiit Hunt ja kalapildid – 7%

Kommentaarid [vastused muutmata ja konkreetse valikuga sidumata]:

* kuidas organiseerida välitöid
* uurija põhjalikud ja looduses praktilised seletused rannikuprotsessidele
* Aegna Looduskooli ja Tallinna linna koostöö
* Andis edasi väga huvitavat infot
* Entusiastlik ja hea juhendaja
* Fantastiline giid
* Hugo andis põhjaliku ülevaate saarega seonduvast ning näitas ka huvitavaid pilte ja rääkis muhedat juttu
* Huvitavalt ning konkreetsete faktidega sisustatud õppekäik.
* Jätkuvalt hea vanu samblaliike meelde tuletada (väiksed nipidliikide eristamiseks) Kogusin uusi liike, olid asjatundlikud nõusanded.
* Keeruline on valida ainult ühte. Lisaksin valitule emotsionaalse ekskursiooni Loomaaias.
* Kui kuskilt rahasid peale saaks, tahaksin teha oma õpilastele ka sellist õppekäiku.
* Kuna olen ülikooli lõpetanud botaanikuna ja armastan väga taimi, siis naudin alati võimalust oma teadmisi värskendada ja uuendada. Juhendaja oli väga meeldiv ja professionaalne.
* Kuulsin uut ja huvitavat lainete tegevusest
* Kõik ettekanded olid huvitavad. Märkisin Hannese seepärast, et kuulasin teda esamakordselt.
* olen hingelt taimedega seotud ja alati paelub mind teiste väga heade asjade kõrval just see.
* Oli täpselt paras aeg taas meelde tuletada.
* Olin Aegnal esimest korda, seetõttu paelus kõik saarega seonduv.
* Ootan huviga, millal saab õpilastega ka väljaspool Tallinna Aegnale tulla, sest saar on ju suhteliselt kättesaadav, samas mitmekesine ja põnev
* Rannik ja seda mõjutavad protsessid on põnev, oli väga õpetlik
* Raske on valida kõige paremat, sest kõik ettekanded olid huvitavad, kuid praktikumid on ehk kõige vajalikumad.
* Raske valida! Valisin selle, sest oli üks viimaseid tegevusi ja meeldivalt üllatas giidi asjatundlikkus ja oskus teadmisi suurepärasel tasemel edasi anda. Tahaksin märkida veel H. Udusaart, H. Tõnissoni, O. Abnerit ja veel mitmeid huvitvaid inimesi
* Sest neid saab elluviija sellisel või veidi muudetud kujul
* Suurepärane näide integreeritud õppest. Tasuks laiemaltki tutvustada.
* Suurepärane näide sellest, kuidas on võimalik uurimuslikku õpet huvitavalt õpilastele korraldada.
* Tegelikult on väga raske seda kõige paremat valida, sest kõik üritused läksid asja ette. Hunt on lihtsalt tohutult suur isiksus ja teda on väga hea kuulata.
* Tegelikult on ühte väga raske välja valida, kõik ettekanded, ekskursioonid olid tasemel ja pakkusid huvi
* Täiendasin oma teadmisi rannataimede (n.tatari piimikas) osas ja tuletasin meelde kõrrelisi.
* Töölehti, mis pakuti on võimalik kasutada või aluseks võtta omapoolse töölehe koostamisel, kui maakoolidest õpilased Tallinna külastavad. Kuna koolitundide ajast saab minna õppekäikudele/ekskursioonidele teiste ainetega lõimides, on loomaaia külastus õppetunni läbiviimiseks töölehega suurepärane võimalus.
* Väga asjalik. Lühikese ajaga maksimaalne. Vajalik meeldetuletus soontaimedest.
* Väga informatiivne ettekanne ja visuaalselt super. Kuigi oleks tahtnud valida ka kohtumise Udusaarega!
* Väga meeldis ka Tallinna loodusobjektide tutvustus.
* Väga tore giid - Aleksander Semjonov. Oleks tahtnud temaga pikemaltki loomaaias jalutada.
* Ühte valida oli väga raske. palju oli neid mida oleks tahtnud esile tõsta, kuid kahjuks pidi valima ainult ühe.3. Käsitletust kavatsen oma edasises töös tugineda/kasutada: Algul kommentaarid!

