logo
 

 

Juhatuse otsused

Sellel lehel tuuakse ära juhatuse olulisemad otsused.
 

JUHATUSE OTSUS nr. 6/2016

19.11.2016 (eelnõu)

Liikmemaksude maksmise kord:

1) Juhatus jälgib liikmemaksude laekumist, kuna liikmemaksud on oluline osa ühingu tegevuseks vajalikest sissetulekutest.

2) Kõik tegevliikmed ja üksikisikutest toetajaliikmed maksavad aastamaksu vastavalt jooksva aasta alguses toimuva EBÜ üldkoosoleku otsusele.

3) Pensionile jäänud mittetöötav tegevliige võib liikmeks edasi jääda, aga on liikmemaksust vabastatud. (Võib maksta ühingu toetuseks vabatahtlikult.) Tal säilivad kõik teised liikme õigused ja kohustused.

4) Pensioniikka jõudnud töötav tegevliige maksab vastavalt võimalusele pool või terve liikmemaksu. Pensionile jäämisest on tarvis juhatust teavitada.

5) Kui tegevliige, kes on töötanud bioloogiaõpetajana, läheb teisele tööle, siis võib ta liikmeks edasi jääda. Sellega kaasnevad kõik liikme õigused ja kohustused, kaasa arvatud liikmemaksu tasumine. (Täpsem info EBÜ põhikirjas.)

6) Erandjuhul (raske majanduslik olukord) võib esitada juhatusele avalduse ühe aasta maksust vabastamise kohta. Seda tuleb teha hiljemalt aastamaksu tasumise kuupäevaks.

logo
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079