Keskkonnaamet pakub kevadisi õppeprogramme

Keskkonnaamet pakub alates 5. aprillist kuni 15. juunini üldhariduskoolidele ja lasteaedadele ligi 100 erinevat õppekavakohast programmi, mis aitavad koolis õpitut praktiliste kogemuste ja vaatlustega rikastada.

Programmid on koolidele ja lasteaedadele tasuta. Juhendajateks on keskkonnahariduse spetsialistid. Programme viiakse läbi Keskkonnaameti looduskeskustes, õppe- ja matkaradadel, koolide juures õuesõppealadel või koolis. Samuti pakutakse näiteks Pärnumaal võimalust tutvuda piirkondliku jäätmekeskuse ja reoveepuhastiga.

Programmid on koostatud aktiivõppena ning pakuvad osalejatele vaheldusrikast tegevust ja ümbritseva tunnetamist kõigi meeltega. Teemad hõlmavad vee kasutamist ja kaitset, jäätmekäitlust, looduskaitset ja elurikkust, kooslusi ja nende kujunemist, pinnavorme ja nende tekkelugu ning aastaaegadega seonduvaid muutusi looduses. Kõikides maakondades saavad koolid ja lasteaiad tellida jäätmeteemalist programmi «Sipelgas Ferda vähendab prügi», milles õpetatakse prügi kogust vähendama ja säästvalt tarbima.

Keskkonnaametil on Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel võimalik kompenseerida tänavu 170 kooli transpordikulu 2000 krooni ulatuses, osalemaks Keskkonnaameti pakutavatel õppeprogrammidel, Täpsemat infot transpordi kompensatsiooni võimaluste kohta saab maakondade keskkonnahariduse spetsialistidelt, kelle kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Keskkonnaameti pakutavate programmide nimekirjaga saab tutvuda kodulehel www.keskkonnaamet.eeKEVADISED ÕPPEPROGRAMMID. Täpsem info programmide sisu kohta (töölehed ja programmide kirjeldused) on kättesaadav Keskkonnahariduse andmebaasis www.keskkonnaharidus.ee


Lisainfo: Maris Kivistik, Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja, tel 5183249.

Aet Truu, Keskkonnaameti pressiesindaja, 6272195, 5108854, aet.truu@keskkonnaamet.ee