«Keskkonna mitu nägu»


Tartu Ülikooli LoTe teaduskonna Loodusteadusliku hariduse keskus korraldab interdistsiplinaarse koolituse «Keskkonna mitu nägu», mille eesmärgiks on uues õppekavas rõhutatud uurimusliku õppe olemuse ja koha mõistmine ning selle rakendamisvõimaluste tutvustamine; Vernier' seadmete tutvustus ja nende kasutamiskompetentsi suurendamine; interdistsiplinaarse iseloomuga praktiliste tööde koostamise kompetentsuse kujundamine.

Täiendkoolitus on planeeritud kolme ühepäevase sessioonina jaanuaris, veebruaris ja märtsis. Iga sessioon sisaldab nii laia kandepinnaga teoreetilist kui seda kinnistavat praktilist osa. Osalejad saavad interdistsiplinaarsed uurimuslike suunitlusega praktiliste tööde juhendid, mis tuginevad Vernier’ andmekogujate ning sensorite kasutamisele keskkonna erinevate aspektide nn „nägude” uurimisel. Alternatiivvariandina tutvustatakse ka samade praktiliste tööde läbiviimise võimalusi traditsiooniliste koolilabori või igapäevaelust tuttavate vahenditega.

Koolituse väljundiks on üks iseseivalt koostatud praktilise töö juhend. Parimate juhendite autoritele pakutakse publitseerimisvõimalust KIK-i toetusel väljaantavas kogumikus.

Kõik koolitusel osalenud saavad täiendkoolitustunnistuse, mis kinnitab 40 tunni ulatuses ekspertoskuste omandamist vastavasisulise koolitusel.

Koolitusele oodatakse kõigi loodusteaduslike õppeainete (füüsika, keemia, bioloogia, geograafia ja loodusõpetuse) õpetajaid. Kuna kohtade arv on piiratud 30ga, siis soovijate rohke arvu korral peetakse rühma moodustamisel silmas kõigi õppeainete õpetajate proportsionaalset esindatust ning samuti regionaalsuse printsiipi.

Esimene sessioon toimub 22. jaanuaril 2010.a., Vanemuise 46-108 algusega kell 11:00

Järgmiste sessioonide ajad täpsustatakse arvestades osalejate soove.

Osalustasu 500 EEK (+ käibemaks).

Osavõtu soovist palume teatada e-maili teel klaara.kask@ut.ee või telefonil 735 5809
hiljemalt 18. jaanuariks 2010.

Koolitusprojekti juht ja info: Klaara Kask
telefon 737 5083