* igal pool looduses on midagi huvitavat, peab ainult natuke vaeva nägema, uurima ja leidma need vaatamisväärsused üles.
* Pean alati seminaridel oluliseks praktilisi õppusi ja ka kolleegidega kogemuste vahetust. See kõik täitis oma eesmärgi. Aitäh korraldajatele.
* Sellisel üritusel annab tuge ja innustab info ja eeskuju, mida saab tublidelt ja tegusatelt kolleegidelt
* Uues õppekavas on öeldud, et III kooliastmes korraldab põhikool õpilastele läbivatest teemdest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, siis on sellised teadmisi, kogemusi ja uut infot jagavad kohtumised väga vajalikud, et mõtteid tegutsemiseks saada.
* Et ma ise ei õpeta hetkel vahetult lapsi, vaid nonde õpetajaid, saab siinkohal kõiki ideid kasutada edasikande-meetodil.
* Kui Aegna hakkab vastu võtma ka õpilasi väljastpoolt Tallinna olen huvitatud selle kasutamisest
* Nägin, millised võimalused on ja mida mujal pakutakse.
* oluline on arendada koostööd nii loomaaia kui ka looduskoolidega, neil on pidevalt midagi uut ja huvitavat
* Siin võiksin nimekirja jätkata, sain muudki kasulikku.
* Tegelikult saab kasutada oma töös kõike, mida kuulsime, nägime, kogesime.
* Tore, et nüüd on ka programme gümnaasiumi õpilastele
* Igas õppekäigus, praktikumis, ettekandes oli midagi, mida saab edaspidi kasutada.
* Viimsi Looduskeskuse ja Aegna Loodushariduskeskuse hõivavad ilmselt Tallinna koolid?


Esimesena mainisid õpetajad uusi nippe, mida edasises töös kasutavad (tähestikulises järjestuses, muutmata)

* Aegna loodushariduskeskuse külastus
* Aegna looduskeskuse võimalusi
* Aegna Loodusmaja projekte
* Aegna projektide ideid
* Andrese kogemusi uurimistööde valdkonnas
* ettekannetes kõneldud
* Ideid ja mõtteid Aegna saarel läbiviidud projektidest
* integratsiooni-ideid
* Keit Heinmetsa Miksikese infot uurin veelgi ja loodan kasutada uusi võimalusi
* kogemusi aktiivtöö vallast
* Koostööd RMK ja looduskeskustega
* korraldan retki Aegnale ja kasutan sealseid õppeprogramme
* Külastada Aegnat ja kasutada mõnd õppeprogrammi
* Külli Relve mängu
* Külli Relve poolt tutvustatud rollimängu
* looduskeskuste abi
* Looduskeskuste pakutavat
* loomaaed
* loomaaia materjale
* Loomaaia töölehti
* loomaaia õppekava toetavat õpet
* Loomaaias õppekava toetav loodusõpe
* Miksikest
* Olev Abneri soontaimede retkelt saadud teadmisi
* rollimängu mõtteid Aegna saarelt (Külli Relve)
* sammaldega tutvumist
* sammaltaimi, mida oma kogusse lisasin
* Tallinna Loomaaia külastus õpilastega ja töölehtede kasutamine
* Tallinna Loomaaias kuuldut
* Teavet looduskeskuste kohta
* teha ka õppekäigu mereranda
* teistelt õpetajatelt sadud ideid
* Tiit Hundi veebis olevaid kalapilte
* uued teadmised nii taimedest kui loomadest
* uurimisprojektide kasutamine
* vanemaate õpetajate kogemusi
* Viimsi looduskeskuse külastust
* võimalusel võtta osa Zookoolist
* Võimalust Tallinna loomaaias töölehti kasutada
* õppekäikudelt saadud teadmisi
* Aegna saare ja sealse looduskeskuse võimalusi
* Näidistöölehed on aluseks oma koolis loodusretkede töölehtede väljatöötamisel
* kasutan saadud teadmisi


Teisena mainisid õpetajad uusi nippe, mida edasises töös kasutavad (tähestikulises järjestuses, muutmata)

