EBO toimumise aeg: saabunud arvamused
EBÜ liikmeskonna arutelu EBO teemadel

 

Sellele lehele kogume laekunud arvamused. Viimati uuendatud 05.02.2013 16:23

Tagasi arvamust avaldama


 
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => õpilaste transporti on lihtsam korraldada, ei lähe kaduma õpetajate ega õpilaste vaba aeg

l6ppvoor => suva

	© Ülli Toomemäe, Kabala Lasteaed-Põhikool, Kodila Põhikool
piirkonnavoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => Puhkepäeviti ei sõida õpilasbussid, mistõttu maalastel on liiklemine raskendatud
Puhkepäev peab olema puhkepäev ka õpilasele, eriti nii töökale nagu on olümpiaadist osavõtja

	© Urve Jõgi, Kilingi-Nõmme Gümnaasium
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => maapiirkonnas on ühistransport nädalavahetustel peaaegu olematu 
  ja maakonna keskusesse saamine keerukas ning koolibussi organiseerimine mõne õpilase jaoks 
  majanduslikult ebaotstarbekas, puhkepäeva hommikul ei soovi õpilased välja tulla ning 
  õpetajadki on valmis pigem tegema pika tööpäeva kui loovutama hinnalise nädalavahetuse

l6ppvoor => suva
kommentaariks_l6ppvoorule => ei oska öelda, sest pole ju seal kaasas käinud, 
  aga kindlasti vajaks õpilane peale väsitavat lõppvooru ja pikka sõitu Tartusse üht vaba päeva 
  enne uut töönädalat, seda olen oma õpilaste käest kuulnud küll

	© Inga Kangur, Märjamaa Gümnaasium
piirkonnavoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => Kõik argumendid on juba olnud.
1. tööaeg on TÖÖ aeg. Laupäev on puhkepäev. Nii õpilastel kui ka õpetajatel.
2. Meie olümpiaadilapsed käivad ikka paljudel olümpiaadidel, 
  mis tähendab perega tehtud plaanide, harrastuste jm kõrvalejätmist mitmeks kuuks. 
  Või olümpiaadi kõrvalejätmist.
3. probleem on ruumide leidmisega. Tundide ajal on kõik klassid hõivatud. 
  Kui alustada hiljem, ei jõua parandajad enam bussile ja koju.

l6ppvoor => suva
kommentaariks_l6ppvoorule => võiks jääda korraldajate otsustada, 
  soovitavalt siiski ka nädalasse puhkamiseks aega jättes.
  
	© Lisel Helbrodt, Valga Põhikool ja Valga Gümnaasium
piirkonnavoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => Mahub tööaja sisse!

l6ppvoor => suva

	© Helve Ruul, Puiga Põhikool
	
piirkonnavoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => Ühed ja samad õpilased osalevad järjest mitmel ja mitmel laupäeval.
ka nemad planeerivad oma käike ja sõite, on ju ka neil muid võistlusi laupäeviti.

l6ppvoor => soovitavalt_puhkeajal
kommentaariks_l6ppvoorule => Kahepäevane üritus!Vähem segadusi ülikoolile.

	© Luule Linamäe, Rapla ÜG & Valtu PK
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => Puhkepäevad peaksid jääma puhkamiseks ja kooliväliste asjadega tegelemiseks 
nii õpilastel kui loomulikult ka õpetajatel.

l6ppvoor => soovitavalt_kooliajal

	© Marge Kaiv, Tõrva Gümnaasium
piirkonnavoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => halb bussiühendus, õpilaste suur koormus

l6ppvoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_l6ppvoorule =>

	© Tiina Gashkov, Jõhvi Gümnaasium
piirkonnavoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => Nädalavahetusl on paljudel tublidel õpilastel oma hobiüritus ja nii ei saagi osaleda.

l6ppvoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_l6ppvoorule => Ka õpilane vajab puhkepäeva.

