Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss õpilastele

Haridus- ja Teadusministeerium ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus kuulutavad välja üleriigilise õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkursi.


Tööde esitamise tähtaeg on 18. märts 2010. Töö teema peab olema seotud looduse ja keskkonnaga. Osalema kutsutakse 6.-12. klasside õpilasi. Ühe töö autoriks võib olla kuni 2 õpilast.

Töid retsenseerivad eriala spetsialistid. Hindamisel pööratakse tähelepanu järgmistele punktidele:
— üldised vormistamisnõuded (viited, töö liigendatus jne)
— töö vastavus teemale
— faktilise materjali kasutamine
— teksti arusaadavus ja stiil
— illustratiivse materjali otsatarbekus
— autori omapoolne materjali analüüs
— kasutatud kirjanduse otstarbekus
— omavaatlus ja praktiline töö

Referaadid ei kuulu hindamisele.

Uurimistööle tuleb lisada eraldi lehel ühe lehekülje pikkune eestikeelne kokkuvõte, kus antakse ülevaade tööst, metoodikast, tulemustest ja järeldustest. Palume saata kokkuvõte ka elektrooniliselt aadressil margit.sokk@teec.ee. Kokkuvõte trükitakse ära konverentsi kogumikus.

Konkursile esitatud uurimistööde autorid ja juhendajad kutsutakse konverentsile, mis toimub 14. aprillil 2010 Tartus.

Täpne aeg ja koht teatatakse osalejatele hiljem. Konverentsile esinema ja oma töid tutvustama palutakse 10 parema põhikooli ja 10 parema gümnaasiumi töö autorid, kellel tuleb esitada oma töö põhjal 5-10 minuti pikkune ettekanne (PowerPoint).

Konverentsil hindab komisjon autorite esitlust ja esinemisoskust, küsimustele vastamist ja töö sisukust. Hindamiskomisjoni hinnetele liidetakse retsensendi hinne ja saadud punktide alusel antakse välja auhinnad. Þürii valib välja kuni kaks paremat tööd, mis esindavad Eestit 19.-22. mail 2010 Türgis toimuval Rahvusvahelisel Keskkonnaprojektide Olümpiaadil.

Keskkonnaalane uurimustöö tuleb saata 18. märtsiks 2010 aadressile:

Tartu Keskkonnahariduse Keskuses
Kompanii 10
Tartu 51007.
Ümbrikule lisada märge «Uurimustöö». Korralikult vormistatud uurimustööle tuleb lisada eraldi lehtedel kokkuvõte ja töö autori(te) andmed: nimi, kool, klass, juhendaja, e-posti aadress ja telefon.

Kontakt: Margit Sokk, margit.sokk@teec.ee, tel. 7366120