Praktilised tööd, vanemõpetajate ning metoodikute töökoormus ja tasustamine

Küsitlus on anonüümne. Palume vaid märkida oma , selle asukoht ja EBÜ liige. Oleme Teile väga tänulikud ka siis, kui leiate aega küsimustikule kasvõi osaliselt vastamiseks. Vastuseid analüüsime EBÜ 8. talvekonverentsil.


I osa: vanemõpetajad ja õpetaja-metoodikud

 1. Kas teie koolis on vanemõpetajaid?

Eitava vastuse puhul minge edasi 2. küsimuse juurde
Vanemõpetajal , normkoormus on , muud soodustused .
Kirjeldage vanemõpetaja tasustatavaid lisakohustusi:
Kirjeldage vanemõpetaja tasustamata lisakohustusi:

 2. Kas teie koolis on õpetaja-metoodikuid?

Eitava vastuse puhul minge edasi 3. küsimuse juurde
Õpetaja-metoodikul , normkoormus on , muud soodustused .
Kirjeldage õpetaja-metoodiku tasustatavaid lisakohustusi:
Kirjeldage õpetaja-metoodiku tasustamata lisakohustusi:

 3. Sinu ettepanekud seoses selle teemaga:


II osa: Praktilised tööd sinu koolis ja õppeaines (loodusõpetus ja bioloogia)

 4. Viin praktilisi töid läbi järgmistes klassides: 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

 5. Vahendite hankimise kohta kehtivad minu puhul järgmised väited (tühjad lahtrid on lisakommentaarideks):

A. Kool varustab kõige vajalikuga, ei pea muretsema (tellin, on olemas abiline vms)
B. Ostan ise kõik vajaliku, kulud hüvitatakse vastavalt kokkuleppele
C. Saan osta ise vajalikku etteantud summa piires, ülejäänud ostan ise
D. Saan osta ise vajaliku etteantud summa piires, vastavalt sellele teen praktilisi töid ja ise ei kuluta
E. Lasen õpilastel tuua kõik vajaliku
F. Ostan–hangin ise vajalikud vahendid, kulusid ei hüvitata
G. Kirjutan vahendite saamiseks projekte, kasutan tutvusi ja sponsoreid
H. Kasutan vanu varusid
M. Muud võimalused

 6. Laboritööde puhul abistab mind , ma laboranditasu. Meie koolis üldiselt laboranditasusid.

 7. Mul oleks vaja tundi nädalas, et läbi viia õppekavas ette nähtud praktilisi töid.

 8. Praktiliste tööde eelarve ja vajadused. Pole oluline õpilaste hulk klassis. Pane kirja just see, kui palju Sul kulub või mida arvad töödeks vaja minevat — kui palju tükke või muid ühikuid. Kirjuta ligikaudsed summad ja vali maksimaalselt kolm kõige kulukamat artiklit. Viimasesse lahtrsisse märgi, need õppekava praktilise osa täitmiseks vaja minevad vahendid ja tarvikud, mida saaks osta kool või ka koolid ühishankega jms.

Klass Kulutan  Mille peale? Õppekava praktilise osa täitmiseks oleks vaja järgmisi vahendeid ja tarvikuid
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 9. Veel mõtteid praktiliste töödega seoses:


III osa: Uurimuslikud tööd

 10. Juhendan oma koolis uurimuslikke töid, projekte, loovtöid vms.

Klass Tööde hulk Lisatasu või mõni muu tasutamise kokkulepe?
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  

 11. Vabavastus seoses uurimustöödega:


IV osa: Õppekäigud

 12. Kas teie koolis on piisavalt rahalisi vahendeid õppekäikude korraldamiseks?  


 13. Kui soovite seoses õppekäikudega midagi lisada:


V osa: Õpikud

 14. Kas teie õpilased kasutavad uue õppekava järgseid õpikud?  


 15. Vabavastus õpikute kohta:

»