logo
 
Bioloogia ainesektsioonid
 

 


Tallinna bioloogia ainesektsioon
Kersti Veskimets — kerstiveskimets@hotmail.com

 

2014. aasta

Tallinna teated

10.01.2014 Tallinna Botaanikaaia kasvuhoonetes
1. Kohv piruka ja koogiga uue aasta tervituseks.
2. Urmas Laansooga ekskursioon kasvuhoonetes
3. Vestlusringis arutame, kas jätkata bioloogiaolümpiaadi koolivooruga vanaviisi ja mida tähtsat peaksime oma ainesektsiooni järgmistel seminaridel käsitlema.


Tallinna teated

20.02.2014 Tallinna Reaalkoolis
1. Loeng «Linnalinnud — kas tüütud nuhtlused või muhedad naabrid?» — Aarne Tuule Tallinna Linnuklubist
2. Lühiülevaade Singapuris toimunud noorte teadlaste foorumist (ISYF) ja sealsest koolikogemusest — Kersti Veskimets


Tallinna teated

13.03.2014 Tallinna Õpetajate Majas
1. Bioloogia õpetamisest rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme) alusel Tallinna Inglise Kolledžis ja mujal — Kaisa-Helena Luht,
Tallinna Inglise Kolledži bioloogiaõpetaja
2. Huvitavaid õppematerjale Scientix portaalis — Elle Klooster, Innove peaspetsialist
3. Ettepanekud biolooogia koolivooru ülesehituse muutmiseks — Mari Uudelt, bioloogiaolümpiaadi komisjoni esimees
4. Mida kasulikku saadi EBÜ talvepäevadel — Kersti Veskimets


Tallinna teated

22.05.2014
Õppereis Nurga puukooli Ellamaa arboreetumisse tutvumaks hiigelsuure kollektsiooniga — 1443 lehtpuu ja 2371 okaspuuga. Tutvustab puukooli looja Rudolf Pehter.Tallinna ainesektsiooni tegemised 2013. aastal

Tallinna teated

31.01. Keskkonnaministeeriumis
1. Kadri Alasi ja Marina Bantšenko (EL ja rahvusvahelise koostöö osakonnast) tutvustasid lühidalt KKM olemust ja tegemisi ning andsid üldise ülevaate keskkonnakaitse konventsioonidest ning looduskaitse konventsioonidest ja lähemalt CITES konventsioonist. Sai näha ka erinevaid CITES liikidest valmistatud konfiskeeritud tooteid.
2. Lühike ülevaade bioloogiaõpetajate talvepäevadel toimunust ja EBÜ aastakoosolekust — Kersti Veskimets, ainesektsiooni juhataja
3. Koolidele jagati raamatud «Mereteadus» (eesti ja inglise keeles), mille on välja andnud TTÜ Meresüsteemide Instituut.


Tallinna teated

28.02. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis
Bioloogiadoktor Tuuli Käämbre loeng «Mitokondrites töötavatest nanorootoritest ehk kuidas mitokondrites tegelikult ATP molekule tehakse; kuidas valgud mõjutavad apoptoosi, verekapillaaride kasvu ning vähirakke».
Bioenergeetika laborite külastamine ning tutvume lähemalt uurimise kui protsessiga.


Tallinna teated

23.04. Talllinna Reaalkoolis
1. Uue Euroopa Liidu LIFE-Nature programmi abiga välja antud Mati Martini raamatut «Eesti kiilide määraja» tutvustus
2. Valikkursuse «Elu keemia» tutvustamine — Martin Saar - üks elu keemia kursuse materjalide koostajatest.
2. Ülevaade 5.-6. aprillil 2013. toimunud bioloogiaõpetajate aktiivi seminarist — Kersti VeskimetsAugustis õppereis tutvumaks Taani rannikuökoloogiaga.


Tallinna teated

19.09. Tallinna Õpetajatemajas
1. Ettekanne «Mis on toote olelusring?» — Dr. Siret Talve, Tallinna Tehnikaülikool.
2. FOODWEBi õpikeskkonna ja õpetaja käsiraamatu «Läänemere keskkond, toit ja tervis» kasutamise võimalusi — Külli Relve, Audentese Erakool.
3. Ettepanekuid algavaks õppeaastaks.