* Aegna loodusprogramme
* Aegna pakkus häid võimalusi
* Aegna projektidest saadud mõtteid
* Aegna saare ajalugu ja looduslugu raamatust lisaks lugeda
* Erinevaid sõlmitud kontakte (looduskeskused)
* Hannes Tõnissoni ja Loore Erlichi poolt antud teadmisi
* Kasutada loomaaia zookooli
* kasutan Viimsi looduskeskuse võimalusi
* Keskkonnaharidus Tallinna Loomaaias
* Koostööd loomaaiaga
* külastada uuenenud loomaaeda
* Külastada õpilastega aegna saart
* külastada õpilastega loomaaia zookooli
* Külli Relve Aenga projektid
* loomaaia infot
* Loomaaia poolt pakutavat
* Loomaaia zookooli töölehti
* mererand
* Mereranna õppekäigult saadud teadmised ranniku kohta leiavad kasutamist 6 klassi loodusõpetuses
* miksike
* mitmed pisinipid praktilistest käikudest
* panen oma plaanidesse Aegna ja Viimsi looduskeskuse külastuse
* RMK keskusi
* rääkida lainete jõust ja tegevusest
* Zookooli
* zookooli võimalusi
* Zookooli võimalusi Loomaaias
* Tallinna loodusobjekte märgata
* Tallinna loodusobjektid
* Tallinna Loomaaia keskkonnahariduse võimalusi
* Tallinna loomaaia pakkumisi
* Teadmisi Aegna Loodusharidus keskusest
* Teadmisi sammaldest, kõrgematest taimedest ja rannikutüüpidest
* tean, kust saada rohkem infot keskkonnaameti looduskeskuste kohta
* täiendada teadmisi soontaimedest
* võimalusi Tallinna loomaaia külastamiseks
* õppekäikudel meeldetuletatud ja õpitud infot
* õuesõpe ja keskkonnamängud
* Kasutada rohkem looduskeskuste abi
* kindalsti õppekäikudel kogetut, korratud
* kasutan saadud infot
* Värskendatud teadmisi praktilisest loodusest


Kolmandana mainisid õpetajad uusi nippe, mida edasises töös kasutavad (tähestikulises järjestuses, muutmata)

* Tallinna Loomaaia loodusõppe programme
* Aegna saare taimestik, loomastik, ajalugu
* Avatud ruumi käigus kolleegidelt kogutud teadmisi ja nippe
* Ekskursioon Tallinna Loomaaias
* Endakoostatud õuesõppe töölehti täiustada saadud mõtete /näidiste põhjal
* Ene Lehtmetsa poolt tutvustatud loodusprogramme loomaaias.
* Hannes Tõnissoni asjatundlikud ranniku, ranna ja rannajoone eristused. Olev Abneri professionaalne taimeretk
* Huvitavad mängud looduses, mida saab ka kodu ümbruses korraldada.
* Kasutada võimalusel ka teiste maakondade RMK programme.
* Konkreetselt paari ahha-momenti näidetena õppetöös.
* koostööle Keskkonnaametiga
* Kõike, mida kuulsin Aegna saare kohta
* külastada mõnda looduskeskuse programmi õpilastega
* linnaökoloogia probleemid
* Looduskaitse 100 ettekannet
* Looduskeskuste tasuta programmides osalemine
* looduskeskuste võimalusi
* looduskoolide programmid
* loodusõppe võimalusi koostöös looduskooli ja keskkonnaametiga
* Loomaaia loodusõppe ideid
* maailmakohviku ideed
* Mõelda välja sarnaseid uurimuslikke tegevusi
* näidata «langevarjuga» kive
* saadud teiste kogemusi
* sain ideid aedade näituselt
* Soontaimede ja sammalde kordamistest ja õppimisest tekkis tahtmine 7 klassis õpilastega väikest kogu koostada.
* soovitused LHK-de julgemaks külastamiseks
* Tallinna loomaaia zookooli
* Tallinna Loomaia poolt pakutavaid võimalusi
* teadmisi Aegna saare looduses toimunud õppekäikudelt
* Tean loomaaias küsida huvitavat giidi
* tutvun uuenenud miksikesega
* uued mõtted ja ideed maailmakohvikust
* uurimisprojektid
* uusi mõtteid edasi arendada õuesõppe ja looduskeskuste koostöö teemal
* võimalusel Aegna külastust oma klassiga
* võrgustike tähtust bioloogia õpetamisel
* Õppekäikude läbiviimise võimalusi Aegnal
* õppekäikude värskenenud teadmisi4. Lõppenud ürituse tegevused toetasid õpetaja professionaalset arengut (kommentaarid):

