Avatud ruum


8.jaanuar 2010
Klubiõhtu Eva Palk | Avatud ruum |
Kogemused ja soovitused, kuidas lõimida koolis loodusaineid

 

Avatud ruumi teemade juurde

Osalejad: Eva Palk, Ingrid Kuligina, Ivi Vainjärv, Anne-Mare Zupping, Heldi Aia, Liia Varend, Üllar Rammul, Anu Pendra, Tiiu Allikmaa, Rutt Nurk, Eve Kanger

Ettepanekud ja märksõnad:

• Lihtsam ainekavasid lõimida koolides, kus on perioodõpe

• Orgaaniline keemia peaks olema enne üldbioloogiat läbitud

• Julgus tõsta ringi tunde ja teemasid ainekava sees

• Entusiasm ja isiklikud head suhted kolleegidega soodustavad koostööd

• Juhtkonnast alustamine, kaasamine, lõimimise vajalikkuse rõhutamine

• ÕK ei toeta lõimimist, ka uus ÕK mitte

• Õppekirjandus ei toeta, on uusi tuuli. Tuge pakuvad teatud määral uued gümnaasimi ja 7.-9. kl töövihikute ülesanded

• Praegused praktilised võimalused: teemapäevad, projektipäevad- ja nädalad

• Individuaalselt tööjuhendid (ka aktiivtöö) ette valmistada ja kaasata kindlasti teisi loodusainete õpetajaidOotused tulevikuks:

• Kogu ÕK peaks olema koostatud ainetevahelise integratsiooni põhimõttest lähtudes.

• Sellele baasile toetudes peaksid olema koostatud ka eksamid.

• Õpetajale abiks uus õppekirjandus.

• Õpetajate ettevalmistuses lähtepunktiks ainetevaheline sidusus alates humanitaarainetest kuni loodusaineteni.
 


Pildistasid: Evi Piirsalu,, Illar Leuhin. Uuendatud 20.01.2010