logo
 
Ester Järvekülg

Ester Järvekülg

 Ester Järvekülg
Ester on sündinud 1952. a. Suure-Jaanis. Õppis 1. kuni 8. klassini (1960–1968) Tääksi 8-klassilises Koolis. Keskhariduse omandas Viljandi 1. Keskkoolis aastatel 1968–1971. Õppis esimeses matemaatika-füüsika eriklassis. 1971. a. asus õppima Tartu Riikliku Ülikooli Bioloogia-Geograafiateaduskonda. Lõpetas ülikooli bioloog-bioloogiaõpetaja erialal.

1976. a. asus tööle bioloogiaõpetajana Viljandi 1. Keskkoolis. Koolis töötas 1976–1980. a. Aastatel 1980–1994 töötas Viljandi Veevärgi joogivee laboris. 1994. a. asus uuesti tööle Viljandi 1. Keskkooli (hilisem C. R. Jakobsoni nim. Gümnaasium) bioloogiaõpetajana. Õpetas bioloogiat nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis ning loodusõpetust II kooliastmes. 2007. a omistati Estrile vanemõpetaja kvalifikatsioon. Kui koolireformi tulemusena loodi Viljandisse vaid üks gümnaasium — riigigümnaasium, jäi ta tööle põhikooli (Viljandi Jakobsoni Kool), kus töötas pensionile jäämiseni 2015. a.

Klassijuhataja on olnud II–III kooliastmes.

Igal õppeaastal on Estri õpilased edukalt osalenud maakondlikul bioloogia- ja loodustedusteolümpiaadil. Aeg-ajalt ka vabariiklikus voorus (enamasti gümnaasiumi astmes). Aastate jooksul on paremaid tulemusi saavutanud 3 õpilast: Urmo Võsa, kes osales 2003. a. rahvusvahelisel bioloogiaolümpiaadil, 2004. a. oli ta võistkonna kandidaat. Rahvusvahelisel loodustedusteolümpiaadil sai Siim-Ilmar Nopri 2005. a. pronksmedal ja 2007. a. kuldmedali ja Eha Mäesalu 2006. a. pronksmedali.

Lisaks olümpiaadiks valmistumisele on juhendanud õpilasi TÜ Teaduskooli bioloogiakursuse läbimisel ning internetipõhistes projektides «Tiigriretk», «Noor teadlane». Pidevalt osalesid Estri õpilased projektis «Tere, Kevad».

Ester on ainetundides kasutanud võimaluse korral erinevaid õppemeetodeid. Viimastel tööaastatel töötas välja ja rakendas erinevate õpilasrühmadega vastavalt kooli loovkursuste süsteemile lühikursust, kus käsitleti looduse vaatlemist ning katseid ja mõõtmisi loodusainetes.

Osales ka Taibukate Teaduskooli käivitumisel.Õpilastega suhtlemisel peab oluliseks vastastikust mõistmist ja individuaalset lähenemist. Õpetamisel oli küllalt nõudlik, samas sõbralik ja mõistev. Eksimise korral oli valmis oma viga tunnistama ja ka õpilase ees vabandama.

Osales aktiivselt maakonna aineühenduse töös. Ester oli maakondliku bioloogia aineühenduse esimees aastatel 2007–2011. Alates aastast 2002 kuulus Viljandi maakonna ühe esindajana vabariiklikku bioloogiaõpetajate aktiivi. Ester on tegevliige Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingus selle asutamisest alates 2004. a.

Ester tantsib Jakobsoni kooli segatantsurühmas ja on käinud üldlaulupidudel.

Ester peab ennast tagasihoidlikuks inimeseks, kellele ei meeldi olla tähelepanu keskpunktis.

Oluline koht Estri elus on perekonnal. On koos õpetajast-koolidirektorist abikaasaga üles kasvatanud neli last: Abikaasa Eero on erialalt füüsik ja on olnud Viljandi C. R. Jakobsoni Gümnaasiumi direktor enam kui 15 aastat ja viimased kolm aastat Jakobsoni Kooli direktor kuni 2015. aasta sügiseni, mil jäi koos Estriga pensionile.

 — Jaak (34a) õppis TÜ-s keskkonnatehnoloogiat ja töötab OÜ Hendrikson & KO juhtiv eksperdina.
 — Martin (32a) omandas TÜ-s materjaliteaduste doktori kraadi ja tegutseb TÜ Füüsika Instituudis nanotehnoloogia vallas.
 — Liina (29a) õppis TÜ-s koolieelse lasteasutuse pedagoogiks, praegu kahe väikese lapsega kodus.
 — Madis (25a) õpib TÜ-s magistriõppes ajakirjanduse erialal.

Tütre Liina mõtted:
Mina olen näinud oma ema kolmes rollis — emana, õpetajana ja vanaemana.

Õpetajate lapsena kasvades tundsin pidevalt puudust õhtustest perekesksetest istumistest. Ema õhtutunnid kulusid tundide ettevalmistamiseks ja tööde parandamiseks. See-eest saime vendadega nautida pikka suve ja koolivaheaegu koos vanematega. Ma ei mäleta lapsepõlvest tülitsemist ja uste paugutamist. Kõik ema-laste vahelised küsimused sai lahendatud rahulikult. Ei olnud sundimist ja keelamist, olid soovitused. Ei olnud karistamist, olid mõtlemapanevad vestlused.

Mul on hea meel, et ma põhikoolis just ema oma bioloogiaõpetajaks sain, tänu sellele sai sellest minu üks lemmik õppeainetest. Ta oli kindlate reeglitega õpetaja, kes ei nõudnud lastelt õpikuteksti päheõppimist vaid aitas lastel teksti enda jaoks lahti mõtestada. Ta lähenes teemale alati väga loovalt ja näitlikult. Osadele klassikaaslastele meeldis alati ema tundides täpsustavaid küsimusi küsida - ta vastas alati väga põhjalikult kaasates muidki valdkondi lisaks bioloogiale. Küsimustele vastas ta alati väga elavalt ja säravate silmadega. Oli näha, et talle tõesti pakkus see kõik huvi ja ta andis endast parima, et ka lastele see huvitavaks teha.

Praegusel hetkel on mul eriti hea meel just selle üle, et minu lastel on olemas vanaema. Vanaema, kellel on aega ja tahtmist lastega tegeleda ning headust ja tarkust, mida jagada. Praegu on lapsed veel pisikesed, aga usun, et temast saab tulevikus neile oluline sõber ja nõuandja.


Mirjam (Liina klassiõde, õppis TTÜ-s geenitehnoloogiat):
Minu arust oli õpetaja Ester alati hästi sõbralik, samas pani alati õpilased ennast kuulama. Teemade seletamine oli arusaadav ja väga loogiline. Ja ma ei mäleta kordagi, et ta oleks kuidagi karm olnud kellegi vastu. Ma sain tunnis alati suurema osa asju selgeks, kodus ei pidanud peale konkreetsete ülesannete palju õppima.

Ester on tore ja mõistev kolleeg, kellega on huvitav arutada nii isiklikke kui ka maailma asju.

 

Kokkuvõtte koostas Pilvi Ailt

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079