* mingi iva oli igas ettekandes, millest kinni hakata. Igal juhul pani mõtlema.
* Igategevus ja ettekanne õpetas midagi uut.
* Maailmakohviku mõtted olid innustavad, hea kui need ka kirja saavad
* Noppisin igast tegevusest ja ettekandest välja midagi endale vajalikku ja kasulikku, mida edaspidi kasutada saan.
* Olulised on info ja koostöö loodushariduskeskustega ja praktilised väljaskäigud
* sai palju uut infot.
* Suveseminari käigus kogunes hulk ideid, mida on võimalik bioloogia (kui ka teiste loodusainete) õpetamise efektiivsemaks muutmiseks kasutada.
* täienes õpetajate loousetundmine praktilises osas ja eelkõige Aegna saarestiku omapära tundma õppimisega. Õpitut saab õppekava praktiliste tööde läbiviimisel kasutada
* Uued teadmised, võimalused, kolleegide kogemused.
* uus soov rohkem õpilastega koos ette võtta väljaspool tunde
* värskendatud erialased teadmised ja info uutest võimalustest
* Õpetajana sain jälle «patareid täis» ja võin rõõmsalt koolitööd alustada ja öelda, et bioloogiaõpetaja olla on uhke ja hää!
* Ürituste käigus sai uut infot, kolleegide kogemustest julgust ka ise midagi uut katsetada.
* koostöö ja võrgustikud on väga vajalikud
* Iga kolleegidega ja ainespetsialistidega kokkusaamine toetab õpetaja professionaalset arengut. Värskendasin ainealaseid teadmiseid ja ka metoodilisi võtteid sain juurde.
* teiste kogemused panevad mõtted liikuma5. Lõppenud üritus aitab luua jätkusuutlikku võrgustikku (kommentaarid):

* aitab ikka, RMK Viimsi LM, Loomaaed, Eesti Loodusmuuseum, Tallinna Botaanikaaed (Aegna Looduskeskus) said taas lähedasemaks
* eeskätt organisatsioonisisene tähtsus
* eriti kui õnnestuks käiku saada ka need ideed, mis maailmakohviku käigus kirja said
* Ikka oma silm on kuningas.Kui oled ise loodusekeskused üle vaadanud, kuulanud ülevaate loomaaia metoodikult, siis julgeb kindlasti kergema südamega sõitu organiseerida.
* innustab senisest enam kasutama keskkonnaharidusega tegelejate pakutud üritusi: koostööd looduskoolide ja keskkonnaametiga, samuti loomaaiaga
* Kindalsti annab see hea aluse edasiminemiseks, kuid oluline on, et toimuksid jätkutegevused/üritused.
* Kinnistusid mitmed sidemed erinevate maakondade õpetajate ja loodushariduskeskuse vahel.
* Kohal oli suur hulk kolleege ja suhtlus aktiivne. Programm toetas hästi võrgustikutegevust. Isiklikud silmast-silma kontaktid on väga olulised. Sain lähemalt tuttavaks mitme toreda inimesega.
* Loodushariduskeskuste töötajate ja bioloogiaõpetajate ühised ettevõtmised aitavad välja tuua need momendid, mis keskkonnahariduses vajalikud on. Koos tegutsedes pole ohtu, et räägitaks üksteisest mööda, on võimalik vältida projekte, mis osalejatele midagi ei anna.
* maailmakohvik töötas läbi päevade hästi vahvalt ja üldse ei väsitanud, tänud juhtidele
* On parem ettekujutus sellest, missugused inimesed ja asutused panustavad koostöövõrgustikku.
* Paljude koolide õpetajad said kogemusi vahetada (Maailmakohviku meetod), omavahel vabalt suhelda, teavet maakondlikest keskkonnahariduse ümarlaudadest
* saab võrrelda teiste regioonide töd
* Saime vahetada erialast infot õpetajatega üle Eesti, suhela keskkonnaameti töötajatega ja loodusmajatöötajatega. See on tohutult oluline, et saaksime õpetajatena veelgi huvitavamalt oma ainet õpilastele anda ja lapsi loodusele lähemale tuua ning nende keskkonnaalast teadlikkust tõsta.
* Sain teada täpset infot korraldatavatest programmidest looduskeskustes ja Tallinna loomaaias.
* Siin annaks lisaks materjalide/esitluste veebi riputamisele edasi arendada muidki ideid. Mitmeid mõtteid liikus ka teemaväliselt.
* Tiheneb koostöö koolide ja looduskeskuste vahel. looduskeskuste programmid toetavad uut ainekava.
* Vahetult infot saades ja vastu võttes kujuneb toimiv, üksteist täiendav võrgustik ja õpetajal teadmine, et tal on veel võimalusi ja ta ei ole oma töös üksi.
* Võimalus õppida kolleegide kogemustest, teave looduskeskuste ja teiste loodusharidust pakkuvate asutuste kohta
* Võrgustik tuleb kududa paljudest erinevatest asjadest, siis on ilusam, põnevam ja edasiviiv.
* Võrgustiku teke ja areng annab edaspidi võimaluse kiiremini teavet hankida ja tööd planeerida.
* Väga tähtsad on otsekontaktid konkreetsete spetsialistidega, asutustega. See annab õpetajale tuge ja julgust nende poolt pakutavat kasutada
* ülevaade erinevatest koostööpartneritest ja nende huvidest/võimalustest/soovidest on vaja teada, et osaleda ja kaasa aidata6. Hinnang korraldusele (koondhinne 6,50, siin kommentaarid):