Tallinna teated

31.10. Tallinna Õpetajatemajas
1. Meie keha regeneratiivne võime raku tasandil – PhD Kersti Jääger, Cellin Technologies OÜ
2. Rakuravist kliinikus – dr Romek Märtsin, Taastava Kirurgia Kliiniku kirurg
3. Tüviraku ärist Eestis – dr Mart Raik, Cellin Technologies OÜ


Tallinna teated

28.11. Huvipäev Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni Keskuses (koostöö Eesti Loodusainete Õpetajate Liiduga)
1. Ringkäik HIK ruumides (interaktiivsed klassiruumid) — Jüri Kurvits, TLÜ lektor
2. Labori T 406 tutvustamine, õppevahendite demonstreerimine (mikroskoopimine, välitööde vahendid, dokumendilugeja, Vernier'i ja Pasco seadmed, interaktiivne tahvel) — Tiina Elvisto ja Imbi Henno, TLÜ Haridusinnovatsiooni keskus
3. Ülevaade põhikooli riikliku õppekava üldosa ja loodusainete valdkonna muutmisest ning hääletuspultide kasutamisest ainetunnis — Imbi Henno
4. «Protsessikeskne õpetamine loodusainetes» — Tago Sarapuu, TLÜ Haridusinnovatsiooni keskus

Osavõtjatele tutvustati ning jagati Eesti Loodusainete Õpetajate Liidu ajakirja «Kägu» 20., ainetevahelist lõimingut käsitlevat numbrit.Tallinna ainesektsiooni tegemised 2012. aastal

Tallinna teated

26.01 Tallinna õpetajatemajas
Uurimistöödest ja õpilaste juhendamise korraldamisest gümnaasiumis. Kogemused ja probleemid Tallinna Reaalkooli näitel. Käsitleti uurimusliku õppepäeva korraldust Aegna saarel (kui mudel) ja uurimistööde koostamise süsteemi koolis. Uurimistöö ülesehitusest ja sellest, kuidas õpetada uurimuslikku tööd tegema (mis on meetod, kuidas teha katseid jne) ja näiteid teemadest.
Koolitajad Andres Raa, Tallinna Reaalkooli bioloogiaõpetaja ja Külli Relve, Audentese Erakooli bioloogiaõpetaja.


Tallinna teated

29.02. Tallinna Inglise Kolledzis ja AHHAA keskuses
1. Mets kui loodus – lektor, loodusfotograaf ja metsatundja Urmas Tartes
2. Metsanäituse külastus AHHAA keskuses – giid Triinu Saetalu, RMK looshariduse spetsialist.
Tutvuti puidukasutuse interaktiivse õpetamise võimalustega – nõustas Eesti Puidu-ja Metsatööstuse Liidu spetsialist


Tallinna teated

19.04. Tallinna Õpetajatemajas
1. Loeng: «Putuktoidulised taimed», lektor Jana-Maria Habicht, Eesti Loodusmuuseumi botaanik.
Näidismaterjalid: herbaarlehed, kannpõõsa püügiorgan, kärbsepüünis. Jaotati töölehti (rühmatöö).

2. Näpunäiteid Rakendusbioloogia valikkursuse läbiviimiseks — Kersti Veskimets, Tallinna Reaalkooli bioloogiaõpetaja


Tallinna teated

25.04. Õppepäev Tallinna Veepuhastusjaamas
«Sinine vesi» — Tutvumine töölehtedega ja nende katsetamine


Tallinna teated

19. – 24.08 Õppereis Ida-Preisimaa looduse ja ökoloogiaga tutvumiseks
(koos geograafidega)


Tallinna teated

27.09. Tallinna Õpetajatemajas
1. Loeng «Päevitamine, päikesekreemid, solaarium, melanoomi tekkepõhjused.» — TÜ resident Elen Vettus.
2. Bioloogiaolümpiaadidest — Mari Uudelt, Tallinna piirkonnavooru komisjoni esimees
3. Rootsi, pisut ka Läti ja Leedu õuesõppe kogemustest läbi kahe ühisprojekti — Comenius Regio «Nature as a Pedagogical Tool» ja Nordplus Horizontal «Baltic Nature School Network» — Nõmme loodusmaja õpetaja ja projektijuht Lada Mehikas
4. Ettepanekud ainesektsiooni tööks


Tallinna teated

1.11. Tallinna Õpetajatemajas
1. Digitaalsed õpiteed — Kadri Haugas, Natural Europe projektijuht
2. Õpetaja täiendõppe võimalusest välismaal läbi Comeniuse elukestva õppe programmi. Üks kogemus mõttest teostuseni — Ivi Rammul, Viimsi kooli bioloogiaõpetaja
3. Eesti Loodusuurijate Seltsi poolt välja antud Charles Darwini «Liikide tekkimine» esimese eestikeelse väljaande pidulik esitlus ja jagamine koolidele.


Tallinna teated

1.12. Jääaja Keskuses
Loeng: «Suguline valik inimesel» — lektor TÜ prof. Peeter Hõrak
Tutvumine Jääaja Keskusega giidi juhendamisel.


 

 


 Sektsioonide nimistu juurde

 

Uuendatud: 25.05.2014  

logo
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079