	© Mall Schmidt, Kohtla-Järrve Järve Gümnaasium
piirkonnavoor => soovitavalt_puhkeajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => koolipäeval on raske leida ruume ja ka komisjonisjoni jaoks on see koormav. 
Oleme alustanud hommikul kell 10 ja lõpetanud õhtul seitsme paiku. 
Koolipäeval tekib küsimus, kuidas organiseerida parandamine ja protokollide vormistamine. 
Komisjonide liikmed sõidavad kokku üle kogu maakonna ja ei kujuta ette, et lõpetaksime näiteks õhtul kella üheteistkümnest.

l6ppvoor => soovitavalt_puhkeajal
kommentaariks_l6ppvoorule => Õpilane ei peaks siis koolist puuduma

	© Rutt Nurk, Rakvere Gümnaasium
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => 1. Bussiliiklus maal on nädalavahetustel väga kehv.
2. Nii õpilased kui õpetajad peaksid nädalavahetusel puhkama, et jaksaks rõõmuga tööd teha.

l6ppvoor => kindlasti_kooliajal
kommentaariks_l6ppvoorule => Vt eelpool toodud fakte.

	© Meeli Jänes, Kehtna Põhikool
piirkonnavoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => õpetajal on ka eraelu

l6ppvoor => suva

	© Krista Piir, Kohtla-Järve Ühisgümnaasium, Järve Vene Gümnaasium
	
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => Nii tublide ja tarkade õpilaste kui ka õpetajte tööpäevad on niigi pikad 
(huvialaringid, põhjalik õppimine, ettevalmistus olümpiaadideks jms)- pole vaja siis neilt veel ära võtta ka ainukesi puhkepäevi!

l6ppvoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_l6ppvoorule => Gümnaasiumi lõppvooru 1. päev peaks mahtuma lühema aja sisse, seega võiks ju ülesandeid vähem olla.

	© Hille Arumäe, Vändra Gümnaasium
	
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => Laps õpib ja töötab koolipäeval. Nädalavahetusel ta puhkab ja veedab aega koos oma pere ja sõpradega. 
Tihti on nii, et mõni laps käib paljudel olümpiaadidel. Tal ei jäägi puhkepäevi. 
Kui nüüd keegi ütleb, et ta võib enne olümpiaadi võtta vaba päeva, siis selle päeva siiski edasipürgiv ja edumeelne õpilane kasutab õppimiseks.

l6ppvoor => suva

	© Merike Kilk, TKoG
	
	
piirkonnavoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => Peaksime liikuma sinna poole, et tööd saavad tehtud töönädala sees.

l6ppvoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_l6ppvoorule => Sama

	© Eve Kanger, Kadrina KK
	
	
piirkonnavoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => nädalavahetus peaks olema vaba nii lastel kui õpetajal

l6ppvoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_l6ppvoorule => sama

	© Külli Relve
	
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal

l6ppvoor => soovitavalt_kooliajal

	© Anneli Turb, Tamsalu Gümnaasium
	
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => seda ju ei tasustata

l6ppvoor => soovitavalt_puhkeajal
kommentaariks_l6ppvoorule => pikem võistlus

	© Anne Sternhof, Toila Gümnaasium
	
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => nädalavahetusel spordivõistlused jms teised huvialad.

l6ppvoor => kindlasti_kooliajal

	Arvuti = 78-28-111-69.cdma.dyn.kou.ee
	
piirkonnavoor => soovitavalt_kooliajal

l6ppvoor => soovitavalt_kooliajal

	© Lembi Kivil, Kiili Gümnaasium
	
	
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => Transport on nädalavahetustel viletsam.
Õpilastel ja õpetajatel on õigus vabale päevale.
Osalevad samad õpilased nädalast nädalasse ilma puhkepäevadeta.
Õpilased ei taha puhkepäeva "ära raisata", tahavad hommikul magada.

l6ppvoor => suva
kommentaariks_l6ppvoorule => Sellega on seotud vähem õpilasi ning nad on motiveeritumad. 
Need kes lõppvooru pääsevad, lähevad sinna kasvõi läbi tule, vee ja vasktorude. 
Muidugi on tore, kui õpilastel ja ka õpetajatel on nädalavahetus vaba kohustusest kuskile ilmuda, 
   päris vaba pole ta niikuinii (õppimine, tundide ettevalmistamine...)
	 