* Aeg oli väga hästi sisustatud. Nn. tühja aega polnud. Kõik laabus hästi.
* Aega oleks võinud rohkem olla.
* Aitäh korraldajatele!
* Ajakavast peeti kinni, tingimused olid head, info kogu aeg kättesaadav.
* Huvitavad esinejad, mitmekesine tegevus, kõik laabus tõrgeteta.
* hämmastab nii säästlik toimetulek (heas mõttes)ja kõik toimis
* Iseäranis vahva on korralduslikus mõttes isoleerida koolitatavad üksikule saarele, et ei tekiks kiusatust vahepeal muid koletähtsaid toiminguid toimetada.
* Kõik laabus, õhkkond oli soe ja toimiv
* Kõik oli läbimõeldud. Kõik sujus suurepäraselt. Aega oleks võinud veel rohkem olla.
* Kõik oli meeldiv ja suurepärane, isegi ilm lubas kõik õppekäigud läbi viia. EBÜ üritused pakuvad alati nii vaimule kui hingele kosutust.
* kõik oli väga viis! Suur, suur aitäh kõigile korraldajatele!
* kõik sujus ja laabus kenasti. Selle eest suur tänu!
* Kõik sujus suurepäraselt, kuid väike mure tekkis ainult seoses tervisehädadega: kas me oleme väljasõitudel valmis esmaabi andma?
* Kõik sujus suurepäraselt.Olime oodatud Tallinna Reaalkoolis. Oli tore jalutuskäik Tallinna kesklinnas; väga hariv, ainult kahju, et nii lühikeseks jäi. Väga lühikse ajaga nii suur mass rahvast Aegnale toimetada ja ülitihe programm.
* Kõik sujus täpselt ajakava järgi ja mitte midagi pole ette heita!
* kõik sujus väga hästi.
* Kõik sujus väga hästi; tihe, kuid samas sisukas ja mitmekesine programm
* Kõik sujus, oli huvitav. Aitäh Andresele, Astale ja teistele suure vaeva nägijatele. Kindlasti ei saa jätta esile tõstmata kahte väga huvitavat esinejat: Udusaare Hugot ja Tiit Hunti.
* Kõik toimus plaanipäraselt ja iga asi oli korraldajatel väga hästi läbimõeldud! AITÄH!
* Maailmakohviku kokkuvõtetele jäi liiga vähe aega ja see jäi pinnapealseks
* olid tihedad ja huvitavad ning ka üsna sportlikud päevad - ilma sellise ürituseta ei oskaksi enam koolilainele valutult lülituda
* Suur tänu!
* Sügav kummardus korraldajatele
* Väga hästi sujus. Tublid korraldajad.
* Üks väike märkus oleks, samblaid oleks tahtnud väiksemas rühmas õppida.7. Tähelepanekud ja soovitused edasisteks võrgustiku tegevuse laiendamiseks, jätkutegevusteks (juhuslikus järjestuses):

* Jätkata koostööd loodusharidust andvate keskustega.
* Mina tegelen veebiga, saadud ideed rändavad lähiajal veebi. Sain mitmeid mõtteid just nimelt võrgustiku laiendamiseks kasvõi lihtsa lingi lehele seadmise läbi.
* Parema koostöö nimel looduskeskustega peaks info paremini jõudma koolidesse.
* rohkem infot koolidesse,pakkuda konkreetseid programme tasuta
* looduskeskustega tuleb lihtsalt arendada koostööd, sest neil on palju huvitavat juba nüüd olemas, millest osa oleme suutelised kasutama
* Jätkuvalt korraldada bioloogiaõpetajate talve- ja suveseminare, kus on kindlad teemad ja kogemuste vahetamise võimalused ning teooria seotud praktikaga
* Analoogilised õpetajate kokkusaamised teadmiste hankimiseks ja info vahetamiseks, aktiivne suhtlemine looduskskustega ja loodushariduse spetsialistidega.
* Kui neid maailmakohviku ettepanekuid kõik osapooled teadmiseks võtavad on väga hästi
* Kõige enam aitab just erinevate valdkondade (Loodusmajad, Keskkonnaamet, koolid jne) esindajate kohtumine. Ja võimalus vestelda, üksteiselt midagi õppida ja tutvuda erinevate Eestimaa paikadega.
* võib teha enam koostööde biogeoliiduga
* Info levitamine; loodusmajades pakutava reklaamimine.
* Kättesaadavam teave pakutavate tegevuste kohta, sellekohased ettepanekud tegime Maailmakohvikus.
* regulaarsed kohtumised piirkondades , informatsiooni ja rühmatööde tulemuste tutvustamine internetis, luua spetsiaalne suhtluskeskkond internetti
* Võibolla oleks kasu ka teiste aineõpetajate liitude või hoopis mõne huvialaga tegeleva seltskonnaga suhtlemisest
* Kokkusaamised, isiklikud suhted, kontaktide ja materjalide vahetus.
* Parim variant Eesti erinevate piirkondade looduskeskuste ja RMK keskuste külastamine; sealsete tööde ja väljapanekutega tutvumine; saab ju jälle uusi ideid. Bioloogia õppimine ei piirdu ju ainult kabineti tundidega.Eelkõige viikse õpilasi kohtadesse, millega ise ollakse rohkem kursis.
* Rohkem põimida erinevaid valdkondi.
* Kindlasti on tarvis jätkata suve- ja talveseminaridega, lisada infot EBÜ kodulehele ja kutsuda ka noori õpetajaid meie ühingusse.
* õpetajad peaksid tõesti eri kohtades töölehti või nende osi kasvõi rühmatööna läbi tegema, jääb meelde ja kutsub kaasa
* Edaspidi nii suve- kui ka talveseminaridel ikka kaasata koostööpartnereid, kellel on õpetaja jaoks midagi olulist pakkuda
* Ikka erinevate praktikumide läbiviimist, korraldamist, vestlused kolleegidega, kogemuste jagamine jms.
* võiks võrgustikus olla ka Eesti Koolimetsade Ühing,Rec Estonia,Mikk Sarv oma õuesõppe meeskonnaga, Hariduskoostöö keskus
* Kaasata ka keskkonnaministeeriumi ja looduskaitsetöötajaid võrgustiku tegevusse.
* peamine on info kättesaadavus ja koondamine kindlasse kohta (ebu kodukas näiteks)
* Võrgustiku edukaks tegutsemiseks on vajalik kindlasti lisaks interneti põhisele suhtlemisele ka vahetud kontaktid. Vajalik nii looduskoolide, huvihariduse kui ka teiste aineliitudega koostöö.
* Silmast-silma kohtumised ümarlaudadel või õppepäevadel on väga olulised.
* Oma silm on kuningas, ehk tutvumine erinevate looduskeskustega on õpetajale vajalik valikute tegemiseks. See täiendab ja toetab arvutipõhise info kasutamist
* Maakonna õpetajatele võiks olla rohkem infot, millised õppekava toetavad võimalused kokreetses maakonnas olemas on (looduskeskused keskkonnaametil, RMK-l ja teistel). Sellist infot vajakid mitte ainult bioloogiaõpetajad vaid ka teised loodusainete õpetajad, klassiõpetajad, klassijuhatajad.
* Veel kohtumisi teiste regioonide keskkonnaharidusjuhtidega
* Rõhku tuleb panna koostööle. Koolide ja looduskeskuste omavaheline koostöö peaks olema elementaarne. Koolid külastavad küll keskusi, kuid kas toimub ka vasutpidine? Seega võrgustiku tegevuse parendamiseks tuleb alustada koostööst.
* kogemusi teistes maakondades
* korraldada edaspidigi samalaadseid kohtumisi teistes eesti regioonides8. Muust olulisest võrgustiku tegevusega seonduvast (jushuslikus järjestuses):

