«Eesti looduskaitse 100» viktoriinisarja III vooru tähtaeg pikenes

Keskkonnaamet pikendas «Eesti looduskaitse 100» viktoriini III vooru küsimustele vastamise tähtaega õpetajate palvel pühapäeva, 17. jaanuarini, kuna vahepeal oli lastel koolivaheaeg.

Elektrooniliseks vastamiseks tuleb täita vastuste lahtrid keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee). Arvestusse lähevad ainult need vastused, kus on märgitud vastaja ees- ja perekonnanimi, kui on, siis ka kool, klass ja õpetaja nimi ning elektronposti aadress ja kontakttelefon.

Posti teel vastamiseks tuleb lisaks vastustele paberile samuti märkida oma ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon ja aadress ning juhul, kui õpitakse koolis, siis ka kool, klass ja õpetaja nimi. Kiri saada enne 17. jaanuari aadressil «Eesti looduskaitse 100», Eesti Loodus, pk. 110, Tartu 51002.

Keskkonnaamet koostöös Eesti Loodusega tähistab looduskaitse suurt juubelit muude ürituste hulgas viktoriinisarjaga «Eesti looduskaitse 100». Oktoobrist märtsini ilmuvad igas Eesti Looduse numbris Eesti looduskaitse valdkondi puudutavad küsimused. Samad küsimused on keskkonnaameti kodulehel. Vastamisel on abiks Eesti Looduse ja Loodusesõbra artiklid alates 2006. aastast. Iga vooru küsimustele oodatakse vastuseid keskkonnaameti kodulehel või EL postiaadressil. Õigete vastuste eest saadud punktid arvutatakse viktoriini jooksul kokku ja parimaid auhinnatakse looduskaitsekuu avamisel 2010. aasta maikuus.


Lisainfo: Margit Turb, keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tel 766 9293, 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee