LoTe seminar

 

Loodusteadusliku ja tehnoloogiaalase hariduse jätkusuutlikkuse tagamine kõigil õppetasanditel

LoTe projekti "Loodusteadusliku ja tehnoloogiaalase hariduse jätkusuutlikkuse tagamine kõigil õppetasanditel" raames (Euroopa Liidu finantseerimisel) sisustati Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse ja Tallinna Ülikooli loodusteadusliku hariduse õppekabinetid.

29. oktoobril 2008. a toimub nendes klassides koolitus loodusainete õpetajatele. Koolitusel tutvustatakse kaasaegset õppetehnikat ja selle kasutamise metoodikat loodusteaduste õpetamisel uurimusliku õppe keskkonnas. Muuhulgas pööratakse tähelepanu tööle digitaalstete andmekogujatega, mille soetamine saab koolidele võimalikuks Tiigrihüppe raames. Oluliseks muutub seejuures varasem kogemus, mida koolitus pakub.

Koolituse sisu on interdistsiplinaarne, tutvustatavad praktilised tööd on rakendatavad kõigis ainetundides ning seetõttu ootame koolitusele nii bioloogia-, keemia-, füüsika-, geograafia- kui ka loodusõpetuse õpetajaid.

Koolitusel osalejatest moodustatakse 25 õpetajast koosnev ekspertgrupp, kes jätkab ka jaanuari lõpus ja aprillis toimuvatel sessioonidel.

Esimene koolitus on tasuta ja toimub 29. oktoobril 2008 kell 11:00-18:00 paralleelselt Tartus, Vanemuise 46-108 ning Tallinnas, Narva mnt 25-B209.

Koolitust viivad läbi:
Tartus Anne Laius, Lauri Mällo, Margus Pedaste, Aarne Tõldsepp, Erkki Tempel, Klaara Kask, Koit Timpmann ja Kalev Tarkpea.
Tallinnas (rõhuasetusega füüsikal): Priit Peiska, Anneli Roode ja Tõnu Laas.

Registreeruge hiljemalt 27. oktoobriks aadressil: klaara.kask@ut.ee

Info koolitusprojekti juhilt
Klaara Kask
telefonil 737 5083