Bioloogiaeksam arvudes


2010
2011
Keskmine tulemus
59,27
59,95
Sooritajate hulk
3244
2781
Eesti õppekeeles sooritanuid
2696
2303
Vene õppekeeles sooritanuid
527
478
Eesti õppekeele keskmine
60,03
61,25
Vene õppekeele keskmine
54,75
53,67
Maksimumtulemus
97
99
Alla 20p sooritajatate hulk
32
44
Lisaeksami sooritajate arv
23
23
Poiste keskmine tulemus
57,32
60,79
Tüdrukute keskmine tulemus
60,05
59,56

Info: Liia Varend