Minu ettepanekud EBÜ töö organiseerimiseks

 

Ootame kõikide EBÜ liikmete ettepanekuid ja arvamusi. Väga kiiresti on oodatud kõigi ettepanekud suvepäevade ja kogu töö korraldamiseks.

Erinevate valdkondade tööd puudutavad täiendused ja ettepanekud saatke palun vastava töörühma esindajale. Leidke mõni minut aega alljärgnevale küsitlusele vastamiseks. Meeldiv, kui leiaksite võimaluse igale küsimusele vastata. 
Enne vastuse teele saatmist jälgige, et ankeet sisaldaks ka Teie isikuandmeid.


1. Milliste töörühmade tegevuses sooviksite osaleda?

1.1. Suhtekorraldus ja publitseerimine – töörühma juhib Urmas Lekk

 • Iga EBÜ liige võiks mõelda, kas tal on keegi tuttav bioloogiaõpetaja, kes veel ei kuulu bioloogiaõpetajate ühingusse
 • Teie kuuluvus Eesti bioloogiaõpetajate ühingusse:
 • Kas olete mõnele kolleegile soovitanud EBÜ liikmeskonda astumist?
 • Kas sooviksite osaleda suhtekorralduse ja publitseerimise töörühma tegevuses?

1.2. Õppematerjalid – töörühma juhib Liia Varend

 • Töörühma kuuluvad: Saima Laos, Tiina Sirelpuu, Ivi Rammul, Eve Popp, Merje Saarniit
 • Kas Teil on enda koostatud õppematerjale, mida oleksite nõus kolleegidega jagama?
 • Kas sooviksite osaleda õppematerjalidega tegeleva töörühma töös?

1.3. Bioloogiaolümpiaad – töörühma juhib Evi Piirsalu

 • Töörühma kuuluvad: Ester Järvekülg, Pilvi Ailt, Inge Vahter, Mari Uudelt, Riina Otsus ja Helina Reino
 • Kas Teie õpilased osalevad bioloogia- või loodusteaduste olümpiaadil?
 • Kas sooviksite osaleda olümpiaadiga tegeleva töörühma töös?

1.4. Koostöö arendamine – töörühma juhib Aiki Jõgeva

 • Töörühma kuuluvad: Rando Kuusik ja Tiiu Maran
 • Kas sooviksite osaleda koostöö arendamisega tegeleva töörühma töös?

1.5. Üritused – töörühma juhib Ana Valdmann

 • Ürituste korraldamise töörühma kuulub Ene Lätti.
 • Kas sooviksite osaleda ürituste korraldamises?

1.6. Keskkonnaharidus – töörühma juhib Merike Kilk

 • Töörühma kuuluvad Ulvi Urgard ja Karin Poola
 • Kas sooviksite osaleda keskkonnahariduse töörühma töös?

1.7. EBÜ veebilehed – töörühma juhib Urmas Lekk

 • Töörühma kuuluvad Illar Leuhin, Urmas Tokko
 • Kas sooviksite tegeleda EBÜ veebi arendamisega?

1.8. Õppekava arendus – töörühma juhib Asta Tuusti

 • Töörühma kuulub Saima Laos, Kersti Veskimets
 • Kas sooviksite õppekava arendada või selle töörühma tegevusele kaasa aidata?

2. Millisel teemal võiks olla järgmised talvepäevad?

Palun valige, milline aktiivi pakutud teemadest Teie meelest sobib järgmiste talvepäevade peateemaks, hinnates sobivust kuue palliga, kus "null" tähistaks täielikku kõlbmatust ja "viis" teemat, mis tundub parim:

 • ainetevaheline integratsioon - bioloogia seos teiste loodusainetega
 • Viktor Masingu sünniaastapäev
 • õpetajate kogemused
 • õppekava
 • elu hapnikuga ja hapnikuta
 • uurimuslik õpe
 • Praktilise loodusõppe vajalikkus ja võimalikkus
 • Arvutiprogrammide kasutamise võimalused bioloogia õpetamisel

Pakkuge omapoolne peateema 

 

3. Kui kaua võiksid talvepäevad kesta?

Talvepäevad võiksid kesta 

 

4. Milliste lektorite esinemist sooviksite talvepäevadel kuulata?

Palun valige, millised aktiivi pakutud lektorid või teemad võiksid Teie meelest järgmisi talvepäevi sisustada, hinnates olemasolevaid kuue palliga, kus "null" tähistaks täielikku sobimatust ja "viis" parimat:

 • loeng Viktor Masingu elust
 • loengud imetajatest, lindudest
 • meetodid - didaktika
 • pedagoogiline psühholoogia
 • väliskülaline (Läti, Leedu...)
 • uue gümnaasiumi õpiku tutvustus
 • Kristjan Zobel
 • Sulev Kuuse
 • Urmas Kokassaar
 • Raivo Mänd
 • Aleksei Turovski
 • Loodusainete integreerimine
 • Praktiline geneetika
 • Loodusasutuste õppeprogrammid

Pakkuge omapoolne meelisteema või lemmiklektor 

 

5. Sooviksite Te ise talvepäevadel esineda?

talvepäevadel ettekandega esineda.
Ma koostan ettekande teemal (pealkirja täpsustan hiljem).

 

6. Sooviksite Te oma materjale tutvustada suvepäevadel?

suvepäevadel oma materjale tutvustada.
Minu tutvustatavad materjalid on teemal ning ma need avaldada suvepäevade kogumikus.

 

7. Ettepanekud bioloogiaõpetajate täienduskoolituse läbiviimiseks

Ootame ettepanekuid bioloogiaõpetajate täiendkoolituste läbiviimiseks. Märkige aktiivi tehtud ettepanekute juurde teemade sobivus eespool toodud hinnanguna.

 • biotehnoloogia
 • evolutsioon
 • inimene (M. Zilmer, M. Viikmaa)
 • praktiline looduse tundmaõppimine
 • uute õpikute koolitused
 • aktiivõpe

Pakkuge omapoolsed meelisteemad:

 

8. Õppematerjalide konkurist

Kas Teie arvates oleks otstarbekas korraldada konkurss õppematerjalide kogumiseks ja publitseerimiseks? Õppematerjale saab avaldada suvepäevade kogumikus ja EBÜ kodulehel.

 

9. Rahvusvaheline koostöö

Kas oleksite huvitatud rahvusvahelisest koostööst? Kui jah, siis täpsustage.


 

Teie nimi:

Kool, kus õpetate:
Igapäevaselt kasutatav e-aadress (asendage enda aadressiga):