Laiendatud õpikeskkondade kasutamine
uurimusliku õppe rakendamiseks
uue õppekava kontekstis


Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing koostöös RMK Sagadi looduskooli ning Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskusega korraldab Euroopa Sotsiaalfondi programmi «Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014» projekti Laiendatud õpikeskkondade kasutamine uurimusliku õppe rakendamiseks uue õppekava kontekstis raames õpetajate koolituse, mille käigus valmivad õppeaineid lõimivad digitaalsed õppematerjalid läbivate teemade kohta.

Toimub kaks koolitusseminari:

1. koolitusseminar
15.-16. oktoobril 2010 RMK Sagadi looduskoolis
Teemad:
• Õppeainete lõimimine ja läbivad teemad uues õppekavas
• Säästva arengu haridus ja keskkonnaharidus
• Uurimuslik õpe õuesõppe kontekstis
• Virtuaalsed õpikeskkonnad

2. koolitusseminar
12.-13. novembril 2010
Teemad:
• Digitaalsete õppematerjalide (õpiobjektide) koostamise põhimõtted
• Praktiliste uurimuslike tööde läbiviimine
• Digitaalsete õppematerjalide loomise kavandamine. Materjalide kogumine (fotod, videod, helilindistused jms) Sagadi muuseumis ja looduses.

Osalustasu 600 krooni. Osalejatele on kindlustatud toitlustamine ja majutus.Info ja registreerumine:
Asta Tuusti
RMK Sagadi metsakeskuse arendusjuht
Tel. 6767896
Mob. 5076485
Asta.Tuusti@rmk.ee