Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss 2011

Haridus- ja Teadusministeerium ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus kuulutavad välja üleriigilise õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkursi 2011.

Konkursi eesmärk on innustada õpilasi märkama ja põhjalikumalt uurima neid ümbritsevat keskkonda. Konkursil välja valitud tööde esitajad saavad maikuus osaleda Türgis rahvusvahelisel keskkonnaprojektide olümpiaadil INEPO.

Konkursil saavad osaleda 6.-12. klasside õpilased.
Ühe töö autoriks võib olla kuni kaks õpilast.
Töö teema peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga.

Töid retsenseerivad eriala spetsialistid. Hindamisel pööratakse tähelepanu järgmistele punktidele:
— töö vastavus teemale
— faktilise materjali kasutamine
— autori omapoolne materjali analüüs
— üldised vormistamisnõuded (viited, töö liigendatus jne)
— teksti arusaadavus ja stiil
— illustratiivse materjali otsatarbekus
— kasutatud kirjanduse otstarbekus
— omavaatlus ja praktiline töö

Referaadid hindamisele ei kuulu.

Uurimistööle tuleb lisada eraldi lehel ühe lehekülje pikkune eestikeelne kokkuvõte, kus antakse ülevaade tööst, metoodikast, tulemustest ja järeldustest. Kokkuvõtte palume saata ka elektrooniliselt aadressil margit.sokk@teec.ee. Märksõnaks kirjutage autori nimi ja töö teema. Kokkuvõtted avaldatakse konverentsi kogumikus.


Keskkonnaalane uurimustöö tuleb saata 1. märtsiks 2011 aadressile

Tartu Keskkonnahariduse Keskuses
Kompanii 10
Tartu 51007
Ümbrikule lisada märge «Uurimustöö». Korralikult vormistatud uurimustööle tuleb lisada eraldi lehtedel kokkuvõte ja töö autori(te) andmed: nimi, kool, klass, juhendaja, e-posti aadress ja telefon.


Konkursile esitatud uurimistööde autorid ja juhendajad kutsutakse konverentsile, mis toimub 29. märtsil 2011 Tartus.

Konverentsi täpne aeg ja koht teatatakse osalejatele hiljem. Konverentsile esinema ja oma töid tutvustama palutakse põhikooli astme kümne parema ja gümnaasiumi astme kümne parema töö autorid, kellel tuleb esitada oma töö põhjal 5-10 minuti pikkune ettekanne.

Konverentsil hindab komisjon autorite esitlust ja esinemisoskust, küsimustele vastamist ja töö sisukust. Hindamiskomisjoni hinnetele liidetakse retsensendi hinne ja saadud punktide alusel antakse välja auhinnad. Þürii valib välja kuni kaks paremat tööd, mis esindavad Eestit 18.-21. mail 2011 Türgis toimuval Rahvusvahelisel Keskkonnaprojektide Olümpiaadil (INEPO).

30 konkursist osa võtvat õpilast saavad suvel osaleda Sagadi looduskoolis toimuvas 3-päevases õppelaagris. Laagri toimumise täpne aeg selgub hiljem.


Juhendavaid õpetajaid ootame 6. jaanuaril 2011 kell 11:00 Tartu Keskkonnahariduse Keskuse saali 4-tunnisele koolituspäevale-seminarile. Koolitusel jagavad kogenud uurimistööde juhendajad teiega oma kogemusi, saame ülevaate INEPO-l toimuvast, räägime lühidalt õpilaste teadustööde riiklikust konkursist ja üleriigiliste keskkonnalaste uurimustööde konkursist ning vaatame koos üle konkursi reeglid.

Koolitus-seminar on mõeldud nii kogemustega kui ka uutele juhendajatele.
Osavõtjatele tunnistus.

Kontakt: Margit Sokk,
e-mail: margit.sokk@teec.ee,
tel. 7366120Ka õpilaste teadustööde konkursi tähtaeg on 1. märts 2011. Konkursi tingimustega saab tutvuda Sihtasutus Archimedes veebis. Elektrooniline osalusvorm ja dokumentide üleslaadimise keskkond asub aadressil http://www.archimedes.ee/konkursid

Lisainformatsioon: Kaili Kaseorg,
tel 730 0332 või 5805 0869,
e-mail: kaili.kaseorg@archimedes.ee