Statuudi väljatöötamine
EBÜ juhatus koostöös ühingu liikmete ja avaliku üldsusega annab välja SIILI preemia
«Eesti Bioloogiaõpetajate Siili preemia»

 

Eelnõu versioon 2012.0113

Palun lugege statuudi eelnõud põhjalikult ning kommenteerige lisaväljal. Statuudi teksti on jäetud lüngad, kuhu saate valida Teie meelest kõige kohasema etteantud sõnastuse või lisada kommentaaridesse omapoolse (sellisel juhul valige rippmenüüst «kommenteerin allpool»). Kui lisate kommentaari, soovimata enda nime avalikustada, eemaldage vastavalt väljalt linnuke!


Kõik tähistatud väljad peavad olema täidetud!EBÜ juhatus koostöös ühingu liikmete ja avaliku üldsusega annab välja Siili preemia

Alates 2013. aastast annab Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing tuginedes oma liikmete ja avaliku üldsuse ettepanekutele välja Siili preemia. Sellega tunnustab EBÜ bioloogiaõpetajaid, kes paistavad silma aineõpetajana, on oma isiksuse ja tegevusega õpilastele eeskujuks, teevad tulemuslikult koostööd õpilaste arengu toetamiseks, on aidanud kaasa aineõpetuse edendamisele kas õppevara koostades, metoodikat täiendades või muul moel.


Ettepanekuid aineõpetaja tunnustamiseks võivad teha EBÜ liikmed, maakondade ainesektsioonid, õpetaja kolleegid, asutuse juhid, õpilased ja lastevanemad.


Kandidaatide esitamiseks võib kasutada veebivormi EBÜ kodulehel või teha kirjaliku ettepaneku EBÜ juhatusele. Ettepanek peab olema esitatud koos põgusa põhjendusega.


Aineõpetajate tunnustamine toimub . Kõikide nominentide nimed avalikustatakse ühingu kodulehel , kus ühingu liikmetel on võimalik anda hääl ühele nominendile. Kõige enam hääli saanud õpetaja kuulutatakse .


Tulemused avalikustatakse igal aastal pärast ametlikku väljakuulutamist EBÜ kodulehel .


Tunnustuse annab EBÜ juhatus üle organisatsiooni .


Andmed Teie kohta
Eesnimi:  
Perenimi:  
Teie e-posti aadress:  
Teie töökoht (kool/asutus):  
Kas olete EBÜ liige? jah  
ei
 

Teie ettepanek või kommentaar:

Mina arvan järgmist:

 Lubate oma kommentaari avaldada koos enda nimega.