Statuudi väljatöötamine: laekunud ettepanekud
EBÜ juhatus koostöös ühingu liikmete ja avaliku üldsusega annab välja SIILI preemia
«Eesti Bioloogiaõpetajate Siili preemia»

 

Eelnõu versioon 2012.0113

Sellele lehele kogume laekunud ettepanekud. Viimati uuendatud 07.02.2013 16:31

Tagasi ettepanekut tegema


 
esitusviis => (soovitavalt)
sagedus => ühingu aastakoosolekul
nominendid => vastavalt ettepanekutele
valikuperiood => kuni teatava kuupäevani
tunnusnimetus => Siili preemia laureaadiks
kuulutamine => ning meedias
tunnustuskoht => .
eesnimi => Urve
perenimi => Jõgi
kool => Kilingi-Nõmme Gümnaasium
esitusviis => (soovitavalt)
sagedus => ühingu aastakoosolekul
nominendid => hiljemalt augustis
valikuperiood => kuni teatava kuupäevani
tunnusnimetus => Siili preemia laureaadiks
kuulutamine => ning Õpetajate Lehes
tunnustuskoht => traditsioonilisel talvekonverentsil
eesnimi => Kersti
perenimi => Veskimets
kool => Tallinna Reaalkool
liige => jah
teate_pealdis => Minu arvamus Siili statuudi asjus
kommentaarid =>
lubatud => jah
esitusviis => (soovitavalt)
sagedus => ühingu aastakoosolekul
nominendid => vastavalt ettepanekutele
valikuperiood => etteantud aja jooksul
tunnusnimetus => tunnustatud bioloogiaõpetajaks
kuulutamine => ning meedias
tunnustuskoht => traditsioonilisel talvekonverentsil
eesnimi => Meeli
perenimi => Jänes
kool => Kehtna Põhikool
liige => jah
esitusviis => (soovitavalt)
sagedus => üks kord aastas
nominendid => hiljemalt augustis
valikuperiood => kolme kuu jooksul
tunnusnimetus => Siili preemia laureaadiks
kuulutamine => ning Õpetajate Lehes
tunnustuskoht => traditsioonilises suvekoolis
eesnimi => Ülli
perenimi => Toomemäe
kool => Kabala Lasteaed-Põhikool, Kodila Põhikool
liige => jah
teate_pealdis => Minu arvamus Siili statuudi asjus
kommentaarid => Siili statuudi loomine on väga asjalik mõte. 
  Tunnustust ei ole kunagi ülearu, on ju väga palju tublisid ja töökaid õpetajaid, kes on loonud häid õppematerjale, 
  korraldavad looduslaagreid jms ning miks siis mitte neid tunnustada.
esitusviis => .
sagedus => üks kord aastas
nominendid => üks kord aastas
valikuperiood => kuni teatava kuupäevani
tunnusnimetus => Siili preemia laureaadiks
kuulutamine => .
tunnustuskoht => traditsioonilisel talvekonverentsil
eesnimi => Külli
perenimi => Relve
liige => jah
teate_pealdis => Minu arvamus Siili statuudi asjus
kommentaarid => Tore mõte. Arvan, et teema on üleval mingil perioodil, mitte kogu aasta. 
   Näiteks kaks kuud enne talvepäevi nominentide esitamine, kuu aja jooksul hääletamine ja talvepäevadel kokkuvõtted. 
	 Las olla väike kiiks juures, Siili preemia laureaat - see kõlab vallatult. 
	 Töö käigus on kohe näha, kui miski ei toimi, saame vajadusel statuuti muuta.
esitusviis => (koos pildiga)
sagedus => vastavalt ettepanekutele
nominendid => üks kord aastas
valikuperiood => etteantud aja jooksul
tunnusnimetus => Siili preemia laureaadiks
kuulutamine => ning Õpetajate Lehes
tunnustuskoht => avalikul koosviibimisel
eesnimi => Eve
perenimi => Kanger
kool => Kadrina KK
liige => jah
teate_pealdis => Minu arvamus Siili statuudi asjus
kommentaarid => Siili preemia laureaat, tunnustatud õpetaja!
esitusviis => (soovitavalt)
sagedus => ühingu aastakoosolekul
nominendid => (kommenteerin allpool)
valikuperiood => kolme kuu jooksul
tunnusnimetus => Siili preemia laureaadiks
kuulutamine => ning Õpetajate Lehes
tunnustuskoht => traditsioonilisel talvekonverentsil
eesnimi => Kersti
perenimi => Lüsi
kool => Kärdla Ühisgümnaasium
liige => jah
teate_pealdis => Minu arvamus Siili statuudi asjus
kommentaarid => Nimed võiks avalikustada õpetajate päevaks, siis võib 3 kuud hääletada
   (selle ajaga jõuavad kõik soovijad hääletada) ning aastakoosolekul (umbes jaanuaris) võiksime endi hulgas siili tervitada.
esitusviis => (soovitavalt)
sagedus => ühingu aastakoosolekul
nominendid => vastavalt ettepanekutele
valikuperiood => kuni teatava kuupäevani
tunnusnimetus => .
kuulutamine => ning Õpetajate Lehes
tunnustuskoht => avalikul koosviibimisel
eesnimi => Külli
perenimi => Maleva
kool => Karlova Gümnaasium
liige => jah
teate_pealdis => Minu arvamus Siili statuudi asjus
kommentaarid => Kuulutamisel võiks olla mõlemad: Siili preemia laureaat, tunnustatud bioloogiaõpetaja
esitusviis => (soovitavalt)
sagedus => üks kord aastas
nominendid => laekumise järjekorras
valikuperiood => etteantud aja jooksul
tunnusnimetus => Siili preemia laureaadiks
kuulutamine => ning meedias
tunnustuskoht => traditsioonilisel talvekonverentsil
eesnimi => Gea
perenimi => Kiudorf
kool => Laeva Põhikool
liige => jah
esitusviis => (soovitavalt)
sagedus => ühingu aastakoosolekul
nominendid => laekumise järjekorras
valikuperiood => kuni teatava kuupäevani
tunnusnimetus => Siili preemia laureaadiks
kuulutamine => ning meedias
tunnustuskoht => traditsioonilisel talvekonverentsil
eesnimi => Karin
perenimi => Poola
kool => Palade PK, Palade Loodushariduskeskus
liige => jah
esitusviis => (soovitavalt)
sagedus => ühingu aastakoosolekul
nominendid => üks kord aastas
valikuperiood => etteantud aja jooksul
tunnusnimetus => tunnustatud bioloogiaõpetajaks
kuulutamine => ning Õpetajate Lehes
tunnustuskoht => traditsioonilisel talvekonverentsil
eesnimi => Hille
perenimi => Arumäe
kool => Vändra Gümnaasium
liige => jah
kommentaarid => Väga õige, õpetajaid on vaja rohkem tunnustada
esitusviis => (soovitavalt)
sagedus => üks kord aastas
nominendid => .
valikuperiood => kolme kuu jooksul
tunnusnimetus => tunnustatud bioloogiaõpetajaks
kuulutamine => ning meedias
tunnustuskoht => traditsioonilisel talvekonverentsil	
esitusviis => (täiendavalt)
sagedus => üks kord aastas
nominendid => hiljemalt aprillis
valikuperiood => kuni teatava kuupäevani
tunnusnimetus => tunnustatud bioloogiaõpetajaks
kuulutamine => ning meedias
tunnustuskoht => traditsioonilisel talvekonverentsil
eesnimi => Merje
perenimi => Saarniit
kool => Rõngu Keskkool
liige => jah
teate_pealdis => Tore, et on märgatud.
kommentaarid => Samas võiks selle tunnustusega kaasas käia HM preemia. :-)
	
