Võrgustikutöö uudiskiri


Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kodulehelt saab lugeda õpetajate võrgustikutöö uudiskirja esimest numbrit.
Uudiskiri toetab õpetajate kutse- ja erialast võrgustikutööd ning see valmib ESFi programmi «Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014» raames.

Uudiskirja esimene number täismahus:
http://www.ekk.edu.ee/opetajale/uudiskiri

Uudiskirjast saab lugeda veel lühisõnumeid ja uudiseid koolituste, ühenduste tegemiste jm kohta; tutvustatakse pedagoogide võrgustike arendamise konkursi tingimusi; arutletakse töönõustamise vajalikkuse üle, samuti joonestamise kui õppeaine kohast uues RÕKis. Ennast tutvustavad Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit, Eesti Kehalise kasvatuse Liit, Käsitööõpetajate Selts «Aita», Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit, Bioloogia- ja Geograafiaõpetajate Liit, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing, Lääne-Virumaa Algklassiõpetajate Liit, Eesti Ajalooõpetajate Selts, MTÜ Kunstihariduse Ühing ja Eesti Tööõpetajate Selts.

Kaastööd (ka fotod) õpetajatelt, koolijuhtidelt, seltsidelt, ühendustelt, aineliitudelt jm on oodatud aadressil elve.kukk@ekk.edu.ee või madli.leikop@ekk.edu.ee