Eesti bioloogiaolümpiaad
EBÜ liikmeskonna arutelu EBO teemadel
Kas EBO peaks toimuma koolipäeval või nädalavahetusel?

 

Meie listis on puhkenud arutelu olümpiaadi toimumise aja üle. Need, kes pooldavad traditsioonilist toimumise aega nädalavahetusel, põhjendavad oma valikut lähtuvalt tööks vajaliku vaba ruumi puudumisest koolimajades. Suur hulk mujalt koolidest tulnud võõraid õpilasi segaks ka normaalset koolitööd. Vastasleer lähtub peamiselt töö- ja puhkeajaseadusest, õpetaja niigi suurest tunnivälisest koormusest ning puudulikust transpordist maapiirkondades eriti just nädalavahetuseti. Mida arvate Teie?


Kõik tähistatud väljad peavad olema täidetud!Kas bioloogiaolümpiaad tuleks korraldada koolipäeval (tööpäeval)?

Järgnevalt on kaks skaalat, üks puudutab lokaalselt toimuvat nn piirkonnavooru, teine ülevabariigilist lõppvooru. Mõlema skaala juures on ka väli oma valiku põhjendamiseks.Piirkonnavoor peaks toimuma:

Kindlasti
koolipäeval
Soovitavalt
koolipäeval
Ei ole
oluline
Soovitavalt
nädalavahetusel
Kindlasti
puhkepäeval

Minu valiku kasuks räägivad järgmised faktid:

 

Lõppvoor peaks toimuma:

Kindlasti
koolipäeval
Soovitavalt
koolipäeval
Ei ole
oluline
Soovitavalt
nädalavahetusel
Kindlasti
puhkepäeval

Minu valiku kasuks räägivad järgmised faktid:
Andmed Teie kohta
Eesnimi:  
Perenimi:  
Teie e-posti aadress:  
Teie kool:  

 Lubate oma arvamused avaldada koos enda nimega.