logo
 
Registreerumine Eesti bioloogiaõpetajate sügispäevadele EBO logo
Koostöökoja töörühm koostöös Teaduskooliga ootab meilt ettepanekuid või nägemust olümpiaadi korraldusest või läbiviimisest. Tagasisideks loetakse sedagi, kui jäädakse rahule teaduskooli poolt korraldatava bioloogiaolümpiaadi senise korralduse, läbiviimise ja tagasisidestamisega. Oodatud on üksnes arvamus, mis puudutab õpetajapoolset tegevust, mitte aga žüriid, maakondlikku koordinaatorit ega õpilasi. Millised hea tava normid peaksid kehtima olümpiaadi läbiviivale ja töid hindavale õpetajale?


Arvamus EBO asjus

  Soovi korral avaldage enda nimi  

  Teie seos bioloogiaolümpiaadiga (edasp. EBO) .
                


  Milliseks hindate EBO raskusastet .
                


  EBO tuleks vastata .
                


  EBO piirkonnavoor tuleks läbi viia .
                


  Kuidas võiks toimuda EBO-le registreerumine?


  EBO võiks toimuda .
                


  Kas sooviksite ise õpilaste olümpiaaditöid hinnata? .
                


  Kas Teie arvates vastavad olümpiaadi märksõnad riiklikule õppekavale? .
                


Kui vähegi leiate põhjust, kommenteerige oma vastust vastava küsimuse juurde jäetud lahtrisse.


  Mida sooviksite veel olümpiaadi korraldajatele teada anda?
                


»

Palume vastata võimalikult paljudele küsimustele.
Soovi korral saate igale vastusele lisada kommentaare.
 
 
 
 
Koondame ühingu arvamuse!
 
 
 
 
Sisestusklahv võib edastada vastuse!
Väldi ENTERi juhuslikku vajutust!
 
 
 
 
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079