27...28. veebruaril 2009

Bioloogia areneval haridusmaastikul

Bioloogiaõpetajate talvepäevad pildis ja viidetena

 

TEADLASELT ÕPETAJALE

27. veebruar — Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi aulas

10:00 Registreerumine, saabumiskohv

 
 

11:00 Avamine
Tervitused

 
 

11:10 Ettekanded

Urmas Kõljalg,
TÜ loodusmuuseum, bioloogilise mitmekesisuse tippkeskus, professor
Elurikkuse informaatika ja arusaam liikidest 200 aastat pärast Darwini sündi

 
 
 


  Ettekande slaidid  


 Toivo Maimets,
Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut, direktor, professor
Teadusest, ühiskonnast ja poliitikast rakubioloogi pilguga

 
 
 


  Ettekande slaidid  13:00 Lõuna

14:00 Paneeldiskussioon loodusteaduste ainekavade arendusest

 Miia Rannikmäe,
TÜ Loodusteadusliku hariduse keskus, professor
Loodusteadused kaasaegsel haridusmaastikul

 
  Margus Pedaste,
Pedagogicumi direktor
bioloogia ainekava.

 
 
  Lembi Tamm,
TÜ Keemia Instituudi anorgaanilise keemia dotsent
keemia ainekava.

 
  Ülle Liiber,
TÜ Loodusteadusliku hariduse keskuse inimgeograafia lektor
geograafia ainekava.

 
  Enn Pärtel,
TÜ Koolifüüsika keskuse füüsika didaktika lektor
loodusõpetuse ainekava

 
 

  Ettekande slaidid  

 Diskussioon

 
 
 

16:00 Energiapaus

16:30 Laborite külastus
1. DNA-kool
2. Biokeskuse
3. TÜ Kliinikumi ühendlabor
4. Loomaökoloogia ja geneetika labor
5. Tartu Õlletehase labor
6. TÜ loodusteaduste õppeklass

 
 
 
 
 
 

19:00 Koosviibimine Ülikooli Kohvikus

 
 
 
 

 


ÕPETAJALT ÕPETAJALE

28. veebruar — TÜ õppehoone Vanemuise tn 46 auditooriumis 137

9:00 Külalislektor

 Kirsi Arino,
Soome Bioloogia- ja Georgaafiaõpetajate Liit
Bioloogia õpetamisest ja õppekava arendusest Soome Vabariigis

 
 
 

  Esitluse ettekanne (soome k)  

  Põhikooli ja gümnaasiumi õppekava (soome k)  

  Loodusained Soome põhikoolis (soome k)  

10:30 Energiapaus

 

11:00 Ettekanded

 Uudo Timm,
KKM Info ja tehnokeskuse Keskkonnaregistri büroo juhataja
Eesti looduse ja keskkonnainfo kättesaadavusest

 
 
 

  Ettekande slaidid   Marit Suurväli,
KKM keskkonnahariduse büroo juhataja kt
Keskkonnahariduse korraldus Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

 
 


 Kristi Põllumäe,
KKM keskkonnahariduse büroo peaspetsialist
Keskkonnahariduse andmebaas

 
 

 Ivar Tamm,
Eestimaa Looduse Fond,
Eestimaa Looduse Fond ja loodusharidus

 
 

12:00 Lõuna,
firmade tutvustus

 
 
 
 
 

13:00 Õpetajate ettekanded

 Urmas Tokko,
Tartu Tamme Gümnaasium
Loodusainete lõimimisest ja õpilaste katsetest Koolielu ainekuul

 
 

  Loodusainete lõimimisest  

  Ettekande teesid  

  Urmas Tokko artikkel   Ene Lehtmets,
Tallinna Tehnikagümnaasium
Maitsetaimede kasvatamine — võimalus ainetevaheliseks integratsiooniks

 
 

  Ettekandes tutvustatud esitlus   Inge Vahter,
Saaremaa Ühisgümnaasium
Loovuse arendamise võimalustest loodusainetes

 
 

  Ettekande slaidid   Kersti Veskimets,
Tallinna Tehnikagümnaasium
Taimestiku ja loomastiku mõju ühiskondade tekkele

 
 

  Ettekandes tutvustatud esitlus   Urmas Lekk,
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium
Õppematerjalist «Eesti sada selgroogset looma»

 
 

  Ettekandes tutvustatud esitlus   Külli Relve, Audentese Erakool, Urmas Lekk, Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium
Bioloogia õpetajad Comeniuse koolitusel

 
 

  Ettekande slaidid  14:30 Energiapaus

 

15:00 EBÜ aastakoosolek

  Bioloogiaõpetaja ametijuhendist
  Aastaaruande kinnitamine
  Uute liikmete vastuvõtmine
  Auliikmete nimetamine

 
 
 
 

  EBÜ aastaaruande slaidid  

  EBÜ pöördumine gümnaasiumi õppemahu asjus  

16:00 Lõpuloeng

 
 

  Mart Viikmaa: Darwini tööstiil  

 17:00 Talvepäevade lõpetamine


Pildistasid Illar Leuhin ja Marge Thea Lembinen