* Aeg-ajalt on vajalik kokku saada ja kolleegidega kogemusi jagada, kus käidud, mida nähtud, mida peaks teisiti tegema.
* Alati on hea, kui saadakse midagi koos ka praktiliselt läbi teha, näiteks matkaraja loomine,õppematerjali koostamine vms.
* Arvan, et võrgustik toimib ja edeneb pidevalt. Looduskeskused ja muuseumid arendavad aktiivselt programme ja õpetajad on järjest rohkem huvitatud võrgustiku heast toimimisest.
* ei ole hetkel kahjuks õigel lainel....
* et aineliidu juhtkonnas toimetavatel inimestel jätkuks ikka tahtmist ja enargiat tegutsemiseks
* Info saamine maakondlike keskkonnahariduse keskuste tegevuse kohta.Võiks olla programme, mida saaks läbi viia ühe piirkonna (lähestikku asuvates) koolis(des).
* keskkonnahariduse laialdane tutvustamine ja huviliste kaasamine
* Kindlasti on vaja tähtsamad kokkulepped ja tähelepanekud kirjalikult fikseerida ja tutvustada neid teistelegi EBÜ liikmetele.
* Külastades erinevaid looduskeskusi, saab juba uusi ideid loodusobjektide eksponeerimiseks oma kabinetis, saab ka täiendada ja värskendada oma kogusid.
* neilt õpetajatelt, kes on mõnda looduskeskuste vm programmi külastanud, võiks koguda tagasisidet, mis tuleks avaldada teiste tarbeks.
* ole agar otsija, infot on piisavalt!
* Ootan jätku olnud koolitustele.
* Põhiprobleem õpilastega võrgustiku õppeprogrammides osalemises on raha. Kõikidel õpetajatel pole oskust ega aega projekte kirjutada, seetõttu jäävad osad piirkonnad teistega võrreldes vaeslaste ossa. Kõikides maakonnakeskustes pole loodushariduslik tugi õpetajatele tagatud.
* Räägi inimestega ehk ikka seesama, suust suhu ja silmast silma antud infol on teine väärtus
* See võrgustiku loomine on väga vajalik ja aitäh algatajatele!
* Suurem tähelepanu igasuguste projektide abil valminud materjalide jaotamisele
* Tähtsad on bioloogiaõpetajate tegevust toetavate partnerite leidmine ning nende koostöö õpetajatega ( keskkonnaametid, loomaaed, botaanikaaed, ülikoolid ja teised teadusasutused, muuseumid, loodushariduskeskused jt.)
* võrgustiku osalised võiksid ka omavahel koostööle ja suhtlema asuda
* Väga tähtis, et kõgi loodusharidusega tegelevate inimeste vahel oleks tagatud info õigeaegne liikumine
* info koondamine
* koguda infot ja seda levitada ebu veebilehel
* Bioloogia õpetajatel on heaks tavaks igal aastal 2 korda (talvel ja suvel) uuendada oma teadmisi, tuletada meelde ja värskendada mälus olevat.See on ju elukestev õpe. Selleks, et olla kursis, kuhu oma õpilastega saaks minna ja mida teha, tulebki suveseminaril osaleda.
* Väga hariv oli Tiit Hundi fotoesitlus kaladest.
* Eks igast ettekandest annab midagi kõrva taha panna ja kindlasti saab esitlustes kasutada pildimaterjali, mis saarel tehtud sai.1. Kommentaarid üldhinnangule (üldine keskmine hinne oli 6,82):

