Hans-Voldemar Trass

  Hans Trass
Hans Trass sündis Tallinnas 2. mail 1928. Nõmmel. Ta lõpetas Tallinna X Keskkooli 1947. a. ning õppis Tartu Ülikoolis bioloogia erialal aastatel 1947-1952. a. Ülikooli lõpetamisest peale töötas ta Tartu Ülikoolis, 1994. aastast on H. Trass emeriitprofessor.
   Õppejõuna on Hans Trass lugenud mitmeid kursusi (üldbotaanika, geobotaanika, taimeökoloogia, Eesti taimkate, taimegeograafia, lihhenoloogia, Eesti bioloogia ajalugu jt.) ning juhendanud arvukaid diplomi-, kandidaadi- ja doktoritöid. Ta on esinenud ettekannetega ja pidanud lühikursusi looduskaitsest, geobotaanikast ja lihhenoloogiast mitmetes välismaa ülikoolides (S.-Peterburis, Kiievis, Helsingis, Turus, Uppsalas, Berliinis, Halles, Rostockis, Montrealis, Torontos, Edmontonis jm.).
   1975.a. valiti H. Trass Eesti NSV Teaduste Akadeemia korrespondentliikmeks ning 1989.a. nimetati aga Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks. Ta on valitud või nimetatud mitmete välismaiste teadusseltside liikmeks – 1958 Vene Botaanikaselts, 1964 Soome bioloogiaühing “Vanamo”, 1975 Rahvusvaheline Lihhenoloogiaselts, 1977 Ameerika Ökoloogiaselts, 1982 Rahvusvaheline Taimkatteteaduse Selts jt. Ta on pälvinud Moskva Looduseuurijate Seltsi esimese preemia, Eesti NSV riikliku preemia (koos teiste autoritega kolmeköitelise õpiku “Botaanika” eest), Rahvusvahelise Lihhenoloogilise Assotsiatsiooni Eric Achariuse nimelise medali “Pro meritis”, 1996.a. Eesti Riigi teaduse elutööpreemia uurimuste eest lihhenoloogias. 1997.a. valiti H. Trass Venemaa Loodusteaduste Akadeemia välisliikmeks. Ta on olnud paljude teadusnõukogude liige või esimees, Eesti Looduseuurijate Seltsi president (1964-1973 ja 1985-1991, alates 1991.a. aupresident), UNESCO rahvusvahelise programmi “Inimene ja Biosfäär” (MAB) Eesti rahvusliku komitee esimees (1978-1988, 1995 auesimees) jne. Teda on autasustatud Eesti Vabariigi Valgetähe III klassi teenetemärgiga.
   H. Trass on ligi 600 publikatsiooni autor (monograafiad, artiklid, teaduslikud lühiartiklid, teesid, populaarteaduslikud ja publitsistlikud artiklid jm.). Oma rohkete publitsistlike esinemiste kaudu, aga ka tänu tihedale isiklikule läbikäimisele kultuuriinimestega, oli Hans Trass üks nendest, kellel mõjul kujunes 20. sajandi teise poole Eestis välja teadmine, et loodusteadus, looduskaitse ja kultuur on tegelikult väga lähestikku paiknevad nähtused.

Akadeemik suri 14. veebruaril 2104.