logo
 
Reet Eesmäe

 

Reet Eesmäe


Reet Eesmäe (sündinud 03.06.1948) oli aastatel 1971 — 2009 Vändra Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja.

Reet Eesmäe on töötanud Vändra Gümnaasiumis 38 aastat (1971 – 2009) ja andnud tänuväärse panuse noorte inimeste bioloogia- ja aiandusalaste teadmiste täiendamisel. Reet Eesmäe on õpetaja, kes on oma aine suutnud meeldivaks teha enamusele õpilastest. Bioloogia populaarsust tolleaegsete õpilaste hulgas näitas õpilaste rohke osavõtt bioloogiaolümpiaadidest ja nende head tulemused nii piirkonnas kui vabariigis. Õpetaja Reeda õpilased ei kartnud valida lõpueksamiks bioloogiat või edasiõppimiseks arsti või muu bioloogiavaldkonna eriala.

Õpetaja Reet oskas bioloogiatunde eluliste näidetega ilmestada ja olulist esile tuua, tunnid olid huvitavad ja emotsionaalsed. Õpetajal oli hea side klassiga, sest Reet on vastutulelik, väga rahulik ja mõistev inimene, keda õpilased usaldasid. Klassijuhatajana suutis ta luua ühtse ja töise klassikollektiivi.

Näitõppematerjale oli tal hulgaliselt nii kapis õpilastele näitamiseks, kui ka bioloogiaklassi aknalaudadel, kooliaias ja kasvuhoones. Õpetaja Reet on olnud (tänaseks 95-aastase) kooliaia juhataja 21 aastat (1971-1992). Reet korraldas koos aednikega kasvuhoones taimede kasvatamist, õpilaste aiatööd, õpetas tootmisõpetuse erialana gümnaasiumi- õpilastele aiandust ja tema algatusel rajati kooliaeda praeguseni säilinud püsilillede kollektsioon. Vändra kooli on ümbritsenud hooldatud ümbrus, mille haljastuse kujundamist on juhendanud samuti bioloogiaõpetaja Reet Eesmäe. Reedal on olnud kogu aeg näpud mullas. Reeda kodumaja Vändras ümbritseb suur ja alati väga korras liigi- ning sordirohke koduaed.

Aastaid on Reet Eesmäe osalenud Vändra alevi heakorrakomisjoni töös ning aidanud alevirahvast aiandusalase nõuga. Reet on Vändra aiandusseltsi juhatuse liige alates aastast 1999. Koos seltsi liikmetega on ta organiseerinud koristustalguid Vändras, sügisesi seenenäitusi kultuurimajas, korraldanud ekskursioone kaunite koduaedade külastamiseks Eestimaa eri paigus. Kogukonnaliikmetega koos on aidanud korraldada ja ise osalenud kahel viimasel suvel “Avatud aedade ja aiakohvikute päevadel”, kus kümmekond aeda ja aiakohvikut on avanud oma uksed alevirahvale.

Reet Eesmäed on tunnustatud Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt Pärnumaa parima haridustöötaja tiitliga “Aasta õpetaja” 2006. aastal. Alates 2014. aastast on Reet Eesmäe Vändra alevi Vapimärgi omanik, millega tunnustati tema elutööd bioloogiaõpetajana ja kooliaia juhatajana ning aktiivse tegutsemise eest Vändra Aiandusseltsi tegevuse eestvedajana.

Selline väga tubli ja armas inimene on õpetaja ja kolleeg Reet Eesmäe.

Tutvustuskõne koostas: Hille Arumäe,
Õpilane ja kolleeg Vändra Gümnaasiumist

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079