Esitan Siili preemia kandidaadi


 Täidan kõik väljad, kustutades eelnevalt eeltäidetud vihjed ja vajutan «Esitan kandidaadi»

Alates 2014. aastast annab Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing tuginedes oma liikmete ja avaliku üldsuse ettepanekutele välja Siili preemia. Sellega tunnustab EBÜ bioloogiaõpetajaid, kes paistavad silma aineõpetajana, on oma isiksuse ja tegevusega õpilastele eeskujuks, teevad tulemuslikult koostööd õpilaste arengu toetamiseks, on aidanud kaasa aineõpetuse edendamisele kas õppevara koostades, metoodikat täiendades või muul moel.

Ettepanekuid aineõpetaja tunnustamiseks võivad teha EBÜ liikmed, maakondade ainesektsioonid, õpetaja kolleegid, asutuse juhid, õpilased ja lastevanemad. Siili preemia statuudiga saab tutvuda siin. Mina,     esitan Siili preemina nominendiks    bioloogiaõpetaja .


 Foto esitatud kandidaadist saadan eraldi kirjaga manuses aadressil info@kirilane.ee

 Järgnevalt põhjendan vähemalt 5 lausega, miks nimetatud õpetaja väärib tunnustust. Kandidaadi esitaja e-posti aadress: