logo
 
Sagadi 2007

15. kuni 17. augustini osales rühm bioloogiaõpetajaid Sagadi metsakeskuses,
EBÜ juhatuse initsiatiivil korraldatavatel bioloogiaõpetajate suvepäevadel


Suurepärane ilm, väärikas keskkond, vaimustavad looduslikud tingimused ja väga hästi korraldajate poolt paika pandud programm andis palju uusi teadmisi, mõjus kosutavalt kõigile meeltele, andis meeldiva soovi taas ikka ja jälle minna algaval õppeaastal õpilastega õue avatud silmadega, sest looduses, meid ümbritsevas keskkonnas on alati avastada midagi uut. Hoogsaks avaakordiks kujunes tegevus maastikul, metsamuuseumis, ja talveaias. "Tere tulemast Sagadi metsakeskusesse " - kui palju lihtsaid nippe, et avada kõik meeled. Ülevaatlikud ja informatiivsed olid Helen Luksi ja Taimi Puura ettekanded praktilise loodusõppe võimalustest RMK-s ja Riiklikus Looduskaitsekeskuses. Igatahes on mõlema süsteemi allasutustes mõeldud palju õpilaste mitmekülgseks teenindamiseks. Õpetajatena peaksime pidevalt jälgima nende süsteemide kodulehekülgi, et osa saada huvitavatest ettevõtmistest, mis tihti on just mõeldud õpilastele. Kõiki suvepäevadest osavõtjaid üllatati projekti EAGLE raames valminud õppematerjalidega. Mille kohta osavõtjad laususid vaid ühe üldistuse: "Suurepärased!".

Hilisemas omavahelises arutelus koorus välja, et erinevate projektide raames on valminud palju huvitavaid ja vajalikke õppevahendeid, kuid mitte kõik ei jõua alati kooli, kus neid oleks ka kindlasti vaja. Tuleb tõdeda ka seda, et mitte igas õppeasutuses pole paigas süsteem, mis tagaks uue õppevahendi jõudmisel kooli aineõpetaja teavitamist. Nii mõnigi kord on see jäänud stoppama omas koolis. Suvepäevade raames leidis aga praktilist kasutamist vett taluval kilelinal valminud õppematerjal "Pisiloomi vees ja selle piiril". Praktilise liigiõppe korraldajaks oli oma ala suurepärane asjatundja Merike Palginõmm, kes lisaks veenis oma mahuka mündikogu tutvustamisega ka selles, kuidas on võimalik oskuslikult kasutada münte liigiõppes, geograafias, ajaloos, matemaatikas.

Neile, kes on varem viibinud Sagadi Looduskooli poolt korraldatud koolitustel, meenutab väga erudeeritud looduse suurepärast interpreteerijat Urmas Kaja. Seda võisime kogeda ka seekord tehes temaga ühiselt metsaretke. Kui lisaks heale fotovarustusele suudaksime järgida Arne Aderi poolt tutvustatud kümmet käsku looduse pildistamiseks, siis peaksime olema suutelised loodust piisavalt hästi jäädvustada - pildistada. Kas see aga tegelikkuses ikka nii on võis igaüks veenduda, kui oli aeg iseseisvalt pildistada. Tänaseks on igaüks vast selles veendunud ja jõudnud arusaamisele, et lisaks eelöeldule on vaja aastatepikkust kogemust, väga head looduse tundmist, kannatlikkust ja järjekindlust. Seda evis meie hulgast kõige enam tõenäoliselt Margus Pedaste, kelle kümme Sagadis tehtud loodusfotot Arne Aderi ja kõigi osavõtjate hilisõhtuses töötoas hinnata olid. Kolmandal päeval toimunud rühmatööd ja ühisarutelu keskendus õuesõppe kogemuste aruteludele põhikooli- ja gümnaasiumibioloogias. 

Asta Tuusti asjalikul juhtimisel tehtud kokkuvõte ei keskendunud mitte ainult kogemuse rääkimisele, vaid ka probleemide nägemisele ja võimaluste märkamisele, mis ei nõua suuri kulutusi ja kellegi käske ning korraldusi - meis enestes olevaid reserve. Arutelu andis veelkord kinnitust selle kohta, et meie koolides on väga erilaadseid kogemusi, millistest tuleks kindlasti ka rääkida oma ühingukaaslastele. Seepärast mõlguvad 2008 bioloogiaõpetajate talvepäevade põhiideed ka sellise võimaluse loomise suunas.

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu suvepäevad on toimunud. Need päevad kujunesid sõbralikuks ja meeldivaks ka just seepärast, et kõik nendest osavõtjad olid avatud vastu võtma pakutavat ja osalesid programmis maksimaalse huviga. Osavõtjate arvamus oli, et edaspidi võiks midagi sarnast toimuda jätkuvalt. Jäi kõlama mõte, et edaspidi võiks need toimuda EBÜ suvekooli nimetuse all, toimuda võiks need järjepanu Eestimaa erinevates piirkondades. Kindlasti ei saa eesmärgiks olla ürituses osavõtjate massilisus, vaid eelkõige selle kvaliteet, nii nagu ka seekord.

Lõpetuseks tahan siinkohal tänada veekord kogu Sagadi metsakeskuse ja looduskooli suurepärast meeskonda, kes kõik osalesid programmi koostamisel ja selle korraldamisel ning selle kõige suurepärast koordineerijat meie ühingu liiget Asta Tuustit. Aitäh!

Andres Raa,
EBÜ juhatuse liige

logo
logo


Meie toetajad:
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079