logo
 
H. Kallak
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079

Henni-Heidi Kallak

   Henni Kallak
TÜ emeriitprofessor Henni-Heidi Kallak, on palju aastaid olnud seotud geneetika ja evolutsiooniteooria õpetamisega üliõpilastele. Õppejõuna oli ta tunnustatud eelkõige oma põhjalikkuse, nõudlikkuse ja õpetatava aine hea edastajana. Sellest annavad tunnistust ka tema kirjutatud õpperaamatud loengukursuse “Darvinism ja evolutsiooniõpetuse ajalugu” juurde (“Evolutsiooni põhitegurid” 1970, “Adaptatsiogenees ja liigiteke” 1980, “Evolutsiooni materjal ja tegurid” 1982). Samas olid need paljudele õpetajatele väärtuslik lisamaterjal üldbioloogia õpetamisel.

Kõigis meie seni ilmunud koolibioloogia originaalõpikutes on evolutsiooni peatükk H. Kallaku sulest. Väärikas ja pikaajaline on olnud ka tema töö lektorina õpetajate täienduskursustel. Ka laiemal üldsusel on olnud võimalik talle südamelähedase teemaga kursis olla – H. Kallakul on ilmunud populaarteaduslikke raamatuid: “Elusa looduse evolutsioonist”, “Bioevolutsioon”, “Darvinism, selle eelkäijad ja edendajad”. H. Kallak on olnud pidevalt tegev teadustöös ja läbinud kõik akadeemilise karjääri astmed. Tema viimane töökoht oli TÜMRI evolutsioonilise bioloogia õppetooli juures, esimene töökoht aga õpetajana Võrus. 

Henni-Heidi Kallak suri 8. juulil 2013 Tallinnas.