LoTe projekti raames sisustati Euroopa Liidu finantseerimisel Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse ja Tallinna Ülikooli loodusteadusliku hariduse õppekabinetid.


Kuna 29. oktoobril toimunud koolitusele oli soovijaid rohkem kui jagus kohti ning paljudele soovijatele tuli vastata eitavalt, otsustati 5. detsembril 2008. a koolitust korrata. 5. detsembri koolitusel osalejatest moodustatakse 25 õpetajast koosnev ekspertgrupp, kes jätkab ka jaanuari lõpus, märtsis ja mais toimuvatel jätkukoolitustel.

Koolitusel tutvustatakse kaasaegset õppetehnikat ja nende kasutamise metoodikat loodusteaduste õpetamisel uurimusliku õppe keskkonnas. Muuhulgas pööratakse tähelepanu tööle digitaalstete andmekogujatega, mille soetamine saab koolidele võimalikuks Tiigrihüppe raames.

Koolituse sisu on interdistsiplinaarne, tutvustatavad praktilised tööd on rakendatavad kõigis ainetundides ning seetõttu ootame koolitusele nii bioloogia, keemia, füüsika, geograafia kui ka loodusõpetuse õpetajaid.

Koolitus 5. detsembril k.a on tasuta ja toimub kell 11.00-18.00 Tartus Vanemuise 46 õppehoone ruumides 107 ja 108.

Koolitust viivad läbi: Anne Laius, Lauri Mällo, Margus Pedaste, Aarne Tõldsepp, Erkki Tempel, Klaara Kask, Koit Timpmann ja Kalev Tarkpea.


Registreeruda saab kuni 28. novembrini 2008 aadressil: klaara.kask@ut.eeKoolitusprojekti juht ja info: Klaara Kask
telefon 737 5083