logo
 
EBÜ materjalid

Lüümikud põhikoolile

© AS Serk | M. Martin | K. Sirel | A. Saar

Lüümikud on esitatud pildifailidena teemade kaupa. Teema juurde on märgitud selle sisukord. Teemapakid on lehelt alla laetavad zip-failidena.

EBÜ materjalid

Selgrootud ja protistid (tähestikuliselt)

— Jõekarbi koda siseküljelt
— Jõevähi eritus-, hingamis- ja vereringeelundkond
— Jõevähi närvisüsteem, seede- ja sigimiselundkond
— Järvekarbi närvisüsteem, seede-, eritus- ja sigimiselundkond
— Järvekarbi vereringe- ja hingamiselundkond
— Järvekäsna siseehitus
— Järvekäsna välisehitus
— Kinglooma väliskuju ja siseehitus (1)
— Kinglooma väliskuju ja siseehitus (2)
— Liimuksolkme areng
— Loomaraku ja taimeraku võrdlus
— Meriristi areng
— Meritähe ehitus: liikumiselundkond
— Meritähe ehitus: seede- ja sigimiselundkond
— Mudaamööbi siseehitus
— Peajalgse ehitus: vereringe- ja hingamiselundkond
— Peajalgse väliskuju, närvisüsteem, seede- ja sigimiselundkond
— Putuka närvisüsteem, seede-, eritus- ja sigimiselundkond
— Putuka vereringe- ja hingamiselundkond
— Putukate suised (mesilane, sääsk, prussakas)
— Silmviburlase siseehitus
— Solkme ja vihmaussi ristlõige
— Teo närvisüsteem, seede- ja erituselundkond
— Teo vereringe- ja hingamiselundkond
— Ussi keha ristlõige: nahklihasmõik
— Vihmaussi närvisüsteem, seede- ja erituselundkond
— Vihmaussi vereringe- ja sigimiselundkond
— Vähi, ämbliku ja putuka väliskuju võrdlus
— Ämbliku seede- ja sigimiselundkond, närvisüsteem ja võrgunäärmed
— Ämbliku vereringe-, hingamis- ja erituselundkond

Selgrootud  

EBÜ materjalid

Kalad

— Kala välisehitus
— Luukala skelett
— Kala siseehitus ahvena näitel
— Kalade soomused
— Ahvena sigimine ja areng
— Kala, kahepaikse ja imetaja vereringesüsteem
— Kala, kahepaikse ja roomaja naha läbilõige

Pildipakk kaladest  

EBÜ materjalid

Kahepaiksed ja roomajad

— Rohukonna sigimine ja areng
— Konna skelett
— Kilpkonna skelett

Pildipakk  

EBÜ materjalid

Linnud

— Kana areng
— Lindude jala kuju
— Lindude lendamine
— Linnu ja imetaja lennuorgani võrdlus
— Linnu noka ehitus
— Linnu seedeelundid
— Linnu sigimiselundid ja muna kujunemine
— Linnu skelett
— Linnu sule ehitus, selle tüübid ja sule areng

Pildipakk lindudest  

EBÜ materjalid

Imetajad

— Mäletsejalise toidu liikumine seedetraktis
— Imetaja naha ehitus
— Segatoidulise imetaja purihammas
— Imetaja skeleti ehitus
— Imetajate (kiskja, veis, näriline) koljud ja hammaste paigutus
— Imetajate (metskits, rebane, küülik) sooltoru tüübid
— Imetaja kuulmiselundi ehitus koera näitel

Imetajad  

EBÜ materjalid

Selgroogsete võrdlus

— Selgroogsete kopsud
— Selgroogsete toese tüübid
— Peaaju üldine ehitus ja ehitus erinevates loomarühmades
— Selgroogse ja selgrootu looma põhiliste elundkondade paigutus kehas
— Selgroogsete hambad

Pildpakk  

EBÜ materjalid

Keskkond

— Kust saadakse energiat?
— Inimese ümber on looduslik ja tehiskeskkond
— Tasakaal on tähtsaim (tehiskeskkond)
— Energiata ei muutu midagi
— Happesademed
— Kasvuhooneefekt

Pildid keskkonnast  

EBÜ materjalid

Muld

— Mulla mõiste ja koostis
— Inimene ja muld
— Liiv ja savi mullas (tööleht)
— Maaharimine
— Muld kui elukeskkond
— Organismide elu mullas
— Sügis ja talv mullas

Pildpakk  

EBÜ materjalid

Õhk

— Õhu koostis
— Õhu soojuspaisumine. Tuul
— Kahjulikud lisaained õhus
— Õhk kui elukeskkond (taimed)
— Loomade elu õhus
— Õhk kui elukeskkond (loomad)
— Põlemine, hingamine, roostetamine
— Soojusjuhtivus

Pildpakk  

EBÜ materjalid

Vesi ja lahused

— Soojus mõjutab vee olekuid
— Meenutame vee omadusi
— Vee ringlemine selle soojendamisel
— Veekogud ei külmu põhjani
— Veeringed
— Veetaimed
— Vesi mõjutab loodust (peatüki kokkuvõte)
— Vesi võib olla mitmes olekus: vesi, jää, aur
— Energiamuutused veeringes
— Kalade elu suvel ja talvel
— Kohastumine eluks vees
— Lahused argielus
— Lahused: lahustuv aine
— Millest koosneb lahus
— Meresügavused
— Vihmapiisk aknaklaasil
— Peegelsile veepind on kõikjal maakeral kumer

Pildpakk  


Litsents

Siin toodud esitlused on Eesti bioloogiaõpetajate poolt koostatud ning lubatud vabalt kasutada ja omapoolselt muuta. Esitluse ettekandmisel on sünnis viidata teose algautorile.

logo
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079