logo
 

Mart Viikmaa

 Mart Viikmaa
Mart Viikmaa on sündinud 4. septembril 1938. a Karuse vallas (nüüdne Hanila vald) ja üles kasvanud Rame külas — Rame lahe, Laelatu puisniidu, Heinlahe ja Nehatu järve (soo) vahel ja sees.
Koolitarkust sai ta aastatel 1946...57 Nehatu Algkoolis, Vatla 7-klassilises ja Lihula Keskkoolis, juba 4. klassis (1949) sai temast Looduseuurijate Seltsi usaldusmees.

1957. a. astus ta TRÜ bioloogiaosakonda, mille lõpetas 1962. a. zooloogina (diplomitöö ornitoloogiast).
Oma elu suurimaks seikluseks peab ta ülikooli ajal (1959. a suvel-sügisel) toimunud meresõitu madrusena Põhja-Jäämerel ja Jenisseil marruudil Arhangelsk-Dikson-Tiksi-Igarka-Murmansk, mille käigus ta sooritas ka matku Tiksi-lähedassse tundrasse ja Igarka ümbruse taigasse.

Aspirantuuris (1962...65) omandas Kalju Põldvere juhendamisel histoloogilise ja tsütoloogilise uurimistöö meetodid. Oktoobris 1965 asus nooremteadurina tööle arstiteaduskonna Meditsiini Kesklaboratooriumis.

1968. a septembris värvati ta geneetika ja darvinismi kateedri assistendiks, kus 1972. a (siis küll juba geneetika ja tsütoloogia kateedris) sai temast vanemõpetaja.

Septembris 1982 asus Mart Viikmaa tööle Üld- ja Molekulaarpatoloogia Instituuti vanemteaduri kohale; olles seal mõnda aega ka inimesegeneetika labori juhataja. Samal ajal luges kohakaasluse korras mõnd loengukursust geneetika ja tsütoloogia kateedris. Alates 1982. a lõpust on ta pidevalt töötanud personaalarvutil, nii tavakasutaja kui ka programmeerijana (esimene arvuti Apple II+).

1992. aastast on Mart Viimmaa jaganud Üld- ja Molekulaarpatoloogia Instituudi inimesebioloogia ja -geneetika õppetooli vanemteaduri (alates 1999. a teadur) ning Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi geneetika õppetooli dotsendi (alates 1999. a lektor) ametit.

Ta olen lugenud loengukursusi üld-, inimese-, populatsiooni- ja psühhogeneetikast, üld-, arengu- ja inimesebioloogiast ning biofüüsikast.

On teostanud uurimusi ja kirjutanud artikleid histoloogia, tsütoloogia, tsütogeneetika, rakutehnoloogia, üld-, arengu- ja evolutsioonibioloogia ning eestlaste populatsioonigeneetika alalt. Lisaks sellele on ta kirjutanud hulga artikleid ENE ja EE köidetesse, ning toimetanud mitut kõrg- ja keskkooliõpikut, koostanud arvutiprogramme bioloogiliste andmete ja protsesside analüüsiks ning modelleerimiseks.

Veel on hr Viikmaa olnud Eesti Geneetikute ja Selektsionääride Seltsi sekretär, Eesti Meditsiinigeneetikute Seltsi sekretär ja ELUSi teoreetilise bioloogia sektsiooni esimees. 1998. a oktoobrist magister scientiarum (MSc) geneetika erialal.

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079