* hea ülevaade nii Aegna saarest kui võimalustest kasutada õppetööks linna asutusi
* väga tihe ja õnnestunud päevakava ning harivad tegevused
* Endal puudus kohati õige riietus, sest augustõhtud polegi enam nii soojad. Enamus esinejaid said kenasti tänatud, kahju, et mitte meie toredad matkajuhid.
* Hästi korrladatud, väga palju erinevat infot koolitundide mitmekesistamise võimalustest erinevate looduskeskuste jmt abiga, palju kolleegide kogemusi.
* Hästi planeeritud; sisukas; sai uusi teadmisi; huvitavad teemad; kasulik, põhjalik tutvumine Aegna saarega; kogemuste vahetamine, mitmekesine, sai matkata.
* Igati sisukas ja tore, õnnestunud meetod - maailmakohvik võimaldas ideid jagada ja uusi mõtteid saada, mõnus koht ja tore seltskond
* Korraldus oli hea, programm huvitav.
* Korrektselt ja läbimõeldult korraldatud üritus.
* kõik, mis plaanis oli sai toimuma
* Liiga tihe ajakava.
* Maksimumhinnet ei pane põhjusel, et kindlasti saaks veidi veel paremini korraldada. Samas, et ka eelmistel kordadel oli tasemel tulemus, ei eristu seekordne ka ses mõttes. Igatahes mina hindaksin 10-pallisüsteemis hindega 9.
* Meeldis väga. Kõik oli läbimõeldud ja väga hästi korraldatud. Õppisin palju uut.
* Natuke liiga sisutihe ja mõne asja jaoks jäi aega väheks (nt. loomaaia külastus, Tallinna vanalinna külastus, lilleaedade külastus)
* Nii uut infot, meelelahutust, omavahelist suhtlemist kui uusi kohti
* Oli nii mõttevahetust, uusi ideid kui loodusealmusi.
* Programm oli mitmekesine ja huvitav, meeleolu hea. Korraldajad olid väga tublid!
* Programm oli sisukas, tegevuskohad huvitavad, korraldus hea. Tutvusime uute looduskeskustega, kus ei olnud varem käinud. Kohal oli palju kolleege ja tekkisid asjalikud arutelud.
* Roohkesti teavet erinevate loodusharidust pakkuvate üksuste kohta, võimalus suhelda paljude kolleegidega, tutvumine Aegna saarega, praktiliste loodusteadmiste värskendamine
* Sai palju ainealaseid uusi huvitavaid teadmisi, mõtteid,
* Selle seltskonnaga õnnestub vist kõik
* Suurepärane ja sujuv korraldus, huvitavad teemad, jälle kord võimalus kolleegidega suhelda, üksteiselt ideid saada, palju häid ideid, kuidas arendada koostööd looduskeskustega, -asutustega.
* Tiit Sillaotsa esinemine ebaõnnestus täielikult!
* Tundsin, et "akud" said laaditud ja uus kooliaasta võib tulla. Seltskond ja vaimsus hea, ilus loodus. Sai hulgaliselt Infot Aegna kultuuri ja loodusloo kohta.
* Tänan kõiki neid inimesi, kes üritust organiseerisid. Võin vaid aimata, kui suur töö see tegelikult on ja oleks väga rumal ja tänamatu ürituse üle kurta või mitte rahul olla.
* Väga head praktikumid, meeldiv meeleolu, imeilus loodus.
* Väga head spetsialistid retkede juhtideks.
* Väga kosutav enne uut aastat kolleegidega asju arutada ja koolilainele häälestuda
* Väga toredad päevad, mis sisaldasid ahaa-momente saare loodusest, suhtlust kolleegidega teistest koolidest, uut ja vajalikku infot looduskeskuste kohta. See annab uusi mõtteid ja jõudu uueks kooliaastaks.
* Õpetajana sain palju vajalikku infot, teadmisi ja tuge oma igapäevaseks tööks
* Üritus oli sisutihe alates kesklinna parkidest ja lillefestivalist kuni Aegna elustiku ja külalisteni
* Üritus oli hästi korraldatud ja sisutihe. Tänan korraldajaid.
* Suurepärane korraldus, head esinejad, hea ilm, palju uusi ideid uueks algavaks õppeaastaks.
* Oli võimalik üsna põhjalikult tutvuda Aegna saarega ning värskendada oma teadmisi nii kõrgemate taimede kui ka samblike osas. Meeldis ka ringkäik Tallinna loomaaias, kuhu õpetaja tavaliselt suvel ei satu. Erilist muljet avaldas loomaaia haljastus
* Saime palju positiivseid emotsioone ja häid mõtteid
* Kontaktid, teadmised, õppevahendid jne.
* Kuna taimestik on erinevates Eesti piirkondades erinev, siis juba botaanika osas on nö tundmatute taimede oma silmaga nägemine suur rõõm.
* kõik oli vajalik ja huvitav
* Kõik uus harib.
* Kõike omandatut saan õpilastega jagada.
* Mida rohkem näha, vaadata, uurida, kuulata jms, seda professionaalsemaks muutub õpetaja.
* nähtu-kuuldu andis enesekindlust ja häid mõtteid tegutsemiseks (kuhu minna)
* Professionaalsus kasvas kõrgemate taimede, sammalde, putukate osas. Saime hea ülevaate rannajoont kujundavatest teguritest. Uusi kogemusi õuesõppe õppepäevade läbiviimiseks.
* Rollimäng Aegna saarele silla ehitamise projektist oli hästi koostatud; Zookool pakub soodsamaid võimalusi õpilastega ekskursiooni korraldamiseks Loomaaias ning kasutada aktiivõppe meetodeid; õppekäikudel kordasin ja sain uusi teadmisi rannajoone kujunemisest, kõrgematest taimedest ja sammaldest.
* Sain väga häid ideid nii lektoritelt kui teistelt õpetajatelt ja koostööpartnereid. Seda kõike selleks, et õpilastele loodust lähemale tuua, et nad õpiksid liike ja protsesse tundma.
* Teave saare kohta ja rannikuprotsesside kohta laiemalt, paranes, loodusetundmine,
* Tegevused olid seotud nii metoodikaga kui ka uute teadmistega loodusest, bioloogiast, ajaloost, geograafiast; õpetamise võimalustest, teabe hankimisest.
* Tekkis päris mitu head ideed
* uusi mõtteid ja ideesähvatusi sai tegelikult veel kõige rohkem suheldes teiste õpetajatega ja muidugi Andrese ja Külli ettekannetest
* Üritus oli väga mitmekülgne.

4.09.2010