	© Kersti Lüsi, Kärdla Ühisgümnaasium
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal

	Arvuti = masing.tartu.ee
	
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal

l6ppvoor => soovitavalt_kooliajal

	© Julia Kroptševa, Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
	
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => Teeme tööd töö ajal.

l6ppvoor => soovitavalt_puhkeajal
kommentaariks_l6ppvoorule => Tööpäevadel võib segada ülikoolis õppetööd.

	© Riina Otsus, Tallinna 21. Kool
	
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => Olümpiaadidel käivad tihti samad õpilased, laupäevad on hobidega tegelemisega kinni. 
Transport. Lisama peab ka selle, et õpetajad on oma puhkepäevad ära teeninud.

l6ppvoor => suva
kommentaariks_l6ppvoorule => Vähem õpilasi sellega hõivatud, aga ikkagi võiks õppimisega seot olla koolipäevadel. 
Gümnaasiumi puhul on muidugi probleemiks ülikooli ruumide hõivatus.

	© Edith Maasik, Kohila Gümnaasium
	
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => Transport ei ole maapiirkondades hea. Nädalapäeviti käib koolibuss.
Õpilased ei ole huvitatud ja motiveeritud vabal päeval osalema õppeülesannetes. Selleks on tervelt 5 päeva nädalas.

l6ppvoor => soovitavalt_kooliajal

	© Merje Saarniit, Rõngu Keskkool	
	
	
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => õpilastel on vaja aega oma hobide ja perega suhtlemise jaoks, õpetajal samuti.

l6ppvoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_l6ppvoorule => siis ei ole transpordiprobleeme, nädalavahetustel liigub ühistransport teise graafiku alusel.

	© Loide, Lihula Gümnaasium
piirkonnavoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => Isiklikult pooldan kõikide ürituste toimumist tööpäevadel. 
Samas olles ise aastaid piirkonnavooru korraldanud ja lähiaastatel tuleb seda jälle tegema hakata - olümpiaadi korraldamine tööpäeval 
pole Lääne-Virumaal reaalne, sest hommikul pole piisavalt vabu ruume. 
Kui alustada kell 12 või veelgi hiljem (ruumide vabanemise järel tuleks nad olümpiaadil osalejate tarbeks valmis seada), 
siis pole parandajaid, sest ka õpetajtel lähevad bussid. Senised kogemused koolitustega näitavad, 
et veel ka järgnevat tööpäeva koolist ära saada, et tulla töid parandama pole tõenäoline. 
Siis peaks see olema "kõrgemalt poolt" ka koolijuhtidele teadvustatud, et nii lihtsalt on ja õpetaja täidab oma tööülesandeid sel päeval mujal

l6ppvoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_l6ppvoorule => Osaleva õpilase ja teda saatva õpetaja poolt vaadates on tööpäev igati vastuvõetav, kuid ... 
probleemid ruumidega korraldajatel (sel põhjusel ongi nad minu arusaamist mööda seni toimunud nädalavahetustel)


	© Tiina Sirelpuu, Rakvere Reaalgümnaasium
piirkonnavoor => soovitavalt_puhkeajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => probleemid ruumidega (palju osalejaid); 
   koolis, kus olümpiaad toimub on koolipäeval häiritud paljude õpilaste õppetöö; 
	 olümpiaadil osalemine vabatahtlik, seetõttu ei näe probleemi,et nädalavahetusel; 
	 õpilastega olümpiaadile tuleva õpetaja tunnid peab keegi andma
	 
l6ppvoor => suva
kommentaariks_l6ppvoorule => vähem osalejaid, eelmainitud probleemid väiksemad

	© Viive Kiis, Haljala Gümnaasium
piirkonnavoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => Kui on vähegi võimalik leida ruume, siis peaksime ikka töötama tööajal! 
   Õpilased ju samuti. Tublide õpilaste puudumist koolitunnist ei pea probleemiks, nemad oskavad järele õppida. 
   Võimalik, et ruumikasutuse tõttu peaks alustama lõunapaiku, mitte kohe hommikul.

l6ppvoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_l6ppvoorule => See võistlus on tavaliselt kahepäevane ja ruumide leidmisega ei pea tegelema enam kool. 
   Kompromiss oleks ehk võtta 1 tööpäev ja teine puhkepäev (R-L või P-E).

