logo
 

Evi Uus

 Evi Uus
Evi Uus (Paats) on sündinud 30. mail 1946. a Tartumaal. Tema koolitee algas Orge Algkoolis, kaks järgnevat aastat õppis ta Tartu 7. Keskkoolis ja alates 1. septembrist 1959. Lähte Keskkoolis. Pärast keskkooli õppis Evi TRÜ-s bioloogiat. Esimesed kolm tööaastat (1970...1973) töötas Evi Antsla Keskkoolis bioloogia-keemiaõpetajana. Alates 1.septembrist 1973 – 28.aug. 2007 töötas Evi Uus Lähte Keskkoolis (Ühisgümnaasiumis) bioloogiaõpetajana.

Lisaks on ta nende aastate jooksul õpetanud ka keemiat, geograafiat, looduse- ja terviseõpetust. Täitis klassijuhataja, katseaiajuhataja kohustusi, kuulus atesteerimis- ja uurimistöödekomisjoni, oli loodusainete õppetooli juhataja ja juhendas praktikante. Samuti juhatas ta 15 aastat Tartumaa bioloogia-geograafia ainesektsiooni. Pikkade aastate jooksul on Evi olnud Lähtel oma kooli vilistlasena ja õpetajana paljudele põlvkondadele bioloogiateadmiste andja. Ta on kohalik maa sool. Evi on tugeva iseloomuga inimene. Oma töös on ta alati olnud kohusetruu ja printsipiaalne, kes püstitas kõrgeid eesmärke nii endale kui oma õpilastele. Ta tegi järjepidevat ja tulemuslikku tööd oma eesmärkide saavutamiseks.

Tulemusliku töö eest on Evi Uusi autasustatud 1975. a ENSV väikese looduskaitsemärgiga, 1980. a Haridusministeeriumi ja Ametiühingu Vabariikliku Komitee aukirja ja haridustöö eesrindlase rinnamärgiga. 2001.a pälvis ta Tartu maakonna aastaõpetaja tiitli. 2005.a Eesti Vabariigi presidendi A.Rüütli aukirja ja preemia ajalooalaste uurimistööde konkursi võidu eest. Lisaks on ta saanud hea töö eest hulganisti Tartu raj Täitevkomitee Haridusosakonna aukirju, Tartu maavanema tänukirju ja Tartu valla aukirju.

Abielus. Tütar Anu töötab proviisorina ja poeg Ando panganduses. 2 lapselast.

Helle Järvalt

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079