Urmas Kokassaar
05.01.1963—05.01.2013

in memoriam

 Urmas Kokassaar
See talvepäev äkki tõi troostitu nukruse rinda,
kui ohakas kurku jäi torkima nutmata nutt.
Alles praegu me mõistame kaotuse koletut hinda...Kurb, sõnulseletamatult kurb. Meie hulgast on lahkunud väga eriline inimene, Õpetaja suure algustähega. Nagu ütles üks Sinu õpilastest: «Mõni inimene lihtsalt on loodud Õpetajaks...»

Jah, Urmas, Sa olid oma õpilaste ja kolleegide hulgas alati oodatud! Sinu peale võis kindel olla. Sinu loengud olid alati täiuslikud, sest Sa panid neisse oma tarkust, aega ja hinge. Sinu rahulik heatahtlikkus soojendas hinge. Sind kuulates tekkis alati tunne, et tahaks kuulata veel ja veel.

Ei ole juhus, et Sind valiti korduvalt parimaks õppejõuks ülikoolis ja lemmikõpetajaks Treffneri koolis.

Sind ei ole enam meie hulgas, aga Sinu poolt loodu jääb veel kauaks meiega. Aitäh Sulle sinna taevastele radadele, et suutsid meile nii väheste aastatega nii palju anda!

Bioloogiaõpetajad
Vahetult oma juubelipäeva eel lahkus meie hulgast ootamatult Urmas Kokassaar.

Urmas on avaldanud terve hulga teadulikke publikatsioone, koostanud erinevaid õppevahendeid ja olnud üldhariduskooli õpikute kaasautor. Viimase paarikümne aasta jooksul avaldas ta igal aastal hulgaliselt populaarteaduslikke artikleid erinevates meediaväljaannetes, populariseerides tervislikku toitumist ja harides lugejaid toiduainete biokeemia nüanssides.

Urmas valiti 2006. ja 2008. aastal Tartu Ülikooli realia et naturalia valdkonna aasta õppejõuks, talle on mitmel korral omistatud haridus- ja teadusministeeriumi tänukirju uue õppekava ettevalmistamise, rakendamise, õppekirjanduse loomise ja õpilaste eduka juhendamise eest vabariiklikeks ja rahvusvahelisteks bioloogiaolümpiaadideks. 2009. aastal omistati Urmas Kokassaarele hariduspreemia.

Olnud Tartu ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna loodusteadusliku hariduse keskuse bioloogia didaktika lektor selle loomisest alates (siis Bioloogia-geograafiateaduskonna Bioloogia ja geograafia didaktika keskus), töötas ta 1991. aastast lisaks veel Hugo Treffneri Gümnaasiumis loodussuuna bioloogiaõpetajana.

Urmase lahkumisega jääb suur auk meie loodusharidusse. Pole enam võrratut ja sõnaosavat kirjutajat ega humoorika väljendusviisiga lektorit, innustavat õpetajat. Sügav kaastunne Urmase lähedastele, kollegidele ja meile kõigile, sest oleme kaotanud Urmase lahkumisega palju. Kaastunne teda isiklikult tundnud inimestele ja lähedastele!