	© Urmas Tokko, Tartu Tamme Gümnaasium
piirkonnavoor => soovitavalt_kooliajal

l6ppvoor => kindlasti_kooliajal

	Arvuti = gprs-inet-65-189.elisa.ee
piirkonnavoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => parem bussiliiklus

l6ppvoor => suva
kommentaariks_l6ppvoorule => see ei puuduta nii suurt hulka õpilasi

	© Merike Kompus, Jõgeva Gümnaasium
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => Liiklusprobleemid. 
   Maakoolide õpetajad õpetavad bioloogiat, keemiat, loodusõpetust, geograafiat. 
	 Kõik need olümpiaadid toimuvad laupäeval!!
Vähemalt mõni neist võiks toimuda tööpäeval.
Aga kodune elu, perekond.

l6ppvoor => soovitavalt_puhkeajal
kommentaariks_l6ppvoorule => Kestaavd kauem, liiga palju koolipäevi läheks kaduma.

	© Karin Poola
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => Tööd tehakse tööpäeval (nii õpilased kui ka õpetajad), 
   lastel on puhkepäevadel muud üritused, nn tavakoolis tegelevad parimad kõigega.
	 
l6ppvoor => suva
kommentaariks_l6ppvoorule => Lõppvooru pääsevad parimatest parimad ja nad on piisavalt 
   motiveeritud mistahes päevad välja tulema.

	© Meri Heinsalu, Viimsi Keskkool
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => Puhkepäevad on puhkamiseks ja enda laadimiseks. Sel ajal saab tegeleda oma hobidega ja perega.

l6ppvoor => soovitavalt_kooliajal
kommentaariks_l6ppvoorule =>

	© Eve Popp, Pärnu Ühisgümnaasium	
	 
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => Maakoolidest on raske nädalavahetusel transporti saada ja lapsed elavad koolist erineval kaugusel.
   Koolil pole võimalik transporti võimaldada. Laupäeviti nii lastel kui õpetajatel teised üritused (spordivõistlused näiteks).

l6ppvoor => soovitavalt_kooliajal

	© Gea Kiudorf, Laeva Põhikool
piirkonnavoor => kindlasti_kooliajal
kommentaariks_piirkonnavoorule => Töötamiseks on tööaeg, mitte puhkepäev.

l6ppvoor => kindlasti_kooliajal

	© Evelin Kristin, Saue Gümnaasium
	 
piirkonnavoor => suva
kommentaariks_piirkonnavoorule =>

l6ppvoor => suva
kommentaariks_l6ppvoorule =>

	© Külli Maleva, Karlova Gümnaasium

Esialgne kirjavahetus:

Muidugi olen tuliselt Meri poolt. Tubli, et selle teema EBÜ tasemel
tõstatasid. Ei saa olla nii linnade kesksed. Hea tahtmise korral leiab
ruumid ja aja ka, olen selles kindel. Tööd võiksime teha ikka tööpäevadel.
Päris mitmed olümpiaadid toimuvad juba nädala sees. Järelikult on see
võimalik.

Karin
Hiiumaalt.

Tere uuesti!

Ma olen siis vist ebatüüpiline õpetaja, aga ausalt öeldes eelistan ma puhkepäevi perega veeta või hobidega tegeleda.
See on siis lisaks eelpoolöeldule, miks laupäevane olümpiaad ei sobi.
Varasematest selleteemalistest vestlustest olen minagi aru saanud, et selline korraldus on suurlinnade tõttu.

Meri

	
Tere!
Mis me siis selle olümpiaadiga tegelikult teeme või jätame selle küsimusega tegelemata. 
Mis te arvate. Kahtlemata on Evil ja Kaupol õigus, aga teistel ka.
Kaunist kuuvalget ja külma õhtut!
Edith
	
Tere!

