Eesti Maaülikooli pressiteade

 

5. novembril 2008

Maaülikooli ja AS Loodusfoto ühistöös on valmis saanud õpik «Sissejuhatus looduskaitsebioloogiasse». 6. novembril kell 15 esitletakse raamatut Eesti Maaülikooli peahoone aulas Kreutzwaldi 1A.

Õpik on põhiosas tõlge Richard Primacki raamatust «Primer of Conservation Biology», mida mugandatud juba 14 keelde. Eestikeelse tõlke tegi Rein Kuresoo, kes on oma looduskaitselise tegevuse eest löödud Hollandi Kuldse Laeva Ordu rüütliks.

Raamatu kohandas Eesti ja Euroopa oludele ning tegi ümberkirjutusi Eesti Maaülikooli botaanika osakonna vanemteadur Marek Sammul. Toimetajad on Marek Sammul ja Asko Lõhmus (TÜ). «Looduskaitsebioloogia on elurikkuse hoidmise teadus, mis pakub juhiseid ohtu sattunud liikide, koosluste ja looduslike protsesside hoidmiseks, seisundi parandamiseks ja viimase võimalusena ka taastamiseks,» selgitas Marek Sammul. «Oleme lisanud raamatusse võrdlusi siinse loodusega. Mõni peatükk on originaaliga võrreldes üsna suures ulatuses ümber kirjutatud.

Raamat on teadlikult tehtud sissejuhataval tasemel, et oleks kasutatav peale ülikoolide ka gümnaasiumides. Tõsisem huviline peaks pöörduma juba mahukamate õpikute ning rahvusvaheliste teadusajakirjade poole.

Eesti looduskaitsel on pikk ja mitmekesine ajalugu, kuid õppematerjale on looduskaitse kohta avaldatud vähe, tõdes Sammul. Kõige põhjalikum on 1973. aastal ilmunud Eerik Kumari raamat «Looduskaitse». Omas ajas vägagi eesrindlik väljaanne sobib õppematerjaliks tänapäevalgi. Siiski on looduskaitsebioloogia mitmed kontseptsioonid alles viimasel ajal välja töötatud ja väärivad eesti keeleski tutvustamist.

Raamatu väljaandmist toetasid Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Euroopa Liit.
Esitlusel kõnelevad looduskaitsebioloogia kohast tänapäevases looduskaitses Tiit Maran (Tallinna Loomaaed) ja Aleksei Lotman (Riigikogu). Üritusel saab õpikut osta soodushinnaga.

 

Täpsem info: Marek Sammul, Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi botaanika osakonna vanemteadur, tel 731 1878, 527 6204.

Teate edastas:
Sirje Pärismaa
Eesti Maaülikooli avalikkussuhete peaspetsialist,
Tel 731 3004, 5334 5004