esitusviis => (soovitavalt)
sagedus => vähemalt üks kord aastas
nominendid => (kommenteerin allpool)
valikuperiood => etteantud aja jooksul
tunnusnimetus => tunnustatud bioloogiaõpetajaks
kuulutamine => ning meedias
tunnustuskoht => traditsioonilisel talvekonverentsil
eesnimi => Illar
perenimi => Leuhin
liige => jah
kommentaarid => Minu arvamus Siili statuudi asjus
tekst => Kodulehel avaldamise tähtaja võiks ju otsustada eraldi, see ei peagi olema mingi kindel daatum?
Ametlik nimetus võiks olla EBÜ poolt TUNNUSTATUD BIOLOOGIAÕPETAJA, preemiale vastavalt aga on
inimene nt Suure Siili laureaat või Väikses Siili laureaat...
esitusviis => (koos pildiga)
sagedus => ühingu aastakoosolekul
nominendid => laekumise järjekorras
valikuperiood => etteantud aja jooksul
tunnusnimetus => (kommenteerin allpool)
kuulutamine => ning Õpetajate Lehes
tunnustuskoht => traditsioonilisel talvekonverentsil
eesnimi => marika
perenimi => kose
liige => jah
teate_pealdis => Minu arvamus Siili statuudi asjus
kommentaarid => kuulutatakse nii Siili Laureaadiks kui ka tunnistatud
bioloogiaõpetajaks. Et ikka tunnustus läheks ÕPETAJALE
esitusviis => (soovitavalt)
sagedus => ühingu aastakoosolekul
nominendid => laekumise järjekorras
valikuperiood => etteantud aja jooksul
tunnusnimetus => (kommenteerin allpool)
kuulutamine => ning meedias
tunnustuskoht => traditsioonilisel talvekonverentsil
eesnimi => Evi
perenimi => Piirsalu
kool => Nõo Põhikool
liige => jah
teate_pealdis => Minu arvamus Siili statuudi asjus
kommentaarid => Igal juhul tunnustab preemia bioloogiaõpetajat. 
  Arvan, et Siili preemia võib anda rohkem kui ühele inimesele, 
  näiteks suur ja väike siil või väljapaistva teo siil või eestvedav siil või bioloogiaharidust edendav siil jne
esitusviis => (soovitavalt)
sagedus => vähemalt üks kord aastas
nominendid => laekumise järjekorras
valikuperiood => kuni teatava kuupäevani
tunnusnimetus => (kommenteerin allpool)
kuulutamine => ning meedias
tunnustuskoht => avalikul koosviibimisel
eesnimi => Urmas
perenimi => Tokko
kool => Tartu Tamme Gümnaasium
liige => jah
teate_pealdis => tunnustatud bioloogiaõpetajaks, Siili preemia laureaadiks
kommentaarid => Tänuväärt ja tore ettevõtmine! 
  Võibolla peaks põgusa põhjenduse kirjutamiseks andma ette teatud kriteeriumid.
esitusviis => (soovitavalt)
sagedus => üks kord aastas
nominendid => laekumise järjekorras
valikuperiood => kuni teatava kuupäevani
tunnusnimetus => tunnustatud bioloogiaõpetajaks
kuulutamine => ning Õpetajate Lehes
tunnustuskoht => traditsioonilisel talvekonverentsil
eesnimi => Urmas
perenimi => Lekk
kool => Pärnu TG
liige => jah