Kas me võiks kaaluda maakondliku olümpiaadi üleviimist tööpäevale? 
Juba aastaid ei lähe minu parimad õpilased olümpiaadile, sest neil on spordivõistlused, koliteateater, pereüritused. 
Tavakooli lapsed (keda on ju maakondlikul olümpiaadil enamus!) tegelevad tavaliselt kõigega, nad ei ole pühendunud kindlale valdkonnale, 
nagu nn eliitkoolide õpilased. Seega võiksid nad käia kõigil olümpiaadidel jms, aga nii on mitu kuud kõik laupäevad hõivatud.
Kas olümpiaadi ei saaks korraldada tööpäeval (mitte reedel!) alates 12-13, kui algklassidel tunnid läbi ja koolides ruumi?

Kurb õpetaja Meri Heinsalu Viimsist	
	
	
Tere!
põhimõtteliselt nõus, ainult siis hakkavad need tublid lapsed tihemini tundidest puuduma 
(kõik teevad nädala sees ja sel päeval kooli ikka ei tule)
Tiina Gashkov	
	
	
Tere!

Ma arvan, et nende laste puhul ei ole tunnidest puudumine probleemiks, nad saavad ikka hakkama. 
Pealegi on neil ju ikka võimalik 2-4 tunnis osaleda (sõltuvalt kooli kaugusest olümpiaadikohale). 
Minu kogemus näitab, et need tublid lapsed tulevad neisse tundidesse isegi siis, kui neile on antud võimalus mitte tulla.

Meri Heinsalu
	
	
Tere!
Väga paljud aineolümpiaadid on siiski tööpäevadel, bio ja veel mõni harv nädalavahetusel.
Tööd peaks ikka tööpäeval tegema, Meriga nõus.Ju lastelgi on tööpäevad ja puuduvad, sest õpivad muid asju parasjagu. 
Paindlikkus on ju uue ÕK märksõna niikuinii. :)
Minulgi alatasa selline probleem.
Eva Palk	
	
	
Tere, Meri.
Tartus tuleb piirkondlikule voorule u 200 õpilast. Nad mahuvad kooli ühle
korrusele ära, rõivistusse tehakse ka ruumi ja koolivabal päeval on vaikus
majas, kõik arvutid on meie päralt.Parandajatel in ka kuhu ära varjuda
vaikusesse.Kõik sujub nagu kellavärk juba aastaid ja on ühes ja samas
koolis TTG. Lapsedki juba teavad orienteeruda.
Kus siis teha? Kus on võimalik andmeid sisestada? Teatris ei saa.
Klubiruumides ka mitte. Kool vabastada terveks päevaks?
Kui Viimsis on, oleks hea. Meil pole.
Tervitades Kaupo
	
	
Tere!
Olen Kaupoga nõus.
Kui olümpiaad algaks lõunast, siis kus? 
Alustada ei saa varem kui 12.00, sel ajal või 13.00 lõpevad koolides algklasside tunnid. 
Pealegi ei jõua maakonna äärtest tulevad õpilased ikka kooli. 
Osa õpilasi ja ka õpetajaid läheb hiljem koju liinibussiga, kuid õhtuti busse igale poole ei sõida.
Arvatavasti on Tallinnas võimalik leida ruume olümpiaadide korraldamiseks tööpäevadel.
Teiseks probleemiks on õpetaja ainetundide ärajäämine. 
Paljudes koolides peab need tunnid enne ära andma või järele tegema, 
kuid koolist puudutud päeva eest saab väiksema töötasu, kui üldse saab.
Evi Piirsalu
	
	
Tere kõigile!
Olen Meriga nõus, Raplamaal sama probleem, lisaks veel ühistransport sõidab puhkepäevadel väga hõredalt. 
Pealegi tuleks teaduskoolile teha ettepanek, et olümpiaadid, kui üks õppetöö vorm, 
tuleks korraldada erinevatel nädalapäevadel, praegu on enamus küll laupäeval. 
Ma ei räägi midagi õpetajatest, oleme ju harjunud töötama 24/7, 
aga õpilastele peaks puhkepäevad siiski jääma kooliväliseks tegevuseks. 
Need on ju tublid, targad ja töökad lapsed. 
Kahtlemata on suurlinnad teises olukorras, aga mujal on mure olümpiaadide pärast tõepoolest õigustatud.
Kõike kena soovides Edith