SAMBLAD
Mare Leis:
Tulge nüüd aga samblasõpradeks!
 Eesti taimestik, taimkate ja selle kaitse: SAMBLAD
 Klass Pärislehtsamblad (Bryopsida)
MITMESUGUST
Diana Sarik:
Maaülikoolis programmi BeSt raames valminud õpiobjektid. Mõned ehk sobivad ka gümnaasiumitasemele. (ilmselt vajab ligipääsukoodi)
 https://www.emu.ee/oppijale/e-ope/opiobjektid/
TAIMEDE LUMMUS
Tiia Kurvits:
Tippkeskuse veeblehele panime 2012. aastal toimunud taimede lummuse päeva  jaoks koostatud slaidid
 Miks õppida taimi tundma?
PUUD
Ursula Erik:
võibolla oleks praegused netiõppurid ('ainete integreerimise raames') ka sellisest asjast huvitatud: 
 Tree guide (puude määraja) (ingliskeelne)
 Tree identification key — see on eriti tore ja klassikalise määraja stiilis ingliskeelne koduleht
LAMBAD
Peep Piirsalu:
 Lambakasvatussaadused
 Lammaste pügamine ja villa esmane käitlemine
VEE ÖKOSÜSTEEMID
Peeter Nõges:
Koostöös TÜ-ga «Kliimamuutuse mõju veeökosüsteemidele ning põhjaveele Eestis ja sellest tulenevad 
veeseireprogrammi võimalikud arengusuunad»  
 249-lk pdf dokument
BIOTOOBID
Merle Ööpik: 
olen Ökoloogia ja Eesti biotoopide kursuse raames teinud järgmised materjalid:
 Maismaa- ja veekogude ökosüsteemid — ülevaade ja võrdlus
 Ökoloogia: skaalad, uurimismeetodid ja tulemuste teaduslik esinduslikkus
 Rannarohumaad
«Viimase materjali kordamise rubriigis testid töötavad tehnilistel põhjustel ainult sel ajal, kui mul kursus käib. 
Kui vaja, siis võin need ka mingil konkreetsel ajal kättesaadavaks teha. 
Tartu Keskkonnahariduse Keskuse palvel olen koostanud ka kirjaliku materjali uurimistöödest ja nende vormistamisest»:
 Uuri ja kirjuta ehk nõuded uurimistööle ja selle vormistamisele
FÜTOPATOLOOGIA
Eve Runno-Paurson:
«Olen teinud fütopatoloogia kursuse raames 2012. aastal 2 õpiobjekti»
1. Kartuli-lehemädanik, mugula pruunmädanik (Phytophthora infestans)
 http://phytophthorainfestans.weebly.com/
2. Kartuli-varrepõletik, mugula märgmädanik (Erwinia chrysanthemi, Erwinia carotovora ssp. carotovora, 
Erwinia carotovora ssp. atroseptica)  http://erwiniacarotovora.weebly.com/
ELURIKKUS
Karin Kruusmaa:
Minu poolt oleks pakkuda sellised materjalid:
 Elurikkus meie ümber
 Elurikkuse kaitse põllumajanduses: ohustatud loomatõud ja taimesordid Eestis
Lastele (vanuses 5-11) mõeldud elurikkust tutvustav materjal oli ülipopulaarne nii koolides kui lasteaedades. 
Ohustatud tõugude kohta trükis pigem sobiks gümnaasiumi astmele tutvustamiseks. 
MEREORGANISMID
Sirje Vilbaste:
Minul on e-õppematerjal mereorganismide kohta
 Mereorganismide kultiveerimine
SINIVETIKAD
Kai Piirsoo:
Mina olen rakendushüdrobioloogia õppekava raames teinud e-õpiobjekti sinivetikatest.
 Sinivetikad
TAIMED
Malle Leht:
«Koostasin taimede määramistunnuste abimaterjali, pildid ja seletused, sobib kasutada õpetajatele ja õpilastele ka»
 Taimede määramistunnused
AIANDUS
Kadri Karp:
 Mesimurakas (Rubus arcticus)
 Aedmustikas
SEENETEADUS
Bellis Kullman:
Olen teinud kuus õpiobjekti, millest võiks olla abi seeneteaduse õpetamisel:
 Seente olulisus 
 Sissejuhatus mükoloogiasse
 eSeeneriik 
 Kaasaegne seente süsteem 
 Endofüütsed seened taimedes 
 Veeseenestik 
FÜTOPLANKTON
Kairi Maileht:
 Fütoplanktoni liigid
MAHEPÕLLUMAJANDUS
Elen Peetsmann:
 Maheklubi koduleht
VETIKAD
Reet Laugaste:
 Sinivetikad: kes nad on ja miks nad on ohtlikud
MULD
Professor Raimo Kõlli võib huvilistele saata oma brošüüri
«Muldade kogu, agromullateaduse kursusetöö ja mullastiku iseloomustuse koostamise juhend»
Huvilised, palun saatke oma postiaadress Juhani Püttseppale (juhani@emu.ee)
MÜRA JA SELLE MÕÕTMINE
Märt Reinvee ja Matis Luik (tuleksid oma müraloenguga kokkuleppel ka koolidesse esinema, kirjuta: matis.luik@emu.ee)
 Müra ja selle mõõtmine
MAAÜLIKOOLI LOODUSTEADUSTE KOOL
Juhani Püttsepp: Vaadake meie õpilastööde kogumikku!  


Nukkude nimed

Kohtumisõhtul nukkudega «Entris» 18. jaanuaril pakkusid bioloogiaõpetajad ühele musta peaga Inglismaalt pärit nukule, kellel polnud veel nime, järgmisi nimesid: Matilda, Soffi, Isabel, Keira, Betty, Elisabet, Lote, Eva-Mari, Ana, Isadora, Biota, Maarja, Lora, Katre, Emma, Debora, Kiku, Bioola, Scarlet, Trast-Ju, Trusty, Hanna, Lonni, Miina, Carmen, Johanna, Loviisa, Luisa, Maria, Helena, Heleen, Loria, Ingel, Gracy, Laura, Mirjam, Suusi, Susan, Leedi.

Nukk, otsustas, et kõige rohkem meeldib talle nimi Suusi, ühtlasi palub ta õpetajat, kes selle nime välja nuputas enda ristiemaks ja palub teatada endast ja enda postiaadress Juhani Püttseppale (juhani@emu.ee), sest tahab talle kinkida nukuraamatu, kus sees on tema sõbrannade lood.

Vaata siit