Kooli ja õpetaja valmisolek uuendatud riiklike õppekavade elluviimiseks

Eesti Õpetajate Liit koostöös Haridus- ja teadusministeeriumiga korraldavad 24. ja 25. märtsil 2010 algusega kell 11:00 Viimsi Koolis (Randvere tee 8, Haabneeme, Harjumaa) konverentsi.


Sissejuhatavate teemade juures käsitletakse pidevalt muutuva ühiskonna haridus- ja kasvatusväärtusi. Põhjendatakse õppekava muutuste vajadust ning selgitatakse uuendatud ainekavadekavade sisu ning hariduskorraldust. Ülikoolide abiga käsitletakse õpetajakoolituse sisu ja kvaliteeti, õpetajate valmisolekut oma kutsetööks.

Paneeldiskussioonis arutletakse kooli ja õpetajate valmisoleku üle uuendatud õppekava rakendamiseks koolides, õpetajate täiendkoolituse vajadusi.

Konverentsil saame väikese ülevaate muudatusi toetavatest positiivsetest kogemustest.

Registreerimine Eesti Õpetajate Liidu kodulehel


Päevakava:

Kolmapäev, 24. märts
Kooli ja õpetajate uued ülesanded seoses uuendatud õppekavaga

 10:00 — 10:45   külaliste saabumine, saabumiskohv, müügiletid
 11:00   avamine
 11:15 — 12:00   Riigikogu kultuurikomisjoni sõnum
Tõnis Lukas, haridus- ja teadusminister
 12:00 — 13:30   Väärtused ja väärtuskasvatus Eesti ühiskonnas
TÜ Eetikakeskus
Õpilane väärtuskasvatuse subjekt või objekt?
Viive-Riina Ruus, Tallinna Ülikool, emeriitprofessor
Uus õppekava vastu võetud — kuidas edasi?
 13:30 — 14:30   Lõuna
 14:30 — 14:50   Õppekavale seatud eesmärgid, tööprotsess ja tulemused,
Ain Tõnisson, Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekava talituse juhataja
 14:50 — 17:00   Paneeldiskussioon — Riiklike õppekavade muudatused
    Paneelis on ainevaldkondade juhid: Miia Rannikmäe, Mari Kadakas, Piret Kanne, Sirje Pihlap, Lea Koppel, Ülle Kikas, Mare Oja, Inge Raudsepp, Marko Reedik
 17:00 — 17:30   Päeva kokkuvõte

Neljapäev, 25. märts
Õpetajahariduse sisu ja kvaliteet

  9:00 — 9:20   Margus Pedaste, Tartu Ülikooli Pedagogicumi direktor
Haridusteaduste ja õpetajakoolituse edendamise programm Eduko
  9:20 — 9:40   Mai Normak, Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse osakonna juhataja
Muutused ja muudatused õpetajakoolituses
  9:40 — 9:50   Liia Jung, Hariduse Kutsenõukogu liige, Tallinna Ühisgümnaasiumi õpetaja
Õpetajakutse omistamine
  9:50 — 10:10   Edward Kess, Tallinna 37. Keskkooli õpetaja
Noor õpetaja — alguse asi
 10:10 — 10:25   Helen Sabrak, Tallinna Kunstigümnaasiumi õpetaja
Õpetajatöö võlu
 10:25 — 10:30   Meedi Neeme, Rocca al Mare Seminari juht
Õpetajate täiendkoolituse ootused ja vajadus
 10:30 — 11:00   Leelo Tiisvelt, Viimsi Keskkooli direktor
Kujundav hindamine koolis
 11:00 — 11:45   Lõuna
 

Uuendust toetavad positiivsed kogemused

 12:00 — 12:40   Tiigrihüppe SihtasutusKaasaegsed tehnoloogiad uute õppekavade kontekstis

Elo Allemann, Tiigrihüppe Sihtasutuse projektijuht
Õpetajad ja õpilased rahvusvahelises veebipõhises koostöös programmi Sõpruskoolid Euroopas/etwinning näitel.

Ingrid Maadvere, Tiigrihüppe SA ja Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog
Haridusveeb Koolielu kui õpetajate kohtumispaik

Aimur Liiva, Tiigrihüppe SA loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonna juht
Tiigrirobot, TehnoTiiger ja TikiTiiger koolis
 12:40 — 12:55   Margit Timakov, Intelleo projektijuht, Tallinna Ühisgümnaasiumi õpetaja
Õpetaja infotehnoloogiline töökeskkond
 12:55 — 13:10   Epp Vodja, Eesti Majandusõpetajate Selts
Õpetajate ettevõtlikkus ja koostöövõime ettevõtlusõppe rakendamisel koolis
 13:10 — 13:30   Miia Pallase, Pühajärve Põhikooli direktor
Lehte Jõemaa, Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees
Väärtuskasvatuse põhimõtted ja võimalused õpetajate meeskonnatöös koolis
 13:30 — 15:00  

Paneeldiskussiooni temaatika:
1. Millised ülesanded lisanduvad uue õppekava rakendumisega kooli pidajale, koolile ja õpetajale?
2. Kas ja millist täienduskoolitust vajaksid õpetajad?
3. Mis muutub õpilastele paremaks uue õppekava rakendumiselga?

   

Paneeldiskussioonis osalevad:
• Eesti Koolijuhtide Ühendus
• Eesti Lastevanemate Liit
• Eesti Õpilasesinduste Liit
• Eesti Õpetajate Liit
• Eesti Linnade Liit
• Eesti Kirjastajate Liit
• Tiigrihüppe SA

 15:00 — 16:00   Suhtlemine ja koosviibimine
     

Täiendavad küsimused telefonidel 5114557 Lehte Jõemaa ja 5